Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Eva VÁVROVÁ. Hodnocení harmonizace českého pojistného trhu s jednotným pojistným trhem EU. ACTA Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: MZLU v Brně, 2004, roč. 52, č. 6, 18 s. ISSN 1211-8516.

  2003

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Rynek ubezpieczen w Republice Czeskiej przed przystapieniem do Unii Europejskiej i wskazniki jego poziomu. In Rozwoj rynkow ubezpieczen w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej. 1. vyd. Krakow: Akademia Ekonomiczna v Krakowie, 2003, s. 31-42. ISBN 83-7252-179-4.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1. vyd. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, s. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.

  2001

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, spol. s r. o. Praha, 2001, 120 s. ISBN 80-247-0137-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 18:38