Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some observations on the ECJ´s Claro case. In Cofola 2008. 1.vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2008, s. 76-89., 14 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
   Název česky: Rozhodčí doložka jako nekalé smluvní ujednání: Několik postřehů z případu Claro
   Název anglicky: Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some observations on the ECJ´s Claro case
   RIV/00216224:14220/08:00026393 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Česká republika.
   Nový, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: ConsumerArbitration ; Arbitral award; Unfair contract term ; Arbitration clause ; the Claro case ; Directive on Unfair Contract Terms ; protection of consumers ; European public policy ; Recognition and enforcement
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M., učo 61345. Změněno: 8. 3. 2012 16:16.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. Několik poznámek ke spotřebitelským sporům v kontextu práva Evropských společenství. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 75-80. ISBN 978-80-210-4568-2.
   Název anglicky: A Few Comments on Consumer Disputes from European Community Law Point of View
   RIV/00216224:14220/08:00033436 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Hradilová, Veronika (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Consumer protection; jurisdiction; arbitration clause; unfair terms
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: JUDr. Veronika Hradilová, Ph.D., učo 61167. Změněno: 26. 6. 2009 18:20.

  2007

  1. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, s. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2.
   Název česky: Evropské právo v rozhodčím řízení
   RIV/00216224:14220/07:00032582 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Česká republika.
   Hradilová, Veronika (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Arbitration clause; arbitration award; Community law; competition law; consumer law
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: JUDr. Veronika Hradilová, Ph.D., učo 61167. Změněno: 23. 4. 2008 16:10.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
   Název česky: Evropské právo v rozhodčím řízení
   Právní vědy. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Arbitration clause; arbitration award; Community law; competition law; consumer law
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 5. 5. 2011 12:54.
Zobrazeno: 23. 7. 2024 01:54