Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance response of Enchytraeus albidus in relation to carbendazim ageing. Environmental Pollution, Elsevier, 2009, roč. 157, č. 2, s. 704-706. ISSN 0269-7491.
 2. 2008

 3. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance behaviour of Enchytraeus albidus induced by carbendazim in relation to exposure time and ageing of soil contamination. In SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warshaw, Poland. In : Abstract Book, s. 201. 2008.
 4. 2007

 5. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Mobilising people for adapted labour markets: a sociological view. In Conference Proceedings: Regions for economic change - Regional policy responses to demographic challenges. Luxembourg: European Commission, 2007. s. 1-1, 15 s. ISBN 92-79-03746-3.
 6. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Renáta SEDLÁKOVÁ. Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 13-17. ISSN 1802-5854.
 7. VIDOVICOVÁ, Lucie, Eva KŘÍŽOVÁ, Eva GREGOROVÁ a Martina HÁBOVÁ. Overview on health promotion for Older People in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Health PRO Elderly, European Commision, Fund for a Healthy Austria, 2007.
 8. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
 9. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 10. 2006

 11. TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika ve stárnoucí společnosti. In Znalostna ekonomika - nové výzvy pre národohospodárskú vedu. I. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. s. 1-5, 5 s. ISBN 80-225-2249-X.
 12. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 5, s. 1104 - 1106. ISSN 0038-0288.
 13. 2005

 14. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Summary National Report. In Delphi Study. 1. vyd. Wiesbaden: Bundes Institut fur Bevolkerungsforschung, 2005. s. 35-38, 4 s.
 15. TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? Brno: CVKSČE MU, 2005.
 16. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Kamila MAZALOVÁ a Lenka MALÁSKOVÁ. Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie. Česká geriatrická revue 2005, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 18-24. ISSN 1214-0732.
 17. 2004

 18. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Republic: Increasing appreciation of all members of society. Demotrends-quadrimestrale sulla realta demografica italiana, Roma: IRPPS, 2004, roč. 2004, 2-3, s. 4-4. ISSN 1826-9915.
 19. ŠVANCARA, Josef. Psychická involuce a psychologické aspekty adaptace. In Z. Kalvach et al. (Eds) Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. 14 s. Geriatrie a gerontologie. ISBN 80-247-0548-6.
 20. 2003

 21. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Country report: Czech Republic-Path Dependency And New Political Culture As A Dependent Variable In The Ageing Problem. Autum Newsletter 2003 of Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association, ISA, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 7-10.
 22. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s. Výzkumné zprávy.
 23. SUBEDI, Deepak Prasad, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Surface modification of polycarbonate (bisphenol A) by low pressure rf plasma. Himalayan Journal of Sciences, Nepal: INASP, 2003, roč. 1, č. 2, s. 115-118. ISSN 1727-5210.
 24. 2002

 25. EHRENBERGEROVÁ, Lucie. Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 2002, roč. 38, č. 5, s. 607;619. ISSN 0038-0288.
 26. 2000

 27. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Kožní projevy stáří. Praktický lékař, ČR, Praha, 2000, roč. 80, č. 2, s. 101-103. ISSN 0032-6739.
 28. 1997

 29. ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. In Z. Kalvach a kol., Úvod do gerontologie a geriatrie. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1997. s. 57-77. Učebnice. ISBN 80-7184-366-0.
 30. 1995

 31. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995. 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 3. 2019 00:18