Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. The role of Quizlet in learning business vocabulary. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, roč. 10, č. 1, s. 69-88. ISSN 1804-9435. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CASALC2020-1-6.

  2016

  1. ŠEFČÍK, Ondřej a Lenka BIČANOVÁ. Phonemes, Context, Alternations : Back to Basics. Linguistica Lettica. Riga: LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTS, 2016, roč. 24, č. 1, s. 5-14. ISSN 1407-1932.

  2010

  1. MULÍČKOVÁ, Eva, Gustav ŠAFR a Karel STANĚK. CONTEXT MAP – A TOOL FOR CARTOGRAPHY SUPPORT IN CRISIS MANAGEMENT. International Conference on Cartography and GIS. Nessebar, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2010, roč. 3, č. 1, s. 1-10. ISSN 1314-0604.
  2. KOZEL, Jiří a Radim ŠTAMPACH. Sissi - kontextová mapová služba. 2010.

  2008

  1. SIGMUND, Erik, Jiří NYKODÝM a al. ET. Koreláty pohybové aktivity randomizovaného souboru 15 až 65 leté populace české republiky s využitím formaální konceptuální analýzy. In Pedagogická kinantropologie. Ostrava: pedagogická falulta, 2008, 5 s. ISBN 978-80-7368-571-3.
  2. MIESSLER, Jan. Lost in Translation? Comparing Media Discourses in Different Languages. In Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno: Barrister & Principal, 2008, s. 93-95. ISBN 978-80-87029-28-2.
  3. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Tendencies in Intonation Centre Placement in Utterances of Czech Users of English. In Third Brno Conference on Linguistics Studies in English 2008 - Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 2008. ISBN 978-80-210-4692-4.

  2007

  1. VOGEL, Radek. Coherence created lexically: cohesive devices in company annual reports. In SCHMIED, Josef, Christoph HAASE a Renata POVOLNÁ. Complexity and Coherence: Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. 1. vyd. Goettingen: Cuvillier Verlag, 2007, s. 161-170. ISBN 978-3-86727-215-5.
  2. VOGEL, Radek. Synonymy and polysemy in accounting terminology: fighting to avoid inaccuracy. In Proceedings of the English for Specific Purposes Terminology and Translation Workshop, Košice 13-14 September 2007. Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2007, 12 s.

  2006

  1. ADAM, Martin. Setting or specification? The question of retrievability from the immediately relevant context revisited. In Mačura, M., Miššíková, G. (eds) Trends and Perspectives. Proceedings from the First Nitra Conference on Discourse Studies. 1. vyd. Nitra.: Department of English and American Studies. Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., 2006, s. 13-20. ISBN 80-8094-029-0.
  2. POVOLNÁ, Renata. Sirma Wilamová, On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse, Review. Časopis pro moderní filologii. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2006, roč. 88, č. 2, s. 104-106. ISSN 0862-8459.

  2005

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 31, S11, s. 19-33. ISSN 1211-1791.

  2004

  1. MATYÁŠ, Václav a Petr ŠVÉDA. Digital Signatures and Electronic Documents: A Cautionary Tale Revisited. UPGRADE, The European Journal for the Informatics Professional. 2004, V, č. 3, s. 35-38. ISSN 1684-5285.
  2. MATYÁŠ, Václav a Daniel CVRČEK. Privacy -- What do you mean? In Ubicomp Privacy: Current Status and Future Directions. Nottingham, UK: Nottingham University, 2004, s. 12-19.
  3. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Situational Characteristics of the Discourse of International Governmental Organizations: UNESCO Resolutions and Declarations. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta SU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 25-41. ISSN 1212-415X.
  4. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Style Markers of Diplomatic Discourse. Text Analysis of UNESCO Resolutions. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, 283 s. Unpublished Ph.D. dissertation.

  2002

  1. MUNZAR, Jiří. Johann Gottfried Herder im tschechischen Kontext. In Ideen und Ideale. Johann Gotfried Herder in Ost und West. Rombach, Freiburg im Breisgau: Peter Andraschke und Helmut Loos, 2002, s. 287-294, 18 s. ISBN 3-7930-9343-3.

  2001

  1. KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. In SLT 2001 Sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu SLT 2001. Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2001, s. 99-109. ISBN 80-7302-009-2.

  2000

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, MU Brno, 2000, 89 s. ISBN 80-210-2477-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 02:42