Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. 2008.
  2. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Základy občanského práva. Ilona Schelleová a kolektiv. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing. 150 s. Právo. ISBN 978-80-87071-84-7. 2008.

  2007

  1. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o. s. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
  3. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Jaroslav HLOUŠEK a Karel SCHELLE, JR. Základy občanského práva. 1. vyd. Ostrava: KEY Pulishing. 169 s. Právo. ISBN 978-80-87071-28-1. 2007.

  2006

  1. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s. 32 s. Skripta. 2006.
  2. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s. 34 s. Skripta. 2006.

  2005

  1. SCHELLE, Karel. Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s. 32 s. Skriptum. 2005.
  2. SCHELLE, Karel. Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s. 34 s. Skripta. 2005.

  1995

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT. 148 s. Skripta. ISBN 80-214-0599-6. 1995.

  1994

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona. Základy občanského práva. 1. vyd. Brno: VUT. 85 s. Právo. ISBN 80-214-0582-1. 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2024 00:51