Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. LÍŠKA, Martin. Evaluation of Mathematics Retrieval. školitel diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 63 s.
 2. 2008

 3. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
 4. 2007

 5. SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům". Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, o. s. Barrister & Principal, 2007. 376 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-22-0.
 6. 2006

 7. CÍSARÍKOVÁ, Klára. František Bartoš (1837 až 1906). Folklor : časopis Folklorního sdružení. Praha: Folklorní sdružení České republiky, 2006, roč. 17, č. 3, s. 23–24. ISSN 1210-7972.
 8. CHMELOVÁ, Věra. Kadence k Mozartovým klavírním koncertům. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D., PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. In Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků. el. sborník. http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/dokt: KHV PdF MU, 2006. s. 1-12.
 9. 2005

 10. SPÁČILOVÁ, Jana. Pro Choro Sacro Montano. Hudební sbírka ze Svatého Kopečku u Olomouce (1717-1771). Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1214-5955.
 11. 2004

 12. DRÁBEK, Pavel. Brno Studies in English. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 30, č. 10, s. 1-225. ISSN 1211-1791.
 13. KAZDOVÁ, Eliška, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Klára ŠABATOVÁ. K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 530 s. Ústav archeologie a muzeologie. ISBN 80-210-3381-9.
 14. 2002

 15. SALÁK, Pavel. Militárie a paragrafy. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 2, s. 21-22. ISSN 1210-4817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 00:55