Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠTELCL, Jindřich, Jiří FAIMON, Miroslav KOMBEREC a Petra VESELÁ. Advances in cave aerosol research. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca). Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008, roč. 46, č. 2, s. 439-442. ISSN 0560-3137.
 2. FAIMON, Jiří a Dana TROPPOVÁ. Cave Microclimate Impact on Karst Processes: Role of Cave Ventilation. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca). Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008, roč. 46, č. 2, s. 443-445. ISSN 0560-3137.
 3. SCHWARZOVÁ, Monika a Jiří FAIMON. Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic). Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca). Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008, roč. 46, č. 2, s. 447-450. ISSN 0560-3137.
 4. 2006

 5. FAIMON, Jiří, Miroslav KOMBEREC, Jindřich ŠTELCL a Pavel SLAVÍK. Advances in the cave aerosol research: a case study in the selected caves of the Moravian Karst (Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 177-178. ISBN 80-8064-263-X.
 6. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Daniel SAS. An environmental impact of antropogennic CO2-fluxes in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 151-155. ISBN 80-8064-263-X.
 7. SCHWARZOVÁ, Monika a Jiří FAIMON. Are recent karst processes influenced by soil humic substances? In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 156-157. ISBN 80-8064-263-X.
 8. ZAJÍČEK, Petr a Jiří FAIMON. Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 151-155. ISBN 80-8064-263-X.
 9. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK a Monika SCHWARZOVÁ. Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 158-159. ISBN 80-8064-263-X.
 10. 2004

 11. FAIMON, Jiří, Petr ZAJÍČEK a Vít BALDÍK. Correlation of soil and cave concentrations of cabon dioxide. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004. s. 136-137. ISBN 80-8064-201-X.
 12. FAIMON, Jiří, Petr ZAJÍČEK a Vít BALDÍK. Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004. s. 108-109. ISBN 80-8064-201-X.
 13. FAIMON, Jiří a Jindřich ŠTELCL. Natural and anthropogenic impacts of CO2 into speleoatmosphere. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004. s. 110-112. ISBN 80-8064-201-X.
 14. ŠTELCL, Jindřich, Jiří FAIMON a Jiří ZIMÁK. Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček. In Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Liptovský Mikuláš-Žilina: Správa slovenských jaskýň, 2004. s. 75-77. ISBN 80-8064-201-X.
 15. GERŠL, Milan, Jindřich HLADIL, Dušan HYPR a Uroš STEPIŠNIK. Proměnlivost koncentrace oxidu uhličitého ve Zbrašovských aragonitových jeskyních a její vyhodnocení na základě devítiletého sledování. In 3. národní speleologický kongres. Kuřim: Česká speleologická společnost, 2004. s. 15-19. ISBN 80-903378-1-3.
 16. FAIMON, Jiří, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK, Monika SCHWARZOVÁ a Jindřich ŠTELCL. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic). Geographica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2004, roč. 38, č. 1, s. 9-13. ISSN 0231-9365.
 17. 2002

 18. GERŠL, Milan a Fraňo TRAVĚNEC. Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků. In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. Olomouc, 2002. s. 26-30. ISBN 80-244-0454-0.
 19. 2000

 20. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální mineralizace. In Motyčka Z. et al.(eds.): Amatérská jeskyně. 1. vyd. Brno: ČSS, 2000. s. 117-121. ISBN 80-238-4721-X.
 21. 1999

 22. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Jiří ZIMÁK. Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 141-142. ISSN 1212-6209.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 8. 2021 20:36