Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HRDLIČKOVÁ, Barbara a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of single nucleotide polymorphism in the ORM1-like protein 3 (ORMDL3) with asthma in the Czech population. 2009. ISBN 978-80-7097-759-0.
 2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the NADPH oxidase p22phox gene in patients with bronchial asthma. Int Arch Allergy Immunol. Basel: S Karger AG, 2009, roč. 148, č. 1, s. 73-80. ISSN 1018-2438.
 3. 2008

 4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Marcel SCHÜLLER, Dagmar KINDLOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of interleukine 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic asthma. 2008.
 5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Michal JURAJDA, Petr POHUNEK a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in asthma. Hum Immunol. Elsevier, 2008, roč. 69, 4-5, s. 306-313. ISSN 0198-8859.
 6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Úloha genetické predispozice při vzniku a rozvoji alergického astmatu. Alergie. Praha: Tigis s.r.o, 2008, roč. 10, Suppl. 2, s. 41-41. ISSN 1212-3536.
 7. 2007

 8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Michal JURAJDA a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of NADPH oxidase p22phox gene in Czech patients with bronchial asthma. In ICMI 2007. Tokyo: Society for Mucosal Immunology, 2007. s. 308-308.
 9. 2006

 10. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2006, roč. 36, č. 12, s. 1592-1601. ISSN 0954-7894.
 11. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. In Abstract book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 267. ISBN 3-9810999-0-7.
 12. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Association study of promoter polymorphisms within NOS3 gene with allergic diseases. International Archives of Allegy and Immunology. Basel (Switzerland): S. Karger AG, 2006, roč. 141, č. 2, s. 103-109. ISSN 1018-2438.
 13. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in IgE-mediated asthma. In Book of Abstracts - 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group, 2006. s. 31-31.
 14. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in toll-like receptor 4 (TLR4) gene and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. In Abstract Book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 268. ISBN 3-98109999-0-7.
 15. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet. Springer, 2006, roč. 51, č. 11, s. 977-983. ISSN 1434-5161.
 16. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the GSTM1 and GSTT1 genes in patients with allergic diseases in Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2006, roč. 61, č. 2, s. 265-267. ISSN 0105-4538.
 17. 2005

 18. NOVOTNÝ, Jan. Astma a sport. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. s. 116-122. ISBN 80-210-3863-2.
 19. MATUŠKA, Pavel, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vrcholová nádechová rychlost (PIF) u pacientů s obtížně léčitelným astmatem. In Sborník abstrakt XII. Luhačovické dny. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2005. s. 7. ISBN 80-239-4172-0.
 20. 2004

 21. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Nové poznatky ve výzkumu genetického podkladu alergických nemocí, zejména bronchiálního astmatu. In Alergie. Praha: TIGIS, spol. s.r.o, 2004. s. 56-57. ISBN 1212-3536.
 22. 2003

 23. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Editorial: Interleukin-18 in asthma and other allergies. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2003, roč. 33, č. 8, s. 1023-1025. ISSN 0954-7894.
 24. SCHÜLLER, Marcel, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Marcel ŠTELCL, Ondřej RYBNÍČEK a Jiří VÁCHA. The role of IKAP gene polymorphisms in atopic diseases in the middle European population. Journal of Human Genetics. 2003, roč. 48, č. 6, s. 300-304. ISSN 1434-5161.
 25. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Two CD14 promoter polymorphisms and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2003, roč. 58, č. 10, s. 1023-1026. ISSN 0105-4538.
 26. 2002

 27. NOVOTNÝ, Jan. Asthma bronchiale a sport. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2002, roč. 4, č. 3, s. 225-227. ISSN 1212-3536.
 28. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimir ZNOJIL a Jiří VÁCHA. CD14 promoter polymorphism and atopic phenotypes in Czech young patients with IgE-mediated allergy. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl 73, s. 324-325. ISSN 0105-4538.
 29. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Lack of association between atopic asthma and the tumor necrosis factor alpha -308 gene polymorphism in a Czech population. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Spain: INTERASMA, 2002, roč. 12, č. 3, s. 192-197. ISSN 1018-9068.
 30. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Polymorphism 4G/5G in the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene is associated with IgE-mediated allergic diseases and asthma in the Czech population. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, č. 5, s. 447-449. ISSN 0105-4538.
 31. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2002, roč. 57, Suppl.73, s. 318-319. ISSN 0105-4538.
 32. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jirí VÁCHA. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with atopic asthma. Clin Exp Allergy. England: Blackwell Science, 2002, roč. 32, č. 8, s. 1193-1198. ISSN 0954-7894.
 33. 2001

 34. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petr BENEŠ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. TGF-beta1 gene polymorphisms. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2001, roč. 56, č. 12, s. 1236-1237. ISSN 0105-4538.
 35. 2000

 36. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Functional polymorphism in the gelationase B gene and asthma. Allergy. Denmark: Munksgaard International Publishers, 2000, roč. 55, č. 9, s. 900-901. ISSN 0105-4538.
 37. BRHEL, Petr a Valina HASSMANOVÁ. Profesionální astma v České republice. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2000, roč. 2, č. 2, s. 84-89. ISSN 1212-3536.
 38. 1999

 39. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, roč. 103, č. 4, s. 702-708. ISSN 0091-6749.
 40. HOLLÁ, Lydie, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Marcel ŠTELCL a Anna VAŠKŮ. Polymorphism of the beta chain of the high affinity immunoglobulin E receptor (FcepsilonRI-beta) in South African black and white asthmatic and nonasthmatic individuals. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 1999, roč. 160, č. 2, s. 756-757. ISSN 1073-449X.
 41. 1998

 42. BRHEL, Petr. Profesionální alergická onemocnění dýchacích cest (Occupational allergic diseases of respiratory tract). Klinická imunológia a alergológia. Bratislava: Bonus C.C.S. s.r.o., 1998, roč. 8, č. 3, s. 12-14. ISSN 1335-0013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 14:11