Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. BENSCH, Tino a Alexander ZURECK. Banken müssen umdenken: Young Professionals sind kritisch. Karlsruhe: dips Deutsches Institut für Portfolio-Strategien, 2013.

  2005

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Vztahy k věřitelům (bankám). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005, s. 279-303. ISBN 80-210-3847-0.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.

  2002

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Svatopluk NEČAS. The enterprise of joint-stock companies in the Czech Republic and its legal support. In 2nd International Conference for Young Researches of Economics (Volume II.). 1. vyd. Gödöllö: Szent István University Gödöllö, 2002, s. 232-239. ISBN 963 9483 06 9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 08:50