Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PAVLÍKOVÁ, Eva. Časné poruchy vývoje: identifikace, prevence? In Diagnosticko-terapeutický proces v meziresortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami. 2009.
 2. PAVLÍKOVÁ, Eva a Hana JAHNOVÁ. Diagnosticko-terapeutický proces v meziresortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2009, roč. 3, č. 2, s. 77-81. ISSN 1802-8853.
 3. 2008

 4. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2008, roč. 29, č. 3, s. 320-327. ISSN 0172-780X.
 5. PAVLÍKOVÁ, Eva. Časné poruchy chování u dětí, diagnóza a intervence. In XXVI. Psychologické dny - Já & my a oni", 4. -6. 9. 2008 Olomouc. 2008.
 6. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Klinické a biologické markery perzistentní formy hyperkinetické poruchy/ADHD. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 103, č. 4, s. 167-171. ISSN 1212-0383.
 7. LACINOVÁ, Lenka a Petra ŠKRDLÍKOVÁ. Koncepce a teoretická východiska práce s rodičovskou skupinou Klubu rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí. E-psychologie [online]. 2008, roč. 2, č. 4, s. 47-57, 10 s. ISSN 1802-8853.
 8. NEUMANNOVÁ, Markéta a Pavel THEINER. Problémové chování u adolescentů: poruchy chování, hyperkinetické poruchy a poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek. Neurologie pro praxi. Solen, 2008, roč. 9, č. 6, s. 345-349. ISSN 1213-1814.
 9. KOLČÁRKOVÁ, Irena a Lenka LACINOVÁ. Rodičovství očima matek neklidných dětí. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008. 140 s. Psychologie. ISBN 978-80-87029-47-3.
 10. 2007

 11. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Farmakoterapie hyperkinetické poruchy. In Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. 1. vydání. Praha: Infopharm, 2007. s. 141-146. editor: Raboch at al. 3-1180.694. ISBN 80-239-8501-9.
 12. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě. 2. vydání. Praha: Galén, 2007. 87 s. EAN 9788072624478. ISBN 978-80-7262-447-8.
 13. LACINOVÁ, Lenka a Petra ŠKRDLÍKOVÁ. Jak můžeme pracovat s hyperaktivními dětmi (Doporučení pro práci s hyperaktivními dětmi). Praha: Prevence, Občanské sdružení Život bez závislostí ve spolupráci s vydavatelstvím Coolish Press, 2007. Ročník 4, číslo 4, s. 8 - 11, ISSN 1214-8717.
 14. ŠERÝ, Omar a Radim ŠTAIF. Neurobiologie hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 1, s. 28-46. ISSN 1212-0383.
 15. PŘIKRYL, Radovan. Předseda organizačního výboru 13. Česko-slovensko psychiatrického sjezdu. 2007.
 16. KAŠPÁREK, Tomáš. Předseda vědeckého výboru 13. Česko-slovensko psychiatrického sjezdu. 2007.
 17. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Výzkum vlivu žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti adolescentů s poruchami pozornosti, chování a hyperaktivitou. In 2. mezinárodní studentská vědecká konference, FSpS Brno. 2007. vyd. Brno, FSpS: Fakulta sportovních studií, 2007. s. 121-124.
 18. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Lucie BRŮŽKOVÁ. Žonglování a jiné psychomotorické aktivity a jejich pozitivní vliv na rozvoj schopností člověka. In Mezinárodní konference „Výchova ke zdraví a kvalita života“. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7040-993-0.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva. 13. Česko-slovensko psychiatrický sjezd. 2007.
 20. 2006

 21. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 729-730. ISSN 1552-4841.
 22. ŠERÝ, Omar. A search for the molecular basis of mental disorders. Folia Mendeliana. Brno: Moravské muzeum, 2006, roč. 2005/2006, 40-41, s. 144-146. ISSN 0085-0748.
 23. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s.
 24. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Pohybové aktivity pozitivně ovlivňující pozornost a další osobnostní koreláty u dětí s ADHD a poruchami chování. In Sport a kvalita života 2006. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2006. 6 s. ISBN 80-210-4145-5.
 25. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ, Alena UHROVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Radim ŠTAIF. Polymorfismy genů pro dopaminové receptory D2 a D4 a pro dopaminový transportér (DAT) u českých hyperkinetických chlapců nesouvisejí s kognitivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 6, s. 307-318. ISSN 1212-0383.
 26. ŠTAIF, Radim, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, Suppl. 1, s. 73-73, 80 s. ISSN 1212-6845.
 27. ŠERÝ, Omar, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Jan LOCHMAN. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 1, s. 236-240. ISSN 0172-780X.
 28. ŠERÝ, Omar, Radim ŠTAIF, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. The gene for interleukin 6: the candidate gene for neuropsychiatric illness? American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 728. ISSN 1552-4841.
 29. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006. s. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6.
 30. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Vladimír MIKEŠ a Omar ŠERÝ. Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2006, roč. 2, č. 4, s. 235-239. ISSN 1734-1922.
 31. 2005

 32. HUMPOLICEK, Pavel. ADHD disorder or evolutionary adaptation. In MIEDZY ZDROWIEM A CHOROBOM. Konteksty spoleczne i psychologiczne. (Zakopane, Polsko). 2005.
 33. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ a Radim ŠTAIF. Klinická a molekulárně genetické studie u chlapců s hyperkinetickou poruchou v ČR. Toronto, Canada: Neal Ryan, 2005. 1 s. The scientific proceedings of the 2005 joint annua.
 34. 2004

 35. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Association of the Attention deficit hyperactivity disorder with IL-6 and DRD2 gene polymorphismus. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, suppl. 2, s. 325-325. ISSN 1461-1457.
 36. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 10-13. ISSN 1213-0508.
 37. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 25-27. ISSN 1213-0508.
 38. 2003

 39. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Algoritmy léčby ADHD a komorbidních poruch. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, 1 suppl., s. 16. ISSN 1211-7579.
 40. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Radim ŠTAIF, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 404-409. ISSN 1212-0383.
 41. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperkinetická porucha u dětí- algoritmy léčby. In Terapeutické algoritmy v pedopsychiatrii - časť II. Bratislava: Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie PS SLS, 2003. s. 1-3.
 42. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Účinnost nestandardních postupů léčby u dětí s ADHD. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha ČS JEP: ČS JEP, 2003, roč. 99, č. 6, s. 317-323, 6 s. ISSN 1212-0383.
 43. 2002

 44. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 258;260, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.
 45. PAVLÍKOVÁ, Eva. K souvislostem raného motorického vývoje a LMD. Medlov: Sympozium "Mládež, děti a rodina v období transformace", 19.-21.9., 2002.
 46. PAVLÍKOVÁ, Eva. Prevence lehkých mozkových dysfunkcí - alternativní přístup? neuveden: Konference "Psychologie zdraví" 10.-12.5. 2002, Vernířovice, ČR, 2002.
 47. PAVLÍKOVÁ, Eva. Raný vývoj a lehké mozkové dysfunkce. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Sborník prezentací na sympoziu pořádaného ve dnech dnech 19.-21 září 2002 Fakultou soc. studií MU Brno.). Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 205-215. ISBN 80-86598-36-5.
 48. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Spektrum komorbidních poruch u ADH.In. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 36;38, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.
 49. 1999

 50. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 19-23. ISSN 0069-2336.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 3. 2023 01:56