Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Eva VÁVROVÁ. Hodnocení harmonizace českého pojistného trhu s jednotným pojistným trhem EU. ACTA Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: MZLU v Brně, 2004, roč. 52, č. 6, 18 s. ISSN 1211-8516.
   Název anglicky: Evaluation of teh harmonization process of the Czech insurance market with the single insurance market of EU
   RIV/00216224:14560/04:00030628 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Čejková, Viktória (203 Česká republika, garant) -- Vávrová, Eva (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Czech insurance market; insurance companies

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 18. 6. 2009 12:03.

  2003

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Rynek ubezpieczen w Republice Czeskiej przed przystapieniem do Unii Europejskiej i wskazniki jego poziomu. In Rozwoj rynkow ubezpieczen w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej. 1. vyd. Krakow: Akademia Ekonomiczna v Krakowie, 2003, s. 31-42. ISBN 83-7252-179-4.
   Název anglicky: Insurane market of the Czech Republic before entering the European union and indicators of its standard

   Klíčová slova anglicky: insurance market; segmentation of insurance market; indicators of standard; Czech insurance market; European insurance market

   Změnil: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D., učo 21136. Změněno: 8. 10. 2003 15:24.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu. In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1. vyd. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, s. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.
   Název anglicky: European Insurance Market as a Part of Financial Market

   Klíčová slova anglicky: insurance market; European insurance market; Czech insurance market; financial market; Federation of National Insurance Associations

   Změnila: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., učo 1645. Změněno: 17. 12. 2002 10:03.

  2001

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, spol. s r. o. Praha, 2001, 120 s. ISBN 80-247-0137-5.
   Název anglicky: Insurance market

   Klíčová slova anglicky: insurance market; indicators of insurance market; regulation of insurance market; European insurance market; Czech insurance market; offer and demand at insurance market; investment in insurance companies;

   Změnila: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D., učo 1645. Změněno: 17. 12. 2002 09:53.
   Přír. čísla: 4200425360, 4200425361, 4200425362, 4200425363, 4200425364
Zobrazeno: 23. 7. 2024 00:41