Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Karel, jr. SCHELLE. Organizace justice a právní služby. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008, 215 s. Právo. ISBN 978-80-87071-68-7.

  2007

  1. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Johannes LEITNER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. 1. vyd. Wien: Wirtschaftsuniversität Wein, Institut für Sozialpolitik, 2007, 20 s. Working Paper 02/2007.
  2. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Astrid HAIDER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. USA, Atlanta: ARNOVA, 2007, s. 245-250. ISSN 1802-128X.
  3. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007, 20 s. Skripta.

  2006

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s, 2006, 20 s. Skripta.
  2. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006, 216 s. Právo. ISBN 80-86851-39-7.

  2005

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005, 20 s. Skripta.

  2004

  1. CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, 100 s. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.
  2. CÍSAŘ, Ondřej a Petr FIALA. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy: úvod do studia. In Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, s. 9-26. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.
  3. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004, 30 s. Skripta.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004, 145 s. Skripta. ISBN 80-86575-60-8.

  1999

  1. HUNGR, Pavel. Emanuel Chalupný a etika advokáta. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1999, s. 167-172. Studie a prameny k dějinám myšlení ... ; sv. 5. ISBN 80-7007-129-X.

  1994

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Advokacie. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994, 196 s. ISBN 80-901-7452-3.
  2. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy organizace soudnictví, notářství a advokacie. In Základy práva. 1., Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 269-290. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 21:04