Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Fluorescenční vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů a jejich využití jako supravitálních DNA sond. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 102, s. 427-433. ISSN 0009-2770.
 2. 2007

 3. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Cytotoxic and colour properties of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Synthetic and natural compounds in cancer therapy and prevention. 2007. ISBN 978-80-969663-2-5.
 4. JANČULA, Daniel, Jana SUCHOMELOVÁ, Jakub GREGOR, Marie FELDMANOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK a Eva TÁBORSKÁ. Effects of Aqueous Extracts from Five Species of the Family Papaveraceae on Selected Aquatic Organisms. Enviromental Toxicology. 2007, roč. 22, č. 5, s. 480-486. ISSN 1522-7278.
 5. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, roč. 45, č. 2, s. 131-139, 10 s. ISSN 1388-0209.
 6. 2006

 7. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Zdenka SLUNSKÁ a Eva TÁBORSKÁ. New findings of minority benzo[c]phenenthridine alkaloids. In Book of abstracts of CHEMISTRY, PHARMACOLOGY AND BIOSYNTHESIS OF ALKALOIDS. Turkey: The Phytochemical Society of Europe, 2006. s. 59-59.
 8. SLUNSKÁ, Zdenka a Iva SLANINOVÁ. Studium biologických efektů benzo[c]phenanthridinových alkaloidů na nádorových a nenádorových buněčných liniích. In Sborník 50.studentské vědecké konference LF MU. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2006. s. 53-53.
 9. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. The cytotoxicity of minority benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Books of abstracts of CHEMISTRY, PHARMACOLOGY AND BIOSYNTHESIS OF ALKALOIDS. Turkey: The Phytochemical Society of Europe, 2006. s. 90-90.
 10. 2005

 11. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiri SINKORA, Marcela VLKOVA a Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Journal of Applied Biomedicine. Volume 3. České Budějovice, CR: University of South Bohemia, Czech Repub, 2005. s. 42-43. ISBN 1214-021X.
 12. SLUNSKÁ, Zdenka a Iva SLANINOVÁ. Biologický efekt vybraných benzo[c]phenanthridinových alkaloidů. In Sborník 49. Studentské vědecké konference LF MU. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2005. s. 32-33.
 13. DVOŘÁK, Miroslav, Milena MATEJOVIČOVÁ, Iva SLANINOVÁ, Zdenka SLUNSKÁ a Eva TÁBORSKÁ. Genotoxic effect of benzophenathridine alkaloids on human leukemia (HL-60) cells. In Book of abstracts p.72, VI International Comet Assay Workshop, September 22-24 2005. Warszawa, Poland: Neuveden, 2005. s. 72.
 14. 1999

 15. MAREK, Radek, Jaromír TOUŠEK, Jiří DOSTÁL, Roger DOMMISSE, Milan POTÁČEK a Vladimír SKLENÁŘ. NMR Structural Analysis of Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 1999, roč. 93, č. 11, s. 732-733. ISSN 0009-2770.
 16. TOUŠEK, Jaromír, Radek MAREK, Jiří DOSTÁL, Roger DOMMISSE a Vladimír SKLENÁŘ. Quantum Chemical Calculations of the Chemical Shifts of Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1999, roč. 93, č. 11, s. 756-757. ISSN 0009-2770.
 17. 1996

 18. MAREK, Radek, Vladimír SKLENÁŘ, Jiří DOSTÁL a Jiří SLAVÍK. Determination of a Symmetrical Dimer Structure in Benzo[c]phenanthridine Alkaloids by Pulsed-Field-Gradient HMBC. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 1996, roč. 37, č. 10, s. 1655-1658. ISSN 0040-4039.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 23:44