Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320.

  2008

  1. KULHAVÝ, Viktor. Mezinárodní konference "Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce". Praha: Univerzita Karlova, 2008.

  2007

  1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Blending Still Alive! Brno: PdF MU Department of English, 2007, 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
  2. ZÁBRODSKÁ, Kateřina, Mojmír SNOPEK, Lukáš SEDLÁČEK, Hana CHMELAŘOVÁ a Tomáš KOBES. Změna z pohledu diskurzivní analýzy. In Sociální procesy a osobnost: pohyb, vývoj, změna. Brno: MSD, 2007, s. 413-419., 7 s. ISBN 978-80-7392-016-6.

  2006

  1. FUJDA, Milan. Konference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006). Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4 (2006), č. 2, s. 84-85. ISSN 1214-5351.
  2. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Změna ve vědě. Lze srovnávat T. S. Kuhna a M. Foucaulta? SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. LV, č. 1, s. 69 - 80. ISSN 0231-7664.

  2005

  1. KRČMOVÁ, Marie, Olga MÜLLEROVÁ, Jaroslav HUBÁČEK a Svatava MACHOVÁ. Stratyfikacja wspólczesnego jezyka czeskigo, System gramatyczny jezyka czeskiego. In Rozvój jezyka czeskiego po aksamitnej rewolucji. 1. vyd. Racibórz (Polsko): Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu, 2005, s. 41-136, 93 s. ISBN 83-920312-5-3.
  2. BLATNÝ, Marek a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Subjective Perception of Personal Change. In Narrative, Memory & Everyday Life. Huddersfield: University of Huddersfield Press, 2005, s. 59-67.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Strecková, Y. a kol. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s. 65 - 68. ISBN 80-210-3623-0.

  2004

  1. BLATNÝ, Marek a Tomáš URBÁNEK. Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: Analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie. Praha: Academia, 2004, XLVIII, č. 4, s. 289-297. ISSN 0009-062X.
  2. POL, Milan, P. GAVORA a M. BUBELÍNIOVÁ. Škola a fenomén změny. 2004.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 171 - 173. ISBN 80-7097-595-4.

  2003

  1. ŠIMONÍK, Oldřich. Proměny rolí učitele a pregraduální příprava učitelů. In Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. Bratislava: IUVENTA, 2003, s. 25-32. ISBN 80-8072-006-1.

  2002

  1. HÁLEK, Ivan. Proměny podnikové kultury a managementu během 20. století. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a Masarykova univerzita, 2002, s. 152-158. ISBN 80-210-2831-9.
  2. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku. In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002, s. 310-321. ISBN neuvedeno.

  2001

  1. HÁLEK, Ivan. Proměny podnikové kultury a managementu během dvacátého století. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, 2001, s. 19-25. Sborník referátů z mezinárodní konference. ISBN 80-210-2708-8.

  2000

  1. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Struggling with Doubts in the Czech Republic. Thinking Classroom. Vilnius, Lithuania: Garnelis, 2000, roč. 1, č. 2, s. 24-26. ISSN 1392-9496.

  1998

  1. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998, s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 07:19