Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Progresivní nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: ESF MU, 2008, s. 541-572, 31 s.

  2007

  1. ŠIŠKA, Ladislav a Martin MATÝSKA. Nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 753-884, 131 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  2004

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling ve výuce českých VŠ. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, s. 385-394. ISBN 80-210-3414-9.
  2. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Trendy v řízení veřejné správy. In Mendelnet 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 148-148, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.

  2003

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola ve veřejném sektoru a veřejné správě. Doc. Ing. Jan Tománek, CSc. - editor. In Veřejná ekonomika a správa 2003. První. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 10 - 29, 19 s. ISBN 80-248-0430-1.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o. K Motelu 124, Praha 4, 2003, 212 s. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6.

  1999

  1. KOZÁKOVÁ, Simona. New Public Management - alternativa řízení veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa ´´99. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1999, s. 90-95. ISBN 80-7078-760-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 15:52