Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2013

  1. KRAJÍČEK, Jan. Vývoj bankovnictví v SR a ČR v letech 2006 – 2011. In CIBÁKOVÁ, V., MALÝ, I. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 22-29. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. ISBN 978-80-8078-657-1.
  2. 2008

  3. KNOSOVÁ, Blanka a Jan KRAJÍČEK. Analýza uranu jako investiční komodity. In Garantované obchodování komodit na komoditních burzách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008. s. 69 - 73. ISBN 978-80-210-4747-1.
  4. LYČKOVÁ, Taťána. Výnosy z životního pojištění ve srovnání s jinými investičními instrumenty finančního trhu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe: FOR FIN 2008. první. Bratislava: Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. 412 s. ISBN 978-80-225-2573-2.
  5. 2007

  6. VALOVÁ, Ivana. Strukturované produkty - nová příležitost pro investory. In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 77-86, 93 s. ISBN 978-80-210-4432-6.
  7. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 05:55