Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. 2015, roč. 22, č. 3, s. 536-559. ISSN 1351-0347. doi:10.1080/13510347.2013.869742.
 2. 2009

 3. CÍSAŘ, Ondřej a Lubomír KOPEČEK. Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present. In Buksinski, Tadeusz (ed.): Democracy in Western and Post-Communist Countries. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. s. 227 - 262. Studies in Philosophy and Social Sciences. ISBN 978-3-631-58543-6.
 4. CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989. Revue d'études comparatives Est-Ouest. 2009, roč. 40, č. 1, s. 197-221. ISSN 0338-0599.
 5. VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. s. 241-260. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9.
 6. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2009. In In: Mootz, Lisa (ed): Nations in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Eurasia. Washington, DC.: Freedom House. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2009. s. 455 - 473. Nations in Transit. ISBN 0-932088-71-6.
 7. 2008

 8. MARADA, Radim. Civic Sector and Organizational Identity. Formation of Civic Identities after 1989. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, roč. 2/2008, č. 162, s. 193-202. ISSN 1231-1413.
 9. COLLINS, Rita Chalmers a Michael GEORGE. Civil Is As Berger Says. In Náboženství v globální občanské společnosti (eds. Jiří Hanuš, Jan Vybíral). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 80-87. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-140-6.
 10. DUFEK, Pavel. Jasno či polojasno? Několik poznámek k pojmu globální občanské společnosti. In Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK, 2008. s. 25-32. Politika a náboženství, sv. 4. ISBN 978-80-7325-140-6.
 11. CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 187 s. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.
 12. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2008. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2008. s. 434-476, 38 s. NIT. ISBN 0932088635.
 13. CÍSAŘ, Ondřej, František MIKŠ, Jiří NAVRÁTIL a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Zarodzenja gromadjanskovo suspilastva - českyj priklad. Vydání první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 80 s. ISBN 978-80-7325-173-4.
 14. 2007

 15. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti. In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. s. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
 16. 2006

 17. CÍSAŘ, Ondřej a Martin KOUBEK. Do-It-Yourself Activism in Central Eastern Europe: The Case of the Hardcore Scene in the Czech Republic. In ECPR Workshop Session Nicosia 2006. 2006.
 18. MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. 297 s. ISBN 80-7325-111-6.
 19. CÍSAŘ, Ondřej. Graždanskoe obščestvo i jego roľ v obščestvennoj transformacii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt (Přechod k demokracii – česká zkušenost). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 272-291. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
 20. CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Občanská společnost v Brně. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 113-138. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 21. MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti. In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. s. 72-114, 44 s. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
 22. FASORA, Lukáš. Rodinné vazby jako integrační faktor v procesu konstituování občanských elit. In Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 19. Brno: Magistrát města Brna, 2006. s. 189-210, 12 s. ISBN 80-86736-03-2.
 23. VAŠEČKA, Michal, Miroslav KOLLÁR a Grigorij MESEŽNIKOV. Slovakia. NIT 2006. In Nations in Transit 2006. Democratization from Central Europe to Eurasia. 1. vyd. Washington, D.C.: Freedom House, 2006. s. 577-600. Nations in Transit. ISBN 9638661585.
 24. 2005

 25. CÍSAŘ, Ondřej. Al-mudžtama` al-madaní wa dawruhu fí 't-tahawwul al-idžtimá`í. Eds. Stanislav Balík, Pavel Pšeja. In `Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja (Proces budování demokratických institucí: zkušenosti z České republiky). Brno, Bagdad: CDK-IRI, 2005. s. 218-235. mimo řady. ISBN 80-7325-058-6.
 26. MARADA, Radim, editor. Dilemata občanské společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 214 s. Sociální studia, 1/2005. ISSN 1214-813X.
 27. MARADA, Radim. Občanská společnost: mezi inkluzí a exkluzí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 7-11. ISSN 1214-813X.
 28. MARADA, Radim. Protest a občanská společnost. In Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia: Filosofický ústav AV ČR, 2005. s. 98-111. ISBN 80-7007-211-3.
 29. MARADA, Radim. Růstová dilemata občanského sektoru. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 147-168. ISSN 1214-813X.
 30. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2005. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nation in Transit 2005. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2005. s. 584-606. Nations in Transit. ISBN 0-7425-5085-0.
 31. 2004

 32. BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 210 s. Edice politika a společnost; sv. č. 5. ISBN 8073250330.
 33. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2004. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization in East Central Europe and Eurasia. Nations in Transit. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2004. s. 538-559, 21 s. Nations in Transit. ISBN 0-7425-3646-7.
 34. NOSÁL, Igor. Zrození české postkomunistické politické kultury. In SKALNÍK, Petr. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: SET OUT, 2004. s. 71-88, 17 s. ISBN 80-86277-40-2.
 35. 2003

 36. MARADA, Radim. Občanský sektor a organizační identita: Utváření občanských identit po roce 1989. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 157-184, 27 s. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 37. JANKŮ, Kateřina. Stvoření "Barevného světa". Formování sociální identity v rámci občanské angažovanosti. In Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: MPU, 2003. s. 11-21. ... ISBN 8021033061.
 38. JANKŮ, Kateřina. Stvoření "Barevného světa". Jak je formována sociální identita v prostoru občanské angažovanosti. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 111-131, 20 s. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 39. 2001

 40. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. s. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.
 41. 2000

 42. MARADA, Radim. Étos, zájmy dispozice: o sociálních zdrojích občanství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2000, roč. 36 (2000), č. 4, s. 387-414. ISSN 0038-0288.
 43. MARADA, Radim. Nové třídy, nová hnutí. In Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2000. s. 187-206. ISBN 80-210-2426-7.
 44. ĎURIŠ, Jaromír a Pavlína ĎURIŠOVÁ. Profesionální voják a občanská společnost. In Výchova k občianstvu. Bratislava (Slovensko): Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, FTVŠ UK., 2000. s. 72-74. ISBN 80-968252-2-4.
 45. VAŠEČKA, Michal. Slovakia country report. NIT 1999-2000. In Karatnycky, A. - Motyl, A. - Piano, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. Nations in Transit 1999-2000. 1. vydání. New York: Freedom House, 2000. s. 398-436. Nations in Transit. ISBN 07658-0773-4.
 46. KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 123 s. Ediční řada Studie, 27. svazek. ISBN 80-85850-95-8.
 47. 1999

 48. KELLER, Jan. Občanská společnost v době globalizace. In Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z mezinárodní konference Multikulturní výchova v období globalizace. Vydání první. Hradec Králové: Líp, 1999. s. 32-35. ISBN 80-902298-3-3.
 49. 1996

 50. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Stát, občanská společnost a místní správa. In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 119-125. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 51. 1993

 52. HUNGR, Pavel. Demokracie, občanská společnost, právní stát. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1993, roč. 75, č. 1, s. 94-98. ISSN 0032-6984.
 53. SVATOŇ, Jan. Politická činnost a rozhodování v občanské společnosti a v právním státě. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1993, roč. 76, č. 1, s. 56-61. ISSN 0032-6984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 13:43