Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. BENEŠ, Petr, Lucia KNOPFOVÁ, Michal MASAŘÍK, Pierre JURDIC a Jan ŠMARDA. The regulation of actin cytoskeleton by c-Myb: potential implications for site-specific metastases of breast cancer. In ISREC2014 Metastatic colonization, Switzerland. 2014.
 2. 2007

 3. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL a Marie KOPECKÁ. Cytoskeletal structures, ultrastructural characteristics and the capsule of the basidiomycetous yeast Cryptococcus laurentii. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Nizozemské království: Springer, 2007, roč. 92, č. 1, s. 29-36. ISSN 0003-6072.
 4. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL a Marie KOPECKÁ. Microtubular and actin cytoskeletons and ultrastructural characteristics of the potentially pathogenic basidiomycetous yeast Malassezia pachydermatis. Cell Biology International. England: Elsevier, 2007, roč. 31, č. 1, s. 16-23. ISSN 1065-6995.
 5. 2006

 6. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL a Marie KOPECKÁ. Actin in Malassezia pachydermatis detected by immunogold labeling for electron microscopy. In XIV. Cytoskeletální klub Vranovská Ves 17. 5. - 19.5. 2006. 2006.
 7. LOJA, Tomáš, Petr CHLAPEK, Karel ZITTERBART a Renata VESELSKÁ. Re-exprese nestinu v nádorově transformovaných buňkách: in vitro studie na vybraných typech nádorů. In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: Solen, 2006. s. 40. ISBN 80-239-8240-0.
 8. GABRIEL, Miroslav, Marie KOPECKÁ, Masashi YAMAGUCHI, Augustin SVOBODA, Kanji TAKEO, Soichi YOSHIDA, Misako OHKUSU, Takashi SUGITA a Takashi NAKASE. The cytoskeleton in the unique cell reproduction by conidiogenesis of the long-neck yeast Fellomyces (Sterigmatomyces) fuzhouensis. Protoplasma, An International Journal of Cell Biology. 6. Wien, Austria: Springer Wien, 2006, roč. 229, 1:, s. 33-44. ISSN 0033-183X.
 9. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Jindřich NOVÝ. Vinca alkaloid effect on microtubules of HeLa cells. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 1, s. 19-34, 14 s. ISSN 1211-3395.
 10. 2005

 11. PŘIBYL, Pavel, Vladislav CEPÁK a Vilém ZACHLEDER. Cytoskeletal alterations in interphase cells of the green alga Spirogyra decimina in response to heavy metals exposure: I. The effect of cadmium. Protoplasma. Rakousko: Springer-Verlag, 2005, roč. 226, č. 1, s. 231-240, 40 s. ISSN 0033-183X.
 12. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL a Marie KOPECKÁ. Cytoskeleton during the cell division cycle of the yeast Cryptococcus laurentii. In XIII. Cytoskeletální klub, Hotel SKI, Nové Město na Moravě 27.-29.4.2005. 2005.
 13. NOVY, Jindrich, Pavlina BECVAROVA, Jirina SKORPIKOVA, Vojtech MORNSTEIN a Roman JANISCH. Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique. Wiley-Liss, 2005, roč. 68, č. 1, s. 1-5. ISSN 1059-910X.
 14. 2004

 15. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ a Augustin SVOBODA. Apoptosis during induced neuronal differentiation of EC cell line P19. In Journal of Molecular Histology. Amsterdam: Kluwer, 2004. s. 194-194. ISSN 1567-2379.
 16. SVOBODA, Augustin. Cell wall-cytoplasm signalling. Journal of Applied Biomedicine. Ceske Budejovice: Jihoceska univerzita, 2004, roč. 2, č. 1, s. 81-85. ISSN 1214-021X.
 17. MORNSTEIN, Vojtěch, Pavlína BEČVÁŘOVÁ, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound? Liječnički Vjesnik. Zagreb: Hrvatski Liječnički Zbor, 2004, roč. 126, Supp. 2, s. 168-168. ISSN 1330-4917.
 18. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Metodika sledování reparace cytoskeletu buněk založená na diskrétní Fourierově transformaci. In Sborník abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vydání. Hradec Králové: Ústav Lékařské biofyziky LF UK, 2004. s. 3-3.
 19. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL a Marie KOPECKÁ. Microtubules and Actin Structures in the Basidiomycetous Yeast, Cryptococcus laurentii. In Yeast Commission, Czechoslovak Society for Microbiology. 32nd ANNUAL CONFERENCE ON YEASTS. Smolenice: Yeast Commission, Czechoslovak Society for Microbiology, 2004. s. 39-39, 2 s. ISSN 1336-4839.
 20. HAVELKOVÁ, Marie a UNGER EBERHARD. Relationships between cytoskeleton and calmodulin in yeasts. Relationships between cytoskeleton and calmodulin in yeasts. In Bulletin of Czechoslovak Microbiology Society. App. 45. 1. vyd. Brno: Československá společnost mikrobiologická - Praha/Bratislava, 2004. s. 167-168. ISBN 0009-0646.
 21. HAVELKOVÁ, Marie. THE ROLE OF CALMODULIN IN KARYOKINESIS AND IN CYTOKINESIS. In 32nd Intarnational Conference on yeasts. 2004. vyd. Slovensko: SAS a CHÚSAS Bratislava, Slovensko, 2004. 2 s.
 22. 2003

 23. NOVÝ, Jindřich, Jan TOMÁŠ a Roman JANISCH. Adaptive methods of cytoskeleton data analysis obtained by confocal microscopy. In IX. Cytoskeletální klub. Brno: Neuveden, 2003. s. 6-6.
 24. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ a Augustin SVOBODA. Apoptosis during induced neuronal differentiation of EC cell line P19. In Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Hradec Králové: Česká histo- a cytochemická společnost, 2003. s. 48-48. ISBN 80-239-1413-8.
 25. SVOBODA, Augustin. Cross-talk between the cell wall and cytoplasm. In Advances in Cell Biology. 1st ed. České Budějovice: Kopp Publishing, 2003. s. 113-125. ISBN 80-7232-205-2.
 26. SVOBODA, Augustin. Cross-talk between the cell wall and cytoplasm. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Studies CB, 2003, roč. 1, Suppl.1, s. S32, 1 s. ISSN 1214-021X.
 27. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ a Augustin SVOBODA. Immunodetection of Spectrin-like Proteins in Yeasts. Canadian Journal of Microbiology. MONTREAL RD, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA: NATL RESEARCH COUNCIL CANADA, 2003, roč. 49, č. 3, s. 189-196. ISSN 0008-4166.
 28. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Pavel ŠTARHA. Mikrotubulární struktura buněk po účinku Vinca alkaloidů a ultrazvuku. In Sborník abstrakt XXVI.Dnů Lékařské biofyziky. 2003. vyd. Praha: Biofyzikální ústav I. LF UK, Praha, 2003. s. 15 - 16. ISBN 80-239-0497-3.
 29. HŘÍBKOVÁ, Hana, Roman JANISCH a J. JEŽEK. Protective cysts of Blepharisma undulans undulans - a model for the study of damage produced by a laser beam. In Memory in living systems. Brno: Masaryk University, 2003. s. 54. ISBN 80-210-3264-2.
 30. JANISCH, Roman. Therapeutical laser effects on model cell systems. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice, 2003, roč. 1(Suppl.1), Suppl.1, s. S12-S14, 3 s. ISSN 1214-021X.
 31. 2002

 32. JANISCH, Roman, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Zuzana KORBAŠOVÁ. A manipulation stress effect of the therapeutic laser irradiation on actin cvytoskeleton. In Proc. from Internat. Sci. Conf., Biologické dni. Nitra, (Slovakia): Fakuklta prírodných vied, Univerzita Konštantín Filozofa, Nitra, 2002. s. 178-179. ISBN 80-8050-520-9.
 33. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ a Augustin SVOBODA. Detection of spectrin-like protein in yeasts: spectrin-actin relations. In Sborník X. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2002. s. 14.
 34. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART a Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of HL-60 and P19 cells during apoptosis associated with differentiation process. In X. Cytoskeletální klub. 2002.
 35. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ a Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of P19 cells during apoptosis associated with induced differentiation. In Cells IV. 1. vyd. České Budějovice: Kopp Publishing, 2002. s. 108. ISBN 80-7232-181-1.
 36. SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ a Augustin SVOBODA. Spectrin-like protein in yeasts. In Sborník XXX th Annual Conference on yeasts. Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2002. s. 36.
 37. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Roman JANISCH a Pavel GREC. Structural changes of cytoskeleton after the ultrasound effects. In Proc. Internat. Sci. Conf. Biologké dni, Nitra. 2002. vyd. Nitra,SR: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2002. s. 208- 209. ISBN 80-8050-520-9.
 38. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. The effects of vinca alkaloids on the cytoskeleton of tumour cells. In Cells IV. 2002. vyd. České Budějovice: Kopp Publishing, 2002. s. 142 - 143. ISBN 80-7232-181-1.
 39. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART a Augustin SVOBODA. The role of actin in the apoptotic cell death. In X. Cytoskeletální klub. 2002.
 40. 2001

 41. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER a Ingeburg HONES. Cytoskelet, kalmodulin a buněčná proliferace. In XVI. Biologické dny s názvem Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie.-. 1. vyd. Olomouc, UP LF: Olomouc, UP, Tisk: ARTAD spol. s.r.o., Olomouc, 2001. s. 115-116. ISBN 80-244-0327-7.
 42. ZITTERBART, Karel a Renata VESELSKÁ. Effect of retinoic acid on the actin cytoskeleton in HL-60 cells. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, 2001, roč. 48, č. 6, s. 456-461. ISSN 0028-2685.
 43. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Roman JANISCH. Changes in microtubules and microfilaments due to a combined effect of ultrasound and cytostatics in HeLa cells. Folia Biologica. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2001, roč. 47, č. 4, s. 143-289. ISSN 0015-5500.
 44. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes in the arrangement of intermediary filaments exposed to therapeutic laser. In Cells III, J. Berger ed. České Budějovice: Kopp, 2001. s. 179-180. ISBN 80-7232-154-4.
 45. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART a Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton during apoptotic cell death. In 9th Euroconference on Apoptosis. 2001.
 46. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 47. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091.
 48. VESELSKÁ, Renata a Roman JANISCH. Reaction of the Skin Fibroblast Cytoskeleton to Micromanipulation Interventions. Journal of Structural Biology. San Diego,USA: Academic Press, 2001, roč. 136, č. 2, s. 110-118. ISSN 1047-8477.
 49. ŠIDLOVÁ, Alexandra, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Ivo HRAZDIRA. Účinky terapeutického laseru na buňky tkáňových kultur. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, č. 1, s. 119-122. ISSN 0551-1038.
 50. NERADIL, Jakub. Vliv krátkovlnného UV záření na strukturu a životaschopnost diploidních a transformovaných lidských buněk in vitro ve vztahu k možnosti ovlivnění vybranými antioxidanty. 2001.
 51. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART a Augustin SVOBODA. Změny cytoskeletu během procesu apoptózy. In XVI. Biologické dny - Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 35. ISBN 80-244-0327-7.
 52. 2000

 53. SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA a Augustin SVOBODA. Cytoskeleton and mitochondrial topology in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Folia Microbiologica. Praha: MÚ ČAV, 2000, roč. 45, č. 1, s. 89. ISSN 0015-5632.
 54. GABRIEL, Miroslav, Junpei ISHIGURO a Marie KOPECKÁ. Cytoskeleton and morphological aberrations of septum formation and cytokinesis in cps6 mutant of Schizosaccharomyces pombe. In VII. Cytoskeletální klub. 1. vyd. Praha: Ústav molekulární genetiky Akademie věd, 2000. s. 11-11. VIII. Cytoskeletální klub.
 55. KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Takeo KANJI, Masashi YAMAGUCHI, Misako OHKUSU, Kunihiko HATA a Soichi YOSHIDA. Cytoskeleton and ultrastructure in some human fungal pathogens. Folia Microbiologica. Česká republika: Institute of Microbiology Acad.Sci.CZ, 2000, roč. 45, č. 1, s. 78-79. ISSN 0015-5632.
 56. KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Kanji TAKEO, Masashi YAMAGUCHI, Misako OHKUSU, Kunihiko HATA a Soichi YOSHIDA. Cytoskeleton in some pathogenic fungi. In VIII. Cytoskeletální klub Čs. Biol. Spol. Vranovská Ves 15.-17.3.2000. 2000. vyd. Praha: Oddělení biologie cytoskeletu Ústav molekulární genetiky akademie věd, 2000. s. 12-12. VIII. Cytoskeletální klub.
 57. SLANINOVÁ, Iva a Augustin SVOBODA. Changes in cytoskeleton morphology during the life cycle of Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2000, roč. 73, č. 6, s. 355-367. ISSN 1211-3395.
 58. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes of tumour cell cytoskeleton caused by therapeutic laser. In Cells II, J. Berger ed. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2000. s. 179-180. ISBN 80-7232-120-X.
 59. SLANINOVÁ, Iva, Augustin SVOBODA, Sergej ŚESTÁK a Vladimír FARKAŠ. Osmotic shock affects cell wall and cytoskeleton in Saccharomyces cerevisiae. Cellular and Molecular Biology. France: C M B Association, 2000, roč. 46, -, s. 231. ISSN 0145-5680.
 60. GABRIEL, Miroslav, Junpei ISHIGURO a Marie KOPECKÁ. Studium cps mutant Schizosaccharomyces pombe. In XXVIII. výročná konferencia o kvasinkách. 1. vyd. Bratislava: Chemický ústav Slov.akad.věd Bratislava, 2000. s. 47-48. Výroční konference o kvasinkách.
 61. VESELSKÁ, Renata a Roman JANISCH. The effect of UV irradiation on changes in cytoskeleton and viability of mouse fibroblasts L929 cell line. Scripta Medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2000, roč. 73, č. 6, s. 393-408. ISSN 1211-3395.
 62. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Vliv alkaloidů Chelidonium majus na nádorové buňky a kvasinky. In Cells II. Cěské Budějovice: KOPP Publishing, 2000. s. 97. Cells II.
 63. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Roman JANISCH. Změny mikrotubulárních struktur buněk HeLa a A 431 v důsledku působení terapeutického laseru. In Sborník XXIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 55-56. Sborník z XXIII. dnů lékařské biofyziky. ISBN 80-238-5214-0.
 64. 1999

 65. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Buněčné účinky ultrazvuku. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 73-74. ISBN 80-7097-369-2.
 66. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Cytoskelet a proliferace HeLa buněk v důsledku kombinovaného účinku ultrazvuku a cytostatik. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 70-71. ISBN 80-967507-5-5.
 67. MORAVČÍK, Zdeněk a Roman JANISCH. OPTICKÁ PINZETA A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝZKUMU CYTOSKELETU. Vranovská Ves: Biologická společnost, 1999. 1 s.
 68. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Stress action of changed temperature on the cytoskeleton of tumour cells. In CELLS. 1999. vyd. Ceské Budejovice: KOPP nakladatelství, 1999. s. 126. ISBN 80-7232-069-6.
 69. VESELSKÁ, Renata a Jakub NERADIL. The influence of the short wavelength ultraviolet irradiation on cytoskeleton and proliferation activity of human skin cells in vitro. In Cells. České Budějovice: KOPP, 1999. s. 143. ISBN 80-7232-069-6.
 70. VESELSKÁ, Renata a Jakub NERADIL. Vliv krátkovlnného UV záření na cytoskelet a proliferaci lidských kožních fibroblastů in vitro. In VII. Cytoskeletální klub. 1999.
 71. 1998

 72. JANISCH, Roman. Factors and Mechanisms Adversely Affecting Cytoskeletal Functions in Protozoa. J. Eukar. Microbiol. Society of Protozoologists, 1998, roč. 45, č. 1, s. 6A, 1 s.
 73. VESELSKÁ, Renata a Roman JANISCH. Changes in the Cytoskeleton and Viability of L929 Fibroblasts Following UV Irradiation. In Folia Biologica 44 - XIV. Biological Days. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1998. s. S17-0, 1 s. ISSN 0015-5500.
 74. KULTOVÁ, Milana a Roman JANISCH. Metody studia účinků aflatoxinu B1 na úrovni buňky. In Proceedings from International Scientific Conference Biologické dni. Nitra: UIniverzita Konstaina Filozofa, 1998. s. 116-117. ISBN 80-8050-177-7.
 75. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH a Ivo HRAZDIRA. Mikrotubuly a mikrofilamenta a jejich ovlivnění cytostatiky ozvučenými nízkofrekvenčním ultrazvukem. In Sborník abstrakt VI.Cytoskeletálního klubu Vranovská Ves 1998. Brno: Čs. biologická společnost, 1998. s. 20.
 76. 1997

 77. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Kombinovaný účinek ultrazvuku a cytostatik na cytoskelet HELA buněk. In XIV.Biologické dny. 1997. vyd. Praha,CR: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1997. s. 79. ISBN 80-85009-29-3.
 78. 1996

 79. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH, Vojtěch MORNSTEIN, Ivo HRAZDIRA a Lenka FORÝTKOVÁ. Účinky ultrazvuku na cytoskelet HeLa buněk. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1996, roč. 69, Suppl. 1, s. 51-56. ISSN 1211-3395.
 80. 1987

 81. JANISCH, Roman. Biomembranes in the Life and Regeneration of Paramecium. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 1987. 160 s. Opuscula Biologica. Acta Fac. Med. Univ. Brun; 93.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 12:30