Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2012

  1. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ a Dominik ŽENATÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2012. 752 s. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5852-1.
  2. GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 143 s. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4.
  3. GALVAS, Milan. Úvahy o možnostech liberalizace pracovní doby v českém pracovním právu. In JUDr. Miroslav Frýdek, JUDr. Jaromír Tauchen;;. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. první. Brno: KEY Publishing s.r.o, 2012. s. 762-771. ISBN 978-80-7418-144-3.
  4. 2010

  5. GALVAS, Milan a Zdeňka GREGOROVÁ. K některým otázkám dovolené na zotavenou. Praha: Wolters Kluwer, 2010. s. 89-98, 9 s. ISBN 978-80-7357-510-6.
  6. 2008

  7. GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 282-289. ISSN 1210-9126.
  8. GREGOROVÁ, Zdeňka a Milan GALVAS. Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb podle českého pracovního práva. In Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Európskej Únie. Trnava: Právnická fakulta Trnavské univerzity, 2008. s. 76-85. ISBN 978-80-8082-191-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2023 16:38