Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public. In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009.
  PDF z prezentace
  Název anglicky: New Media and Problem of Elite Audiences

  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Změněno: 7. 1. 2019 08:34.
 2. 2004

 3. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích. Revue pro média, Brno: HOST, 2004, roč. 4, č. 9, s. 2-9. ISSN 1214-7494.
  URL
  Název česky: Feministická perspektiva v mediálních studiích
  Název anglicky: Feminist Perspective in Media Studies
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: audiences; feminism; ideology; hegemony; media

  Změnila: Mgr. Pavlína Binková, učo 11651. Změněno: 14. 2. 2005 02:01.
 4. VOLEK, Jaromír. Publikum a jeho typy. In Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 200-205, 6 s. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7.
  Název anglicky: Typology of Audience
  RIV/00216224:14230/04:00030770 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Volek, Jaromír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: mass media; media effects; audiences; Mc Quail
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., učo 2443. Změněno: 17. 6. 2009 10:06.
Zobrazeno: 22. 3. 2019 01:54