Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2001

  1. HROCH, Jaroslav. Filozofické myšlení Květoslava Chvatíka. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, roč. 6/2000, příloha 2, s. 10-31. ISSN 1212-5547.
  2. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
  3. 2000

  4. KROB, Josef. Svět není, děje se. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 5, s. 785. ISSN 0015-1831.
  5. 1999

  6. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2022 16:12