Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ROBLOVÁ, Vendula, Petr TÁBORSKÝ, Libuše TRNKOVÁ a Miroslava BITTOVÁ. ELECTROPHORETICAL STUDIES OF INTERACTIONS BETWEEN OLIGONUCLEOTIDES AND CHELERYTHRINE. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2.
 2. 2007

 3. SUCHOMELOVÁ, Jana, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ a Pavel MUSIL. HPLC quantification of seven quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids in six species of the family Papaveraceae. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2007, roč. 44, č. 1, s. 283-287. ISSN 0731-7085.
 4. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, roč. 45, č. 2, s. 131-139, 10 s. ISSN 1388-0209.
 5. 2006

 6. DVOŘÁK, Z., Iva SOVADINOVÁ, Luděk BLÁHA, J. GIESY a J. ULRICHOVÁ. Quaternary benzo[c]phenathridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine do not affect transcriptional activity of aryl hydrocarbon receptor: Analyses in rat hepatoma cell line H4IIE.luc. Food and Chemical Toxicology, IF=1.69, SCI # cit. 4x. 2006, roč. 44, č. 1, s. 1466-1473, 7 s. ISSN 0278-6915.
 7. 2002

 8. TOUŠEK, Jaromír, Roger DOMMISSE, Jiří DOSTÁL, Zdirad ŽÁK, Luc PIETERS a Radek MAREK. Configurations and conformations of sanguinarine and chelerythrine free bases stereoisomers. Journal of Molecular Structure. UK: Elsevier, 2002, roč. 613, č. 10, s. 103-113. ISSN 0022-2860.
 9. KOUTNÁ, Pavlína, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ a Radek MAREK. Sanguinarin a chelerythrin v systému oktanol-voda. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 11, s. 943-944. ISSN 0009-2770.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 12:09