Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VIKARSKÁ, Zuzana. Environmental Law Preliminary References Submitted by Czech and Slovak Courts: How Does the Story End? In ECPR General Conference 2023, The Politics of Law and Courts, Decision-making on the bench. 2023.
  2. DŘÍNOVSKÁ, Natálie a Zuzana VIKARSKÁ. Evropská zletilost českých (nejvyšších) soudů aneb prvních 18 let předběžných otázek z Brna. Časopis pro pravní vědu a praxi. Brno: Masaryk University Press, 2023, roč. 31, č. 1, s. 9-45. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2023-1-1.

  2022

  1. OUŘEDNÍČKOVÁ, Sarah a Zuzana VIKARSKÁ. Evasive, Insensitive, Ignorant, and Political: The Recent Czech Transgender Case. Verfassungsblog. Berlín: Verfassungsblog.de, 2022, 6 s. ISSN 2366-7044. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17176/20220407-011059-0.
  2. VIKARSKÁ, Zuzana a Jaroslav BENÁK. Kapitola XXII. Právo svobodně projevovat své náboženské vyznání a autonomie církví (čl. 16). In Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař. Listina základních práv a svobod: Velký komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2022, s. 739-773. Komentátor. ISBN 978-80-7502-609-5.
  3. DŘÍNOVSKÁ, Natálie, Michal KOVALČÍK a Zuzana VIKARSKÁ. The Taming of the Czech Executive. Verfassungsblog. Berlín: Verfassungsblog.de, 2022. ISSN 2366-7044. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17176/20220205-001237-0.

  2021

  1. VIKARSKÁ, Zuzana. ICON-S Mundo: National and Constitutional Identities: Perspectives from the CEE Region. 2021.
  2. VIKARSKÁ, Zuzana. Is Compulsory Vaccination Compulsory? Verfassungsblog. Berlín: Verfassungsblog.de, 2021, Neuveden. ISSN 2366-7044.

  2013

  1. SMEJKALOVÁ, Terezie. Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2013, roč. 2013, č. 8, s. 3-9. ISSN 1802-3843.

  2011

  1. JÄGER, Petr. K právní existenci tzv. historických (církevních) právnických osob. Online. In Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2011. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 310-319. ISBN 978-80-904877-0-3.

  2010

  1. JÄGER, Petr. Příslib zákonodárce přijmout restituční zákon v judikatuře Ústavního soudu. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 3-10. ISSN 1802-3843.

  2009

  1. ONDREJOVÁ, Dana. Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 4, 6 s. ISSN 1211-4405.
  2. SMEJKALOVÁ, Terezie. The Nature of Unifying Opinions of Czech Supreme Courts. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Targu-Jiu, Romania: Targu-Jiu, Romania, 2009, 6 s. ISBN 978-973-144-283-9.

  2008

  1. POLČÁK, Radim. Informační systémy pro práci s judikaturou. In seminář Judikatura a právní argumentace (Justiční akademie ČR). 2008.
  2. SMEJKALOVÁ, Terezie. K otázce normativity judikatury v České republice. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1302-1311. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. JÄGER, Petr. Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR ve věcech přezkumu voleb. In Monseho debaty pro mladé právníky. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2007.

  2006

  1. MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. In Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R.: Judikatura a právní argumentace. 2006. vyd. Praha: Auditorium, 2006, s. 200-213, 13 s. Není dáno. ISBN 80-903786-0-9.
  2. POLČÁK, Radim. Právní informační systémy pro práci s judikaturou. In Judikatura a právní argumentace. Praha: AUDITORIUM, 2006, s. 143-147. AUDITORIUm, 1. ISBN 80-903786-0-9.
  3. JÄGER, Petr a Tomáš NAHODIL. Problematika restitucí ve světle soudního rozhodování a zákona o půdě - od záměru zákonodárce k restituční tečce. EMP Jurisprudence. Brno: EMP Stichting, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 86-91. ISSN 1801-2167.
  4. POLČÁK, Radim. Současnost a perspektivy právní informatiky ve vztahu k judikatuře. In Judikatura a právní argumentace. Praha: AUDITORIUM, 2006, s. 143-147. AUDITORIUm, 1. ISBN 80-903786-0-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2024 07:03