Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. KOTÁSEK, Josef. Neřád na řad? Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2013, roč. 22, č. 9, s. 318-325. ISSN 1210-8278.

  2009

  1. SELUCKÁ, Markéta, Jaromír TAUCHEN a Gregor STEIN. Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 298-301. ISSN 0941-6293.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Evropské spotřebitelské acquis a české občanské (spotřebitelské) právo. In Mezinárodná justičná spolupráca. Ochrana spotrebitela v EU. 2009.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 364-368. ISSN 1210-6410.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Zásady soukromého práva a ochrana spotřebitele. In Občianske právo - Miesto a význam diela profesorov Plankovcov. 2009. vyd. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Praf UK, 2009. s. 241-245. ISBN 978-80-7160-280-4.

  2008

  1. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration clause as unfair contract term from the perspective of Czech and EC law. In Comparative Law, Economics and Finance Conference. 2008.
  2. BEJČEK, Josef. Cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém kontextu. Právní fórum. Praha: ASPI, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 181 - 192, 11 s. ISSN 1214-7966.
  3. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 16, č. 3, s. 241-246. ISSN 1210-9126.
  4. DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. In K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva, Spisy Právnické fakulty MU č. 327. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2008. s. 90 -96. ISBN 978-80-210-4568-2.
  5. HRADILOVÁ, Veronika. Několik poznámek ke spotřebitelským sporům v kontextu práva Evropských společenství. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 75-80. ISBN 978-80-210-4568-2.
  6. ŠRAMKOVÁ, Dana. Ochrana spotřebitele v rámci činnosti finančního arbitra. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-17. ISBN 978-80-210-4568-2.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9.
  8. HRUBÁ, Michaela. Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 40 - 46, 6 s. ISBN 978-80-210-4568-2.
  9. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Proposal for a Directive on Consumer Rights. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 751-756. ISBN 978-80-210-4733-4.
  10. SELUCKÁ, Markéta. Přezkum a revize spotřebitelského acquis. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-17. ISBN 978-80-210-4568-2.
  11. SELUCKÁ, Markéta. PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA OCHRANY SPOTŘEBITELE. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. s. 990-993. ISBN 978-80-210-4733-4.
  12. FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. / editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 126 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 327 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4568-2.
  13. SELUCKÁ, Markéta. The Review of the consumer acquis in a context of the Czech Law de lege lata. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES (CD-ROM). 2008. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 285-286. ISBN 978-80-210-4629-0.
  14. SELUCKÁ, Markéta. THE SYSTEM OF CONSUMER PROTECTION IN CZECH LAW. In A Brief Introduction to Czech Law. 1. vyd. United States: AICELS, 2008. s. 103-117. Collection of Contributions. ISBN 978-0-692-00045-8.
  15. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Vývoj ochrany spotřebitele v ES/EU. In INTERPOLIS´08 - Zborník prispevkov z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckych pracovníkov. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov University Mateje Bela, Ústav vedy a výskumu, 2008. s. 195-201, 6 s. ISBN 978-80-8083-724-2.
  16. KOUKAL, Pavel. Zkušenosti s ochranou spotřebitele v činnosti veřejného ochránce práv. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 111-116. ISBN 978-80-210-4568-2.

  2007

  1. CHLEBCOVÁ, Radka. Kolizně právní zajištění evropské úrovně ochrany spotřebitele: Ochranná ustanovení směrnic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 125-129. ISSN 1210-9126.

  2006

  1. SELUCKÁ, Markéta. Východiska a tendence ochrany spotřebitele v Evropské unii a v České republice. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 186-201. ISBN 80-210-4182-X.

  2005

  1. HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2005, roč. 1/2005, s. 32 - 40, 8 s. ISSN 1210-6348.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v případu Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 2, s. 44-46. ISSN 1210-3977.

  2004

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Kvalita zboží. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 119 s. ISBN 80-210-3458-0.
  2. HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2004, roč. 7-8/2004, s. 68-74, 6 s. ISSN 1210-6348.
  3. HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004. 452 s. ISBN 80-7357-064-5.

  1998

  1. FIALA, Josef. Podíl právní regulace odpovědnosti za vady na realizaci ochrany spotřebitele. Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1998, roč. 7, zvl. č., s. 24-27. ISSN 1210-397.

  1997

  1. HAJN, Petr. Klamavé soutěžní praktiky a ochrana spotřebitele. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 1, s. 68-79. ISSN 1210-9126.

  1996

  1. DUDOVÁ, Jana. K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, s. 573-584. ISSN 1210-9126.

  1992

  1. HAJN, Petr. Roztrpčení spotřebitelů - újma ve smyslu zákona. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1992, roč. 2, č. 48, s. 59. ISSN 1210-0714.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2023 15:46