Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2008

  1. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008, s. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0.
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  3. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. KYNCL, Libor. Právní regulace vypořádání obchodů na kapitálovém trhu. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.

  2007

  1. HUSTÁK, Zdeněk. Co čeká kapitálový trh v České republice? Kapitál. Praha: EUROMEDIA, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 13-15. ISSN 1211-748X.
  2. JONÁŠ, Jan. Kapitálové trhy. In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 68-84. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  3. HUSTÁK, Zdeněk. MiFID Nová pravidla pro kapitálový trh. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI, a.s., 2007, roč. 2007, č. 6, s. 68-71. ISSN 1214-7966.
  4. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 19-24. ISSN 1801-6006.
  5. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu. In Mekon 2007. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 118 + CD, 6 s. ISBN 978-80-248-1324-0.
  6. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007, s. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
  7. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  8. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-8. ISBN 978-80-210-4287-2.
  9. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 30. ISBN 978-80-210-4286-5.
  10. MUSIL, Petr. Trh výrobních faktorů a konkurenceschopnost v SR v období transformace. 1. vyd. Brno: Centrum výzkumu a konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007, 52 s. Working Papers, CVKS. ISSN 1801-4496.
  11. KYNCL, Libor. Veřejnoprávní regulace poskytování ekonomických údajů v rámci podnikání na kapitálovém trhu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007, s. 71-78. ISBN 978-80-87139-65-3.

  2004

  1. FUCHS, Kamil a Stanislav POLOUČEK. Insider trading. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, IV, č. 1, s. 24 - 30. ISSN 1213-2446.
  2. ŠEDOVÁ, Jindiška. Právní a ekonomické aspekty rozvoje kapitálového trhu ČR. In Mezinárodní konference JUMAN 04 "Jurist and manager". 1. vydání. Praha: Evida, 2004, s. 211-218. ISBN 80-86596-52-4.

  2003

  1. SVOBODA, Martin. Problém firmy na kapitálovém trhu. In Nové trendy rozvoje průmyslu 2003. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 1. ISBN 80-214-235.

  2002

  1. FUCHS, David. Indexy českého kapitálového trhu a slovenský index SAX 24. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů katedry financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 112-118. ISBN 80-210-3032-1.
  2. FUCHS, David. Investování a otevřené podílové fondy. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů katedry financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 125-134. ISBN 80-210-3032-1.
  3. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Mária REŽŇÁKOVÁ. Je český kapitálový trh alternativou financování firem? Právo a podnikání. Praha: Orac, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 2-7. ISSN 1211-1120.

  2001

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Mária REŽŇÁKOVÁ. Primární emise na českém kapitálovém trhu. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 26-31. ISSN 1211-1120.
  2. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Mária REŽŇÁKOVÁ. Primární emise na českém kapitálovém trhu. Právo a podnikání. Praha: Orag, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 26-31. ISSN 1211-1120.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 20:57