Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HAVLÍKOVÁ, Petra a Iva ŠMÍDOVÁ. Bagatelizace a nerovnosti : Analýza rozsudků sexuálního a domácího násilí. Online. 1. vyd. Praha: ProFem, 2023, 76 s. ISBN 978-80-908931-0-8.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023, 232 s. První vydání. ISBN 978-80-242-8740-9.
  3. KRÁSNÁ, Denisa. #MeToo and the Need for Vegetarian-Feminist Approaches in the Czech Republic. In Cheema, Iqra Shagufta. The Other #MeToos. New York: Oxford University Press, 2023, s. 285-304. ISBN 978-0-19-761987-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197619872.003.0016.

  2022

  1. KOLÁŘ, Jan, Martin MACEK, Peter TKÁČ, David NOVÁK a Vojtěch ABRAHAM. Long-term demographic trends and spatio-temporal distribution of past human activity in Central Europe : Comparison of archaeological and palaeoecological proxies. Quaternary Science Reviews. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 297, č. 107834, s. 1-17. ISSN 0277-3791. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107834.
  2. TOBIÁŠOVÁ, Martina a Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. In XIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2022”. 2022. ISBN 978-99976-987-2-8.

  2021

  1. HAVLÍČEK, Jakub. Imagining Religion in the Czech Republic: Anthropological Perspectives. Münster, Zürich: LIT Verlag, 2021, 290 s. ISBN 978-3-643-91342-5.
  2. LOKŠOVÁ, Terezie a Lucie GALČANOVÁ BATISTA. Postsocialist suburban governmentality : A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic. Cities. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 110, March, s. 1-12. ISSN 0264-2751. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2020.103074.
  3. TKÁČ, Peter a Jan KOLÁŘ. Towards New Demography Proxies and Regional Chronologies : Radiocarbon Dates from Archaeological Contexts Located in the Czech Republic Covering the Period Between 10,000 BC and AD 1250. Journal of Open Archaeology Data. London: Ubiquity Press, 2021, roč. 9, č. 9, s. 1-14. ISSN 2049-1565. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5334/joad.85.

  2020

  1. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Kateřina CHROUSTOVÁ a Bibiána PASTERNÁKOVÁ. Numerický model proudění podzemní vody v území potenciálně dotčeném těžbou vápenců v lomu Kotouč Štramberk: Posouzení změny hladiny podzemních vod v průběhu postupující těžby. Brno: ENVI-AQUA, s.r.o., 2020, 68 s. Hydrologický model lomu Štramberk.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14681811.2019.1634041.

  2019

  1. KANDALEC, Pavel. Naturalisation in the Czech Republic – the Gap Between the Citizen and the State. Vienna Journal on International Constitutional Law. Wien: Verlag Österreich, 2019, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2306-3734. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/icl-2018-0079.

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018, s. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
  2. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Geografické sucho - východiska zjišťování a operativní aplikace. In 8. medzinárodné kolokvium, Danišovce, s. 15, Ústav geografie, Prír. fak, UPJŠ, Košice. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
  3. HUBL, Richard. Geographical aspects of East-West migration in the Czech Republic between 1991–2015. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 48, 1-2, s. 85-107. ISSN 1212-2157.
  4. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ a Daniela VOŠAHLÍKOVÁ. Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 179 s.
  5. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Vít VOŽENÍLEK, Alena VONDRÁKOVÁ a Radek BARVÍŘ. Postindustriální krajiny Česka. 2018.
  6. KOLEJKA, Jaromír. The pre-industrial landscape as a cultural heritage: Malá Haná. In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018, s. 173-186. ISBN 978-80-210-8907-5.
  7. HAVLÍČEK, Jakub. World religions paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018, roč. 39, s. 344-357. ISSN 1361-7672. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13617672.2018.1433920.

  2017

  1. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMANEK, Mojmír HRÁDEK a Karel KIRCHNER. Czech Post-industrial Landscapes in the Border Zone with Austria: Identification, Typology nad Value. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Wien: Österreichische Geographische Gesellschaft, 2017, roč. 159, č. 1, s. 221-242. ISSN 0029-9138. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23781/moegg159-221.
  2. KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, roč. 11, č. 1, s. 14-16. ISSN 1558-6898. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1558689816676660.
  3. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Martin KNÍŽEK, Pavel PRACNÝ, Ludmila DAŇKOVÁ, Daniel BEDNÁŘ a Michal URBAN. Termometrie povrchových toků a vývěrů podzemních vod na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 79 s.
  4. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2017, roč. 122, č. 3, s. 335-358. ISSN 1212-0014.

  2016

  1. DVOŘÁK, Daniel a Helena DECKEROVÁ. Houby (makromycety) NPP Na Špičáku. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci: Přírodní vědy. Vlastivědné muzeum, 2016, Neuveden, č. 311, s. 29-46. ISSN 1212-1134.

  2015

  1. CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. 2015, roč. 22, č. 3, s. 536-559. ISSN 1351-0347. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.869742.

  2014

  1. KOLEJKA, Jaromír a Libor LNĚNIČKA. Geografija Čechiji. 2014.
  2. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014.

  2013

  1. VIDOVICOVÁ, Lucie. Future Cities for the People of the Past, or Vice Versa? The Dynamic Challenges of Ageing and Urbanization. Online. In Zsuzsa Szeman. Challenges of ageing societies in the Visegrad countries: Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia. Budapest: Hungarian Charity Service of the Order of malta, 2013, s. 112-119. not available. ISBN 978-963-89445-4-2.
  2. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Petr SOMOL, Ondřej ČÁSTEK a Jiří GRIM. Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. In Vincent Ribiere and Lugkana Worasinchai. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University, Thailand, 7-8 February 2013. 1. vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, s. 259-267. ISBN 978-1-909507-00-5.

  2012

  1. KOLEJKA, Jaromír. Česká postindustriální krajina. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, roč. 46, č. 2, s. 38-43. ISSN 0044-4863.
  2. KOLEJKA, Jaromír, Alois HYNEK a Pavel TRNKA. Hierarchizovaná diferenciace území České republiky do individuálních kulturních krajin. In Vladimír Herber. FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 10. 1. vyd. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST, 2012, s. 7-13. ISBN 978-80-210-6045-6.
  3. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Nové mapování postindustriální krajiny ČR. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2012, s. 20-25. ISBN 978-80-86407-25-8.
  4. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state. Geographia Napocensis. Cluj-Napoca: Academia Romana - Filiala Cluj-Napoca, 2012, roč. 6, č. 2, s. 7-16. ISSN 1843-5920.
  5. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální transformace krajiny Kamenicka. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár, Skalica, 23 - 24. október 2012. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
  6. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 117, č. 3, s. 289–307. ISSN 1212-0014.

  2010

  1. NUMERATO, Dino. Czech Sport Governance Cultures and a Plurality of Social Capitals: Politicking Zone, Movement and Community. In Groeneveld, M., Houlihan, B. & Ohl, F. (Eds.), Social Capital and Sport Governance in Europe. London: Routledge, 2010, s. 41-62. ISBN 978-0-415-87609-4.
  2. KOLEJKA, Jaromír a Miloš TEJKAL. Modele terenu na podstawie skaningu laserowego i ich potencjalne wykorzystanie. In Numeryczne modele terenu v kartografii. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2010, s. 132-143. Glówne problemy wspólczesnej kartografii. ISBN 978-83-62673-01-8.
  3. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial Landscape – physical changes and social consequences. In Abstracts Regional Conference IGU, July 12-16, 2010, Tel Aviv. 2010.
  4. PINKAS, Jaroslav a Kamil ČINÁTL. 1989: Listopad a cesta k němu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, 260 s. vzdělávací DVD. ISBN 978-80-87211-41-0.

  2009

  1. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel DROZD a Robert VLK. Analysis of population trend in Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) on the edge of its range: more abundant or more intensively studied? In 10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey. 2009.
  2. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Avenir du français en République tchèque. In Situation et perspectives d’évolution des départements d’études françaises des universités européennes. 2009.
  3. VLK, Robert. Bunkry pohraničního opevnění jako neobvyklé naleziště koníků Troglophilus neglectus (Krauss, 1879) (Orthoptera: Rhaphidophoridae) v České republice. BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.). In Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
  4. BRÁZDIL, Rudolf, Kateřina CHROMÁ, Petr DOBROVOLNÝ a Radim TOLASZ. Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology. 2009, roč. 29, č. 2, s. 223-242, 22 s. ISSN 0899-8418.
  5. PAVLÍK, Marek. Conditions of managed competition in the health care system and theirs reflections in the case of the Czech health reform proposal. ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2009, roč. 2008, č. 2, 12 s. ISSN 1336-8818.
  6. CÍSAŘ, Ondřej a Lubomír KOPEČEK. Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present. In Buksinski, Tadeusz (ed.): Democracy in Western and Post-Communist Countries. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, s. 227 - 262. Studies in Philosophy and Social Sciences. ISBN 978-3-631-58543-6.
  7. KREJČÍ, Pavel. Česko svůj anglický překlad má. Už 16 let! Vesmír. Časopis akademické obce. Praha: Vesmír, s. r. o., 2009, roč. 88 (139), č. 3, s. 200-202. ISSN 0042-4544.
  8. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union. In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, s. 159-169, 10 s. ISBN 978-3-631-59437-7.
  9. KŘEPELKA, Filip. Evropské mýty a české zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. Praha: JUDr. Karel Havlíček - Havlíček Brain Te, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 2-6. ISSN 1211-6432.
  10. MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija. In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1. vyd. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009, 443 s. ISBN 978-985-515-143-3.
  11. ŠMARDA, Petr. Flóra Přírodní rezervace Suché skály. Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny. Archaia Brno, o.p.s.: Brno, 2009, roč. 5, č. 1, s. 169-176. ISSN 1801-5972.
  12. HEJDA, Martin, Petr PYŠEK, Jan PERGL, Jiří SÁDLO, Milan CHYTRÝ a Vojtěch JAROŠÍK. Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography. 2009, roč. 18, č. 3, s. 372-382. ISSN 1466-822X.
  13. LACINA, Adam a Michal HORSÁK. Jak se vede vřetenci horskému - z červené knihy našich měkkýšů. Živa. 2009, roč. 57, č. 2, s. 73-74. ISSN 0044-4812.
  14. HAVLÍK, Vlastimil a Libor HOSKOVEC. Krajské volby v České republice v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Analýza vybraných aspektů voleb do krajských zastupitelstev v letech 2000-2008. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2009, roč. 4, č. 1, s. 22-47. ISSN 1801-6545.
  15. KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu - zpráva z konference. Praha: Karolinum, 2009.
  16. TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404.
  17. CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989. Revue d'études comparatives Est-Ouest. 2009, roč. 40, č. 1, s. 197-221. ISSN 0338-0599.
  18. MACKOVÁ, Marie. Living will v českém prostředí. In Edukační sborník XXXIII.Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. První. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s. 168-169. ISBN 978-80-86793-12-2.
  19. ŠTĚTKA, Václav. Media Events and European Visions: Czech Republic in the 2007 Eurovision Song Contest. COMMUNICATIONS-EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH. 2009, roč. 34, č. 1, s. 21-38. ISSN 0341-2059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/COMM.2009.002.
  20. KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 200 s. Monografie, svazek č. 24. ISBN 978-80-210-4807-2.
  21. HORSÁK, Michal, Josef ŠTEFFEK, Tomáš ČEJKA, Vojen LOŽEK a Lucie JUŘIČKOVÁ. Occurrence of Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. Malacologica Bohemoslovaca. 2009, roč. 8, č. 1, s. 24-27. ISSN 1336-6939.
  22. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On research of Czech headteachers life and professional careers. In International Congress for School Effectiveness and Improvement, Vancouver. 2009.
  23. SVOBODA, Jiří, Miroslav KRÁLÍK, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT a Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ. Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. Antiquity. York: Antiquity Trust; University of York, 2009, roč. 83, č. 320, s. 282-295. ISSN 0003-598X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0003598X00098434.
  24. PAVLÍKOVÁ, Eva. PSY 227 Praktikum raného vývoje. 2009.
  25. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Libor KYNCL a Marie POLÁČKOVÁ. Respecting Environment in the Budgetary Legal Acts of the Czech Republic. In Sustainability Accounting and Reporting (at Macroeconomic and Microeconomic Level). 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009, s. 56-63. Centre for Economic Studies. ISBN 978-80-86131-83-2.
  26. NUMERATO, Dino. Revisiting Weber's Concept of Disenchantment: An Examination of the Re-enchantment with Sailing in the Post-Communist Czech Republic. Sociology. 2009, roč. 43, č. 3, s. 439-456. ISSN 0038-0385.
  27. MÁČKA, Zdeněk a Martin BRAUN. Risk analysis of riparian trees and large woody debris in the managed river ecosystems (case study from the National park Podyjí, Czech Republic). Geoscape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2009, roč. 4, č. 1, s. 86-92. ISSN 1802-1115.
  28. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288.
  29. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Petr FUČÍK. Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 2, s. 9-29. ISSN 0038-0288.
  30. ČÁSTEK, Ondřej. Souhrnná část (B1). In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 75 - 101. CVKSCE. ISBN 978-80-210-5058-7.
  31. BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2009, IX., č. 2, 16 s. ISSN 1213-2446.
  32. RIPKA, Vojtěch a Miroslav MAREŠ. The Czech welfare system. In SCHUBERT, Klaus, Simon HEGELICH a Ursula BAZANT. The Handbook of European Welfare Systems. 1. vyd. London, New York: Routledge, 2009, s. 101-119, 18 s. Mimo edice. ISBN 978-0-415-48275-2.
  33. CÍSAŘ, Ondřej. The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2009, roč. 49, č. 1, s. 33-46. ISSN 0779-3812.
  34. KŘIBEK, Bohdan, Karel ŽÁK, Petr DOBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Marta PUDILOVÁ a Miloš RENÉ. The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium Deposita. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, 2009, roč. 44, č. 1, s. 99-128, 29 s. ISSN 0026-4598.
  35. FRANTÁL, Bohumil, Eva KALLABOVÁ a Josef KUNC. The Wind Tourism in the Czech Republic: situation and prospects. In Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research. 1. vyd. Dnepropetrovsk: DNVP Kartografija, 2009, s. 392-396. ISBN 978-966-475-220-3.
  36. ČERMÁKOVÁ, Dita a Michal NEKORJAK. Ukrainian Middleman System of Labour Organisation in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic & Social Geography). Blackwell, 2009, roč. 100, č. 1, s. 33-43. ISSN 0040-747X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x.
  37. ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2009, s. 85-96. 27. ISBN 978-80-903595-9-8.
  38. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 520-525. neuv. ISBN 978-80-7367-546-2.
  39. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 520-525. ISBN 978-80-7367-546-2.

  2008

  1. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to The Muscidae of Central Europe III. A new species of Coenosia Meigen, 1826 from Central Europe (Diptera, Muscidae). Biologia. Bratislava: Springer, 2008, roč. 64, č. 4, s. 757-759. ISSN 0006-3088.
  2. PETR, Ondřej a Petr TONEV. Alternativní ukazatel lidského rozvoje na regionální úrovni na příkladu ČR. In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 92-104. ISBN 978-80-210-4625-2.
  3. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA a Zdeňka LOSOSOVÁ. Amaranthus deflexus L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 256-258. ISSN 1211-5258.
  4. KRÁLÍK, Oldřich. Analysis of the health condition of population on the basic of indicators of mortality in selected regions of the CR. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2008, s. 171- 177. School and health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
  5. FAJMON, Karel. Arabis hirsuta (L.) Scop. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 259. ISSN 1211-5258.
  6. ŠTĚTKA, Václav a David ŠMAHEL. Attributes of Participation in Online Communities among Czech Internet Users. Observatorio. Lisbon: The Observatory for Media, 2008, roč. 2, č. 3, s. 39-52. ISSN 1646-5954.
  7. AXMANOVÁ, Irena, David ZELENÝ, Ching-Feng LI a Milan CHYTRÝ. Bioassay experiment for assessment of site productivity in oak forests. In Abstracts and Excursion Guides. 17th International Workshop “European Vegetation Survey“, Using phytosociological data to adress ecological questions. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 142-143. ISBN 978-80-210-4585-9.
  8. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Pavel VONIČKA. Bráněnkovití (Diptera: Stratiomyidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008, s. 201-206. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
  9. MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK a Jiří UNAR. Brněnsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008, 932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
  10. FAJMON, Karel a Jiří DANIHELKA. Bromus commutatus Schrader. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 260-262. ISSN 1211-5258.
  11. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, roč. 22, č. 3, s. 518-552. ISSN 0888-3254.
  12. MAREŠ, Miroslav. Communist and Post-Communist Parties in the Czech Republic and in Slovakia. In BACKES, Uwe a Patrick MOREAU. Communist and Post-Communist Parties in Europe. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, s. 285-310, 25 s. Schriften des HAIT, Band 36. ISBN 978-3-525-36912-8.
  13. SVOBODOVÁ, Hana. Comparison of selected CAP measures in the Czech Republic and Republic of Slovenia. Dela. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakulte, 2008, sv. 30, s. 123-138. ISSN 1854-1089.
  14. CEMPÍREK, Jan, Stanislav HOUZAR a Milan NOVÁK. Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical society, 2008, roč. 72, č. 6, s. 1317-1329. ISSN 0026-461X.
  15. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Computer Game Literacy in the Czech Republic: Its Goals, Notion and Concurrent Curriculum Agenda Perspectives. In FROG - Vienna Games Conference 2008. Vienna: Universität Wien, 2008, s. 1-5.
  16. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Computer Game Literacy in the Czech Republic: Its Goals, Notion and Concurrent Curriculum Agenda Perspectives. In F.R.O.G. - Vienna Games Conference: Abstracts. 2008.
  17. RITSCHELOVÁ, Iva, Egor SIDOROV, Miroslav HÁJEK a Jiří HŘEBÍČEK. Corporate Environmental Reporting in the Czech Republic and its Relation to Environmental Accounting at Macro Level. In 11th Annual EMAN Conference on Sustainability and Corporate Responsibility Accounting. Measuring and Managing Business Benefits. Budapest: AULA, 2008, s. 55-60. ISBN 978-963-503-370-6.
  18. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Customer Services - Advantage for Better Access at Retail Markets. Journal of Rural Cooperation. Tel-Aviv: International Research Center On Rural, 2008, Vol. 37, č. 2, 11 s. ISSN 0377-7480.
  19. NUMERATO, Dino. Czech Sport Governing Bodies and Social Capital. International Review for the Sociology of Sport. 2008, roč. 43, č. 1, s. 21-34. ISSN 1012-6902.
  20. RADVAN, Michal. Czech Tax System. Revista română de Drept al afacerilor. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 46-102. ISSN 1583-493X.
  21. PANTŮČEK, Viktor. Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 3, s. 47. ISSN 0862-8505.
  22. KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008.
  23. DOLÁK, Jan. Documentation of the recent period in the Czech Republic. In Connecting Collecting. 1. vyd. Stockholm: Samdok, Nordiska museet, 2008, s. 108 -109. ISSN 1651-1581.
  24. KREJČÍ, Pavel. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2008, V, č. 1, s. 30-37. ISSN 1212-9690.
  25. ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008, s. 181-186. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
  26. PAŘIL, Petr, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan ŠPAČEK a Jan HELEŠIC. Ecology of Leuctra geniculata (Plecoptera: Leuctridae),an Atlantomediterranean species on the north-eastern border of its area. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2008, roč. 63, č. 4, s. 574—581. ISSN 0006-3088.
  27. BALÍK, Stanislav. Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Tschechischen Republik. In VEEN, Hans Joachim a Ulrich MÄHLERT. Parteien in jungen Demokratien. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2008, s. 101-112. Europäische Diktaturen und ihre Überwindung. ISBN 978-3-412-20180-7.
  28. KŘEPELKA, Filip. European Law on Zoning and on Project Approvals in the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 214-219. ISSN 1210-9126.
  29. PANTŮČEK, Viktor. Expozice experimentální hudby poprvé. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 1, s. 42 - 43. ISSN 0862-8505.
  30. SIMONOVÁ, Deana. Flóra a vegetace sešlapávaných míst. Praha. Praha: Academia, 2008, 3 s. Živa 4/2008. ISSN 0044-4812.
  31. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, roč. 44, č. 4, s. 683-701. ISSN 0038-0288.
  32. PRŮCHA, Petr a Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008, s. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  33. VAISHAR, Antonín, Bohumil FRANTÁL, Eva KALLABOVÁ, Karel KIRCHNER, Pavel KLAPKA, Jan LACINA, Stanislav MARTINÁT a Jana ZAPLETALOVÁ. Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2008, 108 s. Studia Geographica. ISBN 978-80-86407-57-9.
  34. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA, Zdeňka LOSOSOVÁ, Karel SUTORÝ, Radomír ŘEPKA a Daniel DVOŘÁK. Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 281-283. ISSN 1211-5258.
  35. CHYTRÝ, Milan, Linsay C MASKELL, Joan PINO, Petr PYŠEK, Montserrat VILA, Xavier FONT a Simon M. SMART. Habitat invasions by alien plants: a quantitative comparison among Mediterranean, subcontinental and oceanic regions of Europe. Journal of Applied Ecology. Blackwell, 2008, roč. 45, č. 2, s. 448-448, 11 s. ISSN 0021-8901.
  36. JAKUBEC, Ondřej. Hana Myslivečková. Jubileum. Bulletin UHS. Praha: ÚDU AV ČR, 2008, roč. 20/2008, č. 2, s. 28-29. ISSN 0862-612X.
  37. HANÁK, Vladimír a Jiří GAISLER. Historie chiropterologie v Čechách a na Moravě od nejstarších zpráv po publikaci Netopýři Československa (1957). Vespertilio. Praha, 2008, roč. 12, č. 1, s. 93-106. ISSN 1213-6123.
  38. PŠEJA, Pavel. Holding the Ground: Communism and Political Parties in the Post-Communist Czech Republic. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, s. 135-154. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1.
  39. LOSOSOVÁ, Zdeňka a Deana SIMONOVÁ. Changes during the 20th century in species composition of synanthropic vegetation in Moravia (Czech Republic). Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2008, roč. 80, č. 3, s. 291-305. ISSN 0032-7786.
  40. VAIL, Benjamin Jeremiah. Illegal Transnational Shipment of Waste in the EU: Culprits and Collaborators in Germany and the Czech Republic. Environmental politics. London: Frank Cass, 2008, roč. 17, č. 5, s. 828-834. ISSN 0964-4016.
  41. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Vladimír CHALUPSKÝ, Lucie KAŇOVSKÁ a Iveta ŠIMBEROVÁ. Impact of market orientation on business performance. Empirical research of mechanical engineering industry in the Czech Republic. In Marketing landscapes: A pause for thought. Brighton: University of Brighton, 2008, 4 s. ISBN 978-1-905593-42-2.
  42. KLIMPLOVÁ, Lenka. Institucionální charakteristiky ovlivňující participaci zaměstnavatelů na řešení nových sociálních rizik. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008, s. 165-180. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
  43. BALCAROVÁ, Pavlína. Jednotkové pracovní náklady a konkurenční schopnost ekonomiky. In Sborník MendelNet 2008. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, 8 s. ISBN 978-80-87222-03-4.
  44. GALVASOVÁ, Iva, Jan BINEK, Stanislav KADEČKA, Milan GALVAS, Filip RIGEL, Petr POSPÍŠIL, Lukáš POTĚŠIL, Jana FILIPOVÁ, Lenka RYBÁŘOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Jan HOLEČEK, Hana SVOBODOVÁ, Alena PŘIBYLÍKOVÁ, Antonín MLÁDEK a Petr POSPÍCHAL. Katalogizace zákonných ustanovení upravujících činnosti obcí s rozšířenou působností včetně inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy. 2008.
  45. KOPEČEK, Lubomír a Vlastimil HAVLÍK. Krize vládnutí v České republice. Analýza působení volebního a stranického systému a návrhy možných řešení. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2008, XV., č. 3, s. 183-205. ISSN 1211-3247.
  46. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. In DE WAELLE, Jean-Michel a Paul MAGNETTE. Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux. 1. vyd. Paris: Armand Colin, 2008, s. 436-450. Collection U - Science Politique. ISBN 978-2-200-35126-7.
  47. HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X.
  48. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  49. JAKUBEC, Ondřej. Leoš Mlčák. Jubileum. Bulletin UHS. Praha: ÚDU AV ČR, 2008, roč. 20/2008, č. 2, s. 27-28. ISSN 0862-612X.
  50. VALTEROVÁ, Aneta. Manifestations of Corporatism in the Czech Republic. Acta academica karviniensia. Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně pod, 2008, roč. 2, č. 2008, s. 239-254, 15 s. ISSN 1212-415X.
  51. DRVOTOVÁ, Magda, Jaroslav HLAVÁČ, Michal HORSÁK, Luboš BERAN, Libor DVOŘÁK, Lucie JUŘIČKOVÁ a Petr MÜCKSTEIN. Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. 1. vyd. Hlinsko: AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, 2008, 79 s. Parnassia, č. 3. ISBN 978-80-87051-49-8.
  52. FAJMON, Karel a Deana SIMONOVÁ. Merlíky - opomíjení průvodci našich cest. Živa. Praha: Academia, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 205-207. ISSN 0044-4812.
  53. KREJČÍ, Lukáš. Mrtvé dřevo ve vybraných vodních tocích České republiky. In Zakládající konference České společnosti pro ekologii „Ekologie v 21. století“. 2008.
  54. POHANKA, Michal. MYOCARDIAL INFARCTION MORTALITY IN CZECH REPUBLIC. In HEALTH AND HEALTH DETERMINANTS IN UNIFIED EUROPE IN THE AREA OF PUBLIC HEALTH, NURSING, LABORATORY INVESTIGATING METHODS AND SOCIAL WORK. 2008. ISBN 978-808082-230-9.
  55. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Nádory a kartografie. Zdravotnictví v ČR. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 11, č. 4, s. 135-135, 195 s. ISSN 1213-6050.
  56. PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008, s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
  57. GRABOWSKI, Jacek, Ondřej BÁBEK, Jerzy NAWROCKI a Čestmír TOMEK. New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization. Geological Quarterly. Warszawa, 2008, roč. 52, č. 4, s. 321-334. ISSN 1641-7291.
  58. MRKÝVKA, Petr a Janusz STANKIEWICZ. Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej. Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, XV, 1-2, s. 138-149. ISSN 1232-0307.
  59. PŠEJA, Pavel a Miroslav MAREŠ. Partis agrariens et paysans en République tcheque. In SEILER, Daniel-Louis a Jean-Michel DE WAELE. Les partis agrariens et paysans en Europe. 1. vyd. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2008, s. 139-151. Science Politique. ISBN 978-2-8004-1436-2.
  60. SIMONOVÁ, Deana. Perennial ruderal vegetation of the Czech Republic: a new vegetation survey. In Abstracts and Excursion Guides. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 121-121. ISBN 978-80-210-4585-9.
  61. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ a Ingolf KÜHN. Plant attributes determining the regional abundance od weeds on central European arable land. Journal of Biogeography. Oxford: Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 1, s. 177-187. ISSN 0305-0270.
  62. CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 187 s. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.
  63. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, L. BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Abstrakty. 2008.
  64. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice /přehled a vlastní výsledky/. In XIV.Kongresu SPFS a ČPFS. 2008.
  65. FAJMON, Karel. Potentilla supina subsp. paradoxa (Torr. & A. Gray) Soják. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 307. ISSN 1211-5258.
  66. REJCHRT, Stanislav, Ilona KOUPIL, Marcela KOPÁČOVÁ, Viktor VOŘÍŠEK, Bohumil SEIFERT, Oldřich POZLER, Pavel ŽIVNÝ, Tomáš DOUDA, Vladimír PALIČKA, Jan HOLČÍK a Jan BUREŠ. Prevalence and sociodemographic determinants of uninvestigated dyspepsia in the Czech Republic. European journal of gastroenterology and hepatology. London UK: Lippincott, Williams and Wilkins, 2008, roč. 20, č. 9, s. 898-905. ISSN 0954-691X.
  67. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015. 1. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno a Občanské sdružení podpory zdraví a onkologické prevence, 2008, 257 s. ISBN 978-80-903255-2-4.
  68. PANTŮČEK, Viktor. První festival k poctě Leoše Janáčka. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 4, s. 43 - 44. ISSN 0862-8505.
  69. HLOUŠEK, Vít. Přímá volba prezidenta: český kontext. In NOVÁK, Miroslav a Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008, s. 263-285. Edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.
  70. GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 03, č. 02, s. 1-23.
  71. BUŇKOVÁ, Leona, Pavel ŠVEC, Jiří HALOUZKA, Ivo RUDOLF a Miroslav NĚMEC. Ribotyping and Whole-Cell Protein Analysis of Spirochetes Isolated from Arthropods in the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2008, roč. 15, č. 2, s. 225-230. ISSN 1232-1966.
  72. KŘIVÁNEK, Martin. Role byrokracie v oblasti sociálních věcí. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Doctus 2008. 1. vyd. Bratislava: Eruditio, 2008, 4 s. ISBN 978-80-88954-45-3.
  73. LÁNÍKOVÁ, Deana. Rostlinná společenstva zdí na jižní a západní Moravě. Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2008, roč. 2008, č. 26, 19 s. ISSN 1211-3603.
  74. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Stanislav CETKOVSKÝ a Petr KUČERA. Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost? In Sborník příspěvků k Mezinárodnímu roku planety Země. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2008, s. 121-129. ISBN 978-80-210-4748-8.
  75. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Rozvojové zóny a soukromý developer: vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, II, č. 1, s. 93-97. ISSN 1337-6748.
  76. FAJMON, Karel. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 312-313. ISSN 1211-5258.
  77. CHYTRÝ, Milan, Vojtěch JAROŠÍK, Petr PYŠEK, Ondřej HÁJEK, Ilona KNOLLOVÁ, Lubomír TICHÝ a Jiří DANIHELKA. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology. Washington: Ecological Society of America, 2008, roč. 89, č. 6, s. 1541-1553. ISSN 0012-9658.
  78. KLVAŇOVÁ, Radka. So close, yet so distant. Inclusion and exclusion of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic. In Labour migration and Europeanization processes after 1989/91, Catholic University of Leuven. 2008.
  79. KLÍMOVÁ, Viktorie. Spatial analysis of business incubators in the Czech Republic and their importance for development of small enterprises. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008, s. 1-22.
  80. FAJMON, Karel. Stellaria pallida (Dumort.) Crép. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 323. ISSN 1211-5258.
  81. TKOČ, Michal a Jaromír VAŇHARA. Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008, s. 1-5. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
  82. LIŠKOVÁ, Kateřina. Strange Bedfellows: Feminist, Sexological and Criminological Discourses on Pornography. Marie-Luise Kohlke and Luisa Orza. In Probing the Problematics: Sex and Sexuality. Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, 2008, s. 1-10, 11 s. ISBN 978-1-904710-43-1.
  83. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ a Josef ZEMAN. Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic). In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008. Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 35-38, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
  84. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
  85. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
  86. FAJMON, Karel. Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 324-325. ISSN 1211-5258.
  87. HORSÁK, Michal a Jan MYŠÁK. The first records of Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) in the Czech Republic extends its distribution range northwards. Malacologica Bohemoslovaca. 2008, roč. 7, č. 1, s. 47-50. ISSN 1336-6939.
  88. TKOČ, Michal a Jaromír VAŇHARA. The puparium and mature larva of the flat-footed fly Lindneromyia hungarica Chandler, 2001 (Diptera: Platypezidae). Zootaxa. N. Zéland: Magnolia Press, 2008, roč. 1730, č. 1730, s. 59-64. ISSN 1175-5326.
  89. HLOUŠEK, Vít a Jakub ŠEDO. Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung. In BOS, Ellen a Dieter SEGERT. Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2008, s. 91-103. Mimo edice. ISBN 978-3-86649-161-8.
  90. SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri. Idäntutkimus. Helsinki: Urheilu, 2008, roč. 4/2008, č. 4, s. 54-61. ISSN 1237-6051.
  91. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Dominik DVOŘÁK, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Peter GAVORA, Libuše HRABÍ, Patrícia JELEMENSKÁ, Věra JEŽKOVÁ, Dana HUBELOVÁ, Drahoslava CHÁROVÁ, Dušan KLAPKO, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ, Mária NOGOVÁ, Jan PRŮCHA, Zuzana SIKOROVÁ a Jana STARÁ. Učebnice: z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 196 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  92. KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. In KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  93. HÜBELOVÁ, Dana, Veronika NAJVAROVÁ a Drahoslava CHÁROVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu. In KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 147-163. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  94. FAJMON, Karel. Veronica filiformis Sm. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 329. ISSN 1211-5258.
  95. FAJMON, Karel. Viola suavis M. Bieb. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 331-333. ISSN 1211-5258.
  96. MAREŠ, Miroslav. Volby do Evropského parlamentu v České republice. In HOKOVSKÝ, Radko. Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? 1. vyd. Praha: Evropské hodnoty, 2008, s. 67-80, 13 s. Mimo edice. ISBN 978-80-904158-1-2.
  97. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum saproxylických brouků ve zvláště chráněných územích. In Výzkum v ochraně přírody. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2008, s. 34-34. ISBN 978-80-7399-498-3.
  98. KREJČÍ, Pavel, Leoš JELEČEK a Eva HOROVÁ. "Where are you from?" - "I am from Czechia!". The Czech And Slovak History Newsletter. Valdosta, Georgia (USA): Czechoslovak Studies Association, 2008, Volume 31, No. 2, s. 7-10.
  99. SIMONOVA, Deana a Zdeňka LOSOSOVÁ. Which factors determine plant invasions in vegetation of man-made habitats in the Czech Republic? In Urban biodiversity & Design, Book of Abstracts, Third Conference of the Competence Network Urban Ecology. Bonn: Bundesamt für Naturschutz (BfN), 2008, s. 218-218.
  100. CÍSAŘ, Ondřej, František MIKŠ, Jiří NAVRÁTIL a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Zarodzenja gromadjanskovo suspilastva - českyj priklad. Vydání první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7325-173-4.

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация. In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
  2. KOČÍ, Martin. Acidofilní alpínské trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 76-83. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  3. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to "The Muscidae of Central Europe" II. Two new species of Spilogona (Diptera Muscidae). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 62, č. 5, s. 593-599. ISSN 1335-6372.
  4. KOČÍ, Martin a Milan CHYTRÝ. Alpínská vřesoviště. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 65-70. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  5. KRÁLÍK, Oldřich. Analýza zdravotního stavu obyvatelstva na základě ukazatelů úmrtnosti ve vybraných regionech ČR. In School and Health 21. první. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007, 10 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  6. ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete. Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, roč. 49, č. 1, s. 83-84. ISSN 0258-0802.
  7. KOČÍ, Martin. Bazifilní alpínské trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 84-90. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  8. KUŘE, Josef. Bio- und Medizinethik in den Laendern Mittel- und Osteuropas: Tschechische Republik. Teorie vědy/Theory of Science. Praha: FU AV ČR, 2007, XVI/XXIX, č. 1, s. 45-55. ISSN 1210-0250.
  9. FAJMON, Karel a Petr PETŘÍK. Bromus lanceolatus Roth. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, roč. 42, č. 2, s. 254-256. ISSN 1211-5258.
  10. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1. vyd. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007, s. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
  11. CHROMÁ, Kateřina, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ a Radim TOLASZ. Climatic fluctuation in the Czech Republic in the period 1961-2005. In EGU General Assembly 2007 - Geophysical Research Abstracts, Vol. 9. 2007. ISSN 1029-7006.
  12. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic. In CHISHOLM, L., H. FENNES a R. SPANNRING. Competence Development as Workplace Learning. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2007, s. 63-88, 25 s. Competence Development. ISBN 978-3-902571-25-0.
  13. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Consequences of the advance in Fridericia taxonomy for our knowledge of Czech and Slovak enchytraeid faunas. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, s. 127-130. ISBN 978-80-86525-08-2.
  14. DUBNÁ, Soňa, Iva LANGROVÁ, Ivana JANKOVSKÁ, Jaroslav VADLEJCH, Stanislav PEKÁR, Jan NÁPRAVNÍK a Jan FECHTNER. Contamination of soil with Toxocara eggs in urban (Prague) and rural areas in the Czech Republic. Veterinary Parasitology. England: Elsevier, 2007, roč. 144, 1-2, s. 81-86. ISSN 0304-4017.
  15. DOLÁK, Jan. Czech and Slovak museology, current status and the future of this branch of science. Nordisk Museologi. 2007, roč. 2007, č. 2, s. 99-106. ISSN 1103-8152.
  16. POLÁŠKOVÁ, Eva. Czech National Lesbian Study. 2007.
  17. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czech Republic. In Parties and Democracy. 1. vyd. Bonn: Bouvier, 2007, s. 195-217. KAS Democracy Report 2007. ISBN 978-3-416-03194-3.
  18. KREJČÍ, Pavel. Czechia: devadesát let po vzniku Československa, patnáct let po jeho rozpadu, ale i deset let po naganském triumfu. Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2007, IV, č. 2, s. 51-58. ISSN 1212-9690.
  19. KYLOUŠEK, Jakub. České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 79-92, 13 s. ISSN 1211-3247.
  20. SZCZYRBA, Zdeněk, Josef KUNC, Pavel KLAPKA a Petr TONEV. Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu. Regionální studia. Praha: VŠE v Praze, 2007, roč. 1, č. 1, s. 8-12. ISSN 1803-1471.
  21. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. Aquatic Invasions. 2007, roč. 2, č. 1, s. 45-54. ISSN 1798-6540.
  22. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Dvoukřídlí. In HUDEC, Karel a Jiří KOLIBÁČ. Příroda České republiky - Průvodce faunou. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 262-287. Příroda České republiky 1. ISBN 978-80-200-1569-3.
  23. RABUŠICOVÁ, Milada. Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1017-1021. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  24. VAIL, Benjamin. Economic Perspectives on International Waste Transport. In Environmental Economics, Policy and International Relations: Papers presented at 9th seminar of PhD students, young scientists and researchers of Visegrad group countries. Prague: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007, s. 16-26. ISBN 978-80-86709-11-6.
  25. KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Eumodicogryllus bordigallensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic. In BRYJA, Josef a Jan ZUKAL. Zoologické dny Brno 2007, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
  26. HAVLÍK, Vlastimil a Aneta VALTEROVÁ. Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu. Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politologie UCM v Trnave, 2007, VII., č. 4, s. 77-103. ISSN 1335-9096.
  27. RABUŠICOVÁ, Milada. Family Involvement in Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1035-1039. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  28. GRULICH, Vít. Flóra a vegetace Vojenského újezdu Boletice. In Petříček V. et Kuchařová P. [eds]: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007, s. 93-113. ISBN 978-80-87051-11-5.
  29. DANĚK, Petr. Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 České republiky. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007, s. 17-21. Výroční zpráva SROP.
  30. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Česko - Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 1. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 3-7. ISSN 1210-8081.
  31. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 2. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 3-7. ISSN 1210-8081.
  32. LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic. In TOMKA, Miklós a Edit RÉVAY. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007, s. 67-76. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3.
  33. RABUŠICOVÁ, Milada. Child Care for Children from 0 to 3. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1058-1062. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  34. GALVASOVÁ, Iva, Stanislav KADEČKA, Jan BINEK, Milan GALVAS, Dušan HALÁSEK, Václav TOUŠEK, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Jan HOLEČEK, Petr KLUSÁČEK a Bohumil FRANTÁL. Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Brno: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, 61 s. Projekt plynoucí z usnesení vlády ČR č. 1325/2006.
  35. VAIL, Benjamin. Illegal Waste Transport and the Czech Republic: An Environmental Sociological Perspective. Czech Sociological Review. Prague, Czech Republic: Czech Academy of Sciences, 2007, roč. 43, č. 6, s. 1195-1211. ISSN 0038-0288.
  36. KLVAŇOVÁ, Radka. Inclusion and exclusion in the biographies of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic in a transnational perspective. In Ethnicity, Belonging, Biography and Ethnography; Georg-August-University, Goettingen. 2007.
  37. EIBL, Otto a Anna MATUŠKOVÁ. Introduction of the Election Cycle Model: The Case of the Czech Republic 2006-2007. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2007, roč. 9, 2-3, s. 114-138. ISSN 1212-7817.
  38. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR. Politologický časopis. Brno: MPU, 2007, XIV, č. 3, s. 224-246, 22 s. ISSN 1211-3247.
  39. SIMONOVÁ, Deana a Zdeňka LOSOSOVÁ. Jaké faktory podmiňují rostlinné invaze na antropogenních stanovištích v České republice? In Rostlinné invaze v ČR: Situace, výzkum a management. 2007.
  40. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Jaké jsou vlastnosti hojných druhů polních plevelů? In Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management. Program a abstrakty. 2007.
  41. SCHELLE, Karel a Vlastislav MAN. K problematice ústavní úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 136-153, 17 s. ISBN 978-80-87071-25-0.
  42. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
  43. KUNC, Josef. Lázeňský cestovní ruch v České republice - historie a současnost. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 147-152. ISBN 978-80-7040-986-2.
  44. RABUŠICOVÁ, Milada a Lucie KOZÁKOVÁ. Learning a Foreign Language as a Part of Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1048-1053. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  45. HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Milan CHYTRÝ, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Tomáš ČERNÝ, Jan NOVÁK a Deana SIMONOVÁ. Louky a mezofilní pastviny. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 165-278. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  46. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate. Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union, 2007, roč. 9, -, s. 3932-3932. ISSN 1029-7006.
  47. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Lucie KAŇOVSKÁ, Iveta ŠIMBEROVÁ a Vladimír CHALUPSKÝ. MARKET ORIENTATION IN HI-TECH FIRMS. In Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishemnt of Faculty of Business and Management Brno University of Technology. Brno: Brno University of Technology, 2007, s. 230-237. ISBN 978-80-214-3482-0.
  48. ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava, Rudolf BRÁZDIL a Radim TOLASZ. Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961-2002. Theor. Appl. Climatol. 2007, roč. 88, 3-4, s. 179-192. ISSN 0177-798X.
  49. KALOUDA, František, Josef MECH a Pavel POVOLNÝ. Metody analýz výdajů státního rozpočtu. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, 2007, 125 s. Management studium. ISBN 978-80-86851-75-4.
  50. KLVAŇOVÁ, Radka. Migrants in the Networks of Social Relations: A Case Study of the Migrants from Armenia Living in Brno. In Life in Motion; Masaryk University. 2007.
  51. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 130 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 309. ISBN 978-80-210-4298-8.
  52. VÁCLAVÍK, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1. vyd. Turku: the Donner Institute, 2007, s. 393 - 403. ISBN 952-12-1811-8.
  53. VIDOVICOVÁ, Lucie, Eva KŘÍŽOVÁ, Eva GREGOROVÁ a Martina HÁBOVÁ. Overview on health promotion for Older People in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Health PRO Elderly, European Commision, Fund for a Healthy Austria, 2007.
  54. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studiesin the cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 35, Geology. Brno: Masaryk University, 2007, s. 47 -53, 6 s. ISBN 978-80-210-4368-8.
  55. MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007.
  56. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, 2007, roč. 45, č. 3, s. 11-15. ISSN 1232-0447.
  57. CÍSAŘ, Ondřej a Petr TOMÁŠ. Party Funding in the Czech Republic. In SMILOV, Daniel a Jurij TOPLAK. Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period. Aldershot: Ashgate Publishing, 2007, s. 71-89. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7046-9.
  58. SÁDLO, Jiří, Milan CHYTRÝ a Tomáš ČERNÝ. Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 320-365. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  59. CHYTRÝ, Milan. Písečné stepi. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 366-370. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  60. BOUBLÍK, Karel a David ZELENÝ. Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. Tuexenia. Göttingen, 2007, roč. 27, č. 1, s. 73-90, 17 s. ISSN 0722-494X.
  61. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ a Ingolf KÜHN. Plant trait patterns in annual vegetation of Central European human-made habitats. In Surveys of vegetation and floras - new prospects, joint ways: List of participants and abstracts. 2007.
  62. PETRÁKOVÁ, Lenka a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Preliminary results on the interaction of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) with other ants (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News. 2007, roč. 10, č. 1, s. 118. ISSN 1994-4136.
  63. CHYTRÝ, Milan. Project Vegetation of the Czech Republic: Preface and summary of methods. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 35-52. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  64. GRIGARČÍKOVÁ, Šárka. Přehled základních reálných tendencí ve vývoji zahraničního obchodu České republiky. In MendelNet 2007. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. x, 15 s. ISBN 978-80-903966-6-1.
  65. KUNC, Josef. Přístupy k tvorbě regionálních strategických dokumentů v cestovním ruchu - setrvačnost či inovace? In Aktuální problémy cestovního ruchu. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007, s. 1-10. ISBN 978-80-87035-01-6.
  66. RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007, s. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
  67. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Finanční právo? In Dny veřejného práva. 2007.
  68. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Prawo Finansowe? In Dny veřejného práva. 2007.
  69. IVANOV, Martin. Representatives of the genus Varanus from the Early Miocene of Mokrá site (Moravia, Czech Republic) and their evolutionary significance. In Abstracts of the 1st International Palaeobiogeography Symposium. Paris: Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) and Muséum national d’Histoire naturelle, 2007, s. 51-51.
  70. SHEGUNOVA, Penka Hristova, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Residues of organochlorinated pesticides in soils from the Czech Republic. Environmental Pollution. UK: Elsevier, 2007, roč. 146, č. 1, s. 257-261. ISSN 0269-7491.
  71. KYNCL, Libor. Role of the Czech National Bank on Capital Market. In 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Law. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007, s. 159-164. ISBN 978-963-661-782-0.
  72. WELKER, Martin, Lenka ŠEJNOHOVÁ, Danka NÉMETHOVÁ, Hans von DÖHREN, Jiří JARKOVSKÝ a Blahoslav MARŠÁLEK. Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp. communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir. Limnology and Oceanography. Waco, TX, USA: AMER SOC LIMNOLOGY OCEANOGRAPHY, 2007, roč. 8, č. 2, s. 609-619. ISSN 0024-3590.
  73. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER a Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, roč. 18, č. 6, s. 835-846. ISSN 1100-9233.
  74. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Jiří SÁDLO a Jan NOVÁK. Slaniskové trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 150-164. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  75. KRAHULEC, František, Milan CHYTRÝ a Handrij HÄRTEL. Smilkové trávníky a vřesoviště. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 281-319. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  76. HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ, Tomáš KREJČÍ a Daniel SEIDENGLANZ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - aktualizace 2006. 2007.
  77. ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholder approach in Czech Republic. In International Conference on applied Business & Economics: Proceedings. 1. vyd. Piraeus, Greece: Piraeus University, 2007, s. 36-36.
  78. FAJMON, Karel. Stellaria pallida (Dumort.) Crép. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, roč. 42, č. 2, s. 329-332. ISSN 1211-5258.
  79. KOMOLÍKOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Ondřej MÁJEK, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ a Helena BARTOŇKOVÁ. Stochastické modely efektu screeningových programů v onkologii. In Summer School DATASTAT 06, Proceedings. Brno: Masaryk University, 2007, s. 149-154. ISBN 978-80-210-4493-7.
  80. KOČÍ, Martin. Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 76-83. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  81. CHYTRÝ, Milan, Aleš HOFFMANN a Jan NOVÁK. Suché trávníky. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 371-470. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  82. KLIMPLOVÁ, Lenka. The Czech Republic from the Perspective of the Varieties of Capitalism Approach. Contemporary European Studies. Olomouc: Palacký University, 2007, roč. 2, č. 2, s. 49-74. ISSN 1802-4289.
  83. ŠÍDOVÁ, Adéla a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. The impact of high game density on enchytraeids in a mixed forest. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, s. 147-152. ISBN 978-80-86525-08-2.
  84. BROŽ, Miroslav, Miloslava KOVÁŘOVÁ, Zdeněk LOSOS, Marcela LINHARTOVÁ a Václav VÁVRA. The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, 2007, roč. 4, č. 2, s. 43-55, 18 s. ISSN 1214-9705.
  85. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří a Markéta OMELKOVÁ. The present distribution and nest tree characteristics of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in South Moravia. Myrmecological News. 2007, roč. 10, č. 1, s. 85-90. ISSN 1994-4136.
  86. DUBNÁ, Soňa, Iva LANGROVÁ, Jan NÁPRAVNÍK, Ivana JANKOVSKÁ, Jan VADJLECH, Stanislav PEKÁR a Jan FECHTNER. The prevalence of intestinal parasites in dogs from Prague, rural areas, and shelters of the Czech Republic. Veterinary Parasitology. England: Elsevier, 2007, roč. 145, 1-2, s. 120-128. ISSN 0304-4017.
  87. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. The small annelids (Enchytraeidae, Tubificidae, Aeolosomatidae) of a South Moravian floodplain forest with disturbed water regime. In Newsletter on Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae, May 25-28, 2006, Brno, Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 123-133. ISBN 978-80-210-4553-8.
  88. ŠEĎOVÁ, Klára. The Sociology of Childhood in the Czech Republic. In Early Childhood Education. An International Encyclopedia. Westport: Praeger Publishers, 2007, s. 1021 - 1025. svazek 4. ISBN 0-313-34143-5.
  89. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Thricops albibasalis (Zetterstedt, 1849) and some other records of interesting Fanniidae and Muscidae. Studia dipterologica. 2007, roč. 13/2006, č. 2, s. 333-335. ISSN 0945-3954.
  90. ČOPJAKOVÁ, Renata, David BURIÁNEK, Radek ŠKODA a Stanislav HOUZAR. Turmalinity jižní části svratekého krystalinika. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno, 2007, roč. 92, -, s. 111-130. ISSN 1211-8796.
  91. DOLÁKOVÁ, Nela a Alena BUREŠOVÁ. Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of moravia (Czech Republic). Acta Paleobotanica. Krakow, 2007, roč. 47, č. 1, s. 275-279. ISSN 0001-6594.
  92. CHYTRÝ, Milan. Úvod. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 13-17. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  93. KŘEPELKA, Filip. Užívání cizích jazyků před českými správními soudy po vstupu do Evropské unie. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 416-424. ISSN 0139-6005.
  94. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, s. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  95. CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ a Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva. Praha: Academia, 2007, 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
  96. ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Vegetace jednoletých halofilních travin. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 132-138. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  97. ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Vegetace jednoletých sukulentních halofytů. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 143-149. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  98. CHYTRÝ, Milan. Vymezení vegetačních jednotek a jejich interpretace. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 19-34. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7.
  99. GRULICH, Vít. Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). Zprávy České botanické společnosti, Příloha. Praha: Česká botanická společnost, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 1-60, 61 s. ISSN 1211-5266.
  100. JONGEPIER, Jan W., Karel FAJMON a Zdenka OTÝPKOVÁ. Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, roč. 42, č. 1, s. 117-135. ISSN 1211-5258.
  101. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA a Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. 1. vyd. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 s. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.
  102. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem. Múzeum. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2007, roč. 2007/LIII, č. 3, s. 59-59. ISSN 0027-5263.
  103. GRYGAR, Jakub, Yasar ABU GHOSH a Marek SKOVAJSA. Zaostřeno na etnografický výzkum. Úvodem k monotematickému číslu "Sociální antropologie v postsocialismu". Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. 2007, roč. 43, č. 1, s. 6-12, 6 s. ISSN 0038-0288.

  2006

  1. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského). In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 177-192. ediční řada Sborníky, svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  2. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové. In Regiom 2006. Sborník regionálního muzea v Mikulově. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2006, s. 95-104. ISBN 80-85088-22-3.
  3. KOLEJKA, Jaromír. Atlas krajiny České republiky – současný stav. . Bulletin CZ – IALE. Praha: Česká asociace pro krajinnou ekologii, 2006, roč. 6, č. 3, s. 4-6.
  4. KUNC, Josef. Bosch Diesel - Not only an industrial phenomenon in the Vysočina region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN AV ČR, 2006, roč. 14, č. 1, s. 29-38. ISSN 1210-8812.
  5. SYCHRA, Zdeněk. Budoucnost HMU a společné měny z hlediska ČR. In Česká politika v Evropské unii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 37-48, 11 s. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  6. RIPKA, Vojtěch, Matěj TUREK a Anna VITÁSKOVÁ. Czech Youth Policy 2006. 4-H foundation and ISEA, 2006.
  7. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Česká politika v roce 2006: pokus o bilanci české demokracie. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 7-12. edice Sborníky, svazek 30. ISBN 80-210-4161-7.
  8. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Český anarchofeminismus. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2006, roč. 5, č. 2, 16 s. ISSN 1214-7737.
  9. DROZDOVÁ, Eva. Dietrichsteinové z Mikulova. Výledky antröpologického výzkumu vybraných příslušníků rodu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 271 s. Masarykova univerzita svazek 1. ISBN 80-210-4065-3.
  10. TRINKAUS, E. a Jiří SVOBODA. Early Modern Human Evolution in Central Europe. The People of Dolní Věstonice and Pavlov. USA: Oxford University Press, Inc., 2006. The Dolní Věstonice Studies 12. ISBN 0-19-516699-X.
  11. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ, Silvie ŠIKUTOVÁ a Ivo RUDOLF. Effect of forest clearing on the abundance of Ixodes ricinus ticks and the prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, 2006, roč. 20, č. 2, s. 166-172.
  12. HELEŠIC, Jan. Ekologie malých a středních toků v povodích České republiky. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
  13. BUREŠ, Jan, Marcela KOPÁČOVÁ, Ilona KOUPILOVÁ, Viktor VOŘÍŠEK, Stanislav REJCHRT, Martin BERÁNEK, Bohumil SEIFERT, Oldřich POZLER, Pavel ŽIVNÝ, Tomáš DOUDA, Martina KOLESÁROVÁ, Michal PINTÉR, Vladimír PALIČKA a Jan HOLČÍK. Epidemiology of Helicobacter pylori Infection in the Czech Republic. Helicobacter. Oxford: Blackwell Publishing, 2006, roč. 11, č. 1, s. 56-65. ISSN 1083-4389.
  14. KUČERA, Pavel, Bohuslav UHER a Ondřej KOMÁREK. Epiphytic cyanophytes Xenococcus kerneri and Chamaesiphon minutus on the freshwater red alga Paralemanea catenata (Rhodophyta). Biologia. Bratislava: Versita, 2006, roč. 26, č. 3, s. 11-13. ISSN 0006-3088.
  15. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Fanniidae, Muscidae. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Bratislava: Comenius University, 2006, 8 s. Electronic version 1, CD ROM Edition. ISBN neuvedeno.
  16. BRABEC, Karel a Peter LANGTON. Faunistic notes: Chironomidae. In Kinkorova J. (ed), Dipterologica bohemoslovaca 13. Praha, 2006.
  17. ČERNÝ, Miloš, Miloš VÁLA a Robert VLK. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Agromyzidae. In: Kinkorová J. (ed.): Dipterologica Bohemoslovaca Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae Biologica. Praha: Univerzita Karlova, 2006, roč. 50, 1-2, s. 150-154. ISSN 0001-7124.
  18. KOMZÁK, Petr, Jiří KROČA a Jindřiška BOJKOVÁ. Faunisticky zajímavé nálezy chrostíků (Insecta: Trichoptera) z Moravskoslezských Beskyd. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2006, roč. 55, č. 1, s. 73-76. ISSN 1211-3026.
  19. POLÁČKOVÁ, Klára. Formální institucionalizace socio-ekonomických vztahů v Polsku a České Republice (1989 – 1998). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, XIII, č. 2, s. 214-242, 28 s. ISSN 1211-3247.
  20. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Gay a lesbické hnutí v České republice. Global Politics. 2006, Vol. 5, No. 1. ISSN 1213-7685.
  21. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  22. CÍSAŘ, Ondřej. Graždanskoe obščestvo i jego roľ v obščestvennoj transformacii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt (Přechod k demokracii – česká zkušenost). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 272-291. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  23. HORSÁK, Michal. Habitat requirements of the Czech Pisidium species (Mollusca: Bivalvia) and possible application to bioindication. Verh. Internat. Verein. Limnol. Stuttgart, 2006, roč. 29, č. 1, s. 1767-1769. ISSN 0368-0770.
  24. LUŽNÝ, Dušan. Haré Kršna, Haré Ráma. National Geographic : Česká republika. Praha: SanomaMagazines, 2006, roč. 2006, duben, s. 8-16. ISSN 1213-9394.
  25. CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK. Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 91, č. 1, s. 79-88. ISSN 1211-8796.
  26. FAJMON, Karel. Chenopodium murale L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2006, roč. 41, č. 2, s. 199-200. ISSN 1211-5258.
  27. VÁCLAVÍK, David a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v české republice v letech 1989-2000. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14/2006, č. 2, s. 45-64. ISSN 1210-3640.
  28. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky v ČR – problematické prvky. In MALÍKOVÁ, Ludmila a Katarína STAROŇOVÁ. Kvalita riadenia v novom európskom aministratívnom priestore. 1. vyd. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSV UK, Transparency International Slovensko, 2006, s. 205-210. ISBN 80-89244-07-6.
  29. DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR, Zdeněk LOSOS a Radek ŠKODA. Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, 2006, roč. 182/2006, č. 2, s. 165-171. ISSN 0028-3649.
  30. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. / Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, 309 s. (Sborníky ; svazek č. 28). ISBN 80-210-4062-9.
  31. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ a Jarmila MACKOVÁ. Long-term fluctuations of floods in the Czech Republic. In Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 8. Vienna: European Geophysical Union, 2006, s. 1. ISSN 1029-7006.
  32. DOBROVOLNÝ, Petr a Rudolf BRÁZDIL. Long-term trends in strong winds in the Czech Republic. In Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 8. Vienna: European Geophysical Union, 2006, s. 1. ISSN 1607-7962.
  33. KLUSÁČEK, Petr. Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí. 2006. vyd. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2006, 26-30. ISBN 80-86407-11-X.
  34. ŘEHULKOVÁ, Eva a Milan GELNAR. Monogenea sladkovodních akvarijních ryb v České republice - současný stav a perspektivy. In IX. Česká ichtyologická konference. Vodňany: VÚRH JU Vodňany; Tiskárna Public, Martin Kreuz, Vodňany, 2006, s. 142-143. ISBN 80 - 85887-57-6.
  35. BOJKOVÁ, Jindřiška a Jan ŠPAČEK. New and interesting records of Plecoptera (Insecta) from the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 2006, roč. 91, č. 1, s. 1-6. ISSN 1211-8788.
  36. SEJKORA, Jiří, Radek ŠKODA a Petr ONDRUŠ. New naturally occuring mineral phases from Krásno-Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic. Jour. Czech. Geol. Soc. Praha: ČGS, 2006, roč. 51, 1-2, s. 159-187. ISSN 1210-8197.
  37. MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006, s. 306-310, 318 s. ISBN 985-417-835-8.
  38. CHYTILEK, Roman. Obedinenija po interesam i ich roľ pri transformacii i konsolidacii demokratii v ČR. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006, s. 229-246, 17 s. mimo edice. ISBN 80-7325-104-3.
  39. CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. ODS a její voliči. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006, s. 227-244. CDK, 199. svazek. ISBN 80-7325-079-9.
  40. MRKÝVKA, Petr. Opodatkowanie dochodu w Republice Czeskiej. In Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1. vyd. Białystok: Temida2, 2006, s. 93-128. Analizy, 1. ISBN 83-89620-17-0.
  41. KYLOUŠEK, Jakub. Osobnostní rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a základní charakteristika zvolených poslanců). In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 108-122. ISPO FSS MU, Svazek č. 5. ISBN 80-7325-108-6.
  42. MAREŠ, Miroslav. Panslawismus im ideologischen Hintergrund der radikalen und extremistischen Strömungen in der Tschechischen Republik. In BACKES, Uwe a Eckhard JESSE. Gefährdungen der Freiheit. Extremistische Ideologien im Vergleich. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, s. 359-369, 10 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts 29. ISBN 978-3525369050.
  43. HLOUŠEK, Vít. Perechod Češskoj Respubliki k demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 25-48. CDK. ISBN 80-7325-104-3.
  44. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Ladislav VOJÁČEK. Počátky moderního státu a práva České republiky (Vybrané problémy). 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 66 s. 1.sv. ISBN 80-86861-68-6.
  45. DANČÁK, Břetislav. Pozice a zájmy ČR v evropské a transatlantické bezpečnostní dimenzi. In Dočkal, V. - Fiala, P. - Kaniok, P. - Pitrová, M.: Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS, 2006, s. 77-88. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  46. SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006, s. 151-170. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
  47. GRULICH, Vít. Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. In Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Praha: Česká botanická společnost, 2006, s. 107-118. ISBN 80-86632-08-3.
  48. VYKOUPIL, Libor. Pravicový pučista, příklad Ladislava Kobsinka. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006, s. 432-451. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
  49. NAVRÁTILOVÁ, Jana, Andrea KUČEROVÁ a Josef NAVRÁTIL. Problematika mapování rašelinných borů v České Republice. In Kučera T. & Navrátilová J. [eds], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Praha: Česká botanická společnost, 2006, s. 77-90. ISBN 80-86632-08-3.
  50. EIBL, Otto. Předvolební průzkumy a jejich možný dopad na chování aktérů politické soutěže. In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 89-107. ISPO FSS MU, Svazek č. 5. ISBN 80-7325-108-6.
  51. HOUZAR, Stanislav, Hana DOLEŽALOVÁ, Milan NOVÁK, Vladimír HRAZDIL a Anna PFEIFEROVÁ. Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 91, č. 1, s. 3-77. ISSN 1211-8796.
  52. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference v kvalitě pracovních sil v České republice. In Noví členovia EÚ - nové výzvy pre európsku regionálnu rozvojovú politiku. CD-ROM. Košice - Bratislava: Technická univerzita - Ekonomická univerzita, 2006, s. 253-256. ISBN 80-225-2060-8.
  53. TVRDOŇ, Michal. Regulace trhu práce v ČR. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, ESF MU, 2006. ISSN 1801-4496.
  54. BEDNÁŘOVÁ, Jana, Jan ZUKAL a Zdeněk ŘEHÁK. Rozšíření netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) v České republice. Vespertilio. Praha, Revúca: ČESON, SON, 2006, roč. 9-10, č. 1, s. 9-26. ISSN 1213-6123.
  55. PŘIBYLOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in selected riverine sediments and sludge from the Czech Republic. Environmental Pollution. Elsevier, 2006, roč. 2006, 144/1, s. 248-254, 8 s. ISSN 0269-7491.
  56. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel FUČÍK a Pavel SCHÁNILEC. Serological Confirmation of Borrelia burgdorferi Infection in Dogs in the Czech Republic. Veterinary research communications. 2006, roč. 30, č. 3, s. 231-38, 8 s. ISSN 0165-7380.
  57. HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ, Tomáš KREJČÍ a Daniel SEIDENGLANZ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - aktualizace 2005. 2006.
  58. ŠEDO, Jakub. Stabilita zastoupení v České republice. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 145-157. Svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
  59. POSPÍŠIL, Ivo. Suděvnaja vlasť i pravovoj porjadok. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006, s. 139-157, 18 s. Democracy. ISBN 80-7325-104-3.
  60. SEJKORA, Jiří, Petr ONDRUŠ, Miroslav FIKAR, František VESELOVKÝ, Zdeněk MACH, Ananda GABAŠOVÁ, Radek ŠKODA a Pavel BERAN. Supergene minerals at the Huber Stock and Schnod stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. Jour. Czech. Geol. Soc. Praha: ČGS, 2006, roč. 51, 1-2, s. 57-103, 54 s. ISSN 1210-8197.
  61. IVANOV, Martin, Rudolf MUSIL a Rostislav BRZOBOHATÝ. Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography. Beiträge zur Paläontologie. Wien, 2006, roč. 30, -, s. 223-239. ISSN 1024-4727.
  62. KRČ, Robert. The Czech Republic – Draft Legislation on Concession Contracs and Concession Proceedings. Public Procurement Law Review. Británie, Londýn: Sweet & Maxwell, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 2A59-NA65, 7 s. ISSN 0963-8245.
  63. KRČ, Robert. The Czech Republic – Draft Legislation on Public Contracts. Public Procurement Law Review. 2006, roč. 2006, č. 4, s. NA123-NA126, 4 s. ISSN 0963-8245.
  64. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch Ltd, 2006, s. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1.
  65. KUČERA, Pavel a Věra OPRAVILOVÁ. The occurrence of the freshwater sponge Eunapius fragilis (Porifera, Spongillidae) in the Cezch Republic. Rare or only neglected species? In Zborník recenzovaných príspevkov ŠVK Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 266-267. ISBN 80-88870-58-5.
  66. ŘEHULKOVÁ, Eva a Milan GELNAR. Three new species of Dactylogyrus Diesing, 1850 (Monogenea: Dactylogyridae) from the gills of the bala sharkminnow, Balantiocheilos melanopterus (Cyprinidae), from Thailand. Systematic Parasitology. Springer, 2006, roč. 64, č. 3, s. 215-223. ISSN 0165-5752.
  67. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006, 56 s. ISBN 80-210-4197-8.
  68. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky, 1989-2004. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, 304 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X.
  69. REITTEREROVÁ, Vlasta, Hubert REITTERER a Elisabeth Theresia FRITZ. Tschechien. In Oesterreichisches Musiklexikon. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006, s. 2456-2459, 5 s. ISBN 3-7001-3067-8.
  70. TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 7-11. ISBN 80-210-4085-8.
  71. HAVLOVÁ, Marcela. Variability of the Molinion meadows in the Czech and Slovak Republic. In Abstracts 15th European vegetation survey workshop Vegetation in agricultural landscapes and "Natura 2000". Catania, Italy: Universita di Catania, 2006, s. 21-22.
  72. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Zdeňka LOSOSOVÁ, Martina FABŠIČOVÁ a Viera HORÁKOVÁ. Variability of vegetation of exposed pond bottoms in relation to management and environmental factors. Preslia. Praha, 2006, roč. 78, č. 2, s. 235-252. ISSN 0032-7786.
  73. SIMONOVA, Deana. Vegetation of trampled habitats in the Czech Republic: a formalized phytosociological classification. In European Vegetation Survey - 15th Workshop. Catania, Italy: Department of Botany, University of Catania, 2006, s. 20-20. ISBN 2006.
  74. FUČÍK, Petr. Věková homogamie českých sňatků 1920–2000. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2006, roč. 42, č. 4, s. 719-739. ISSN 0038-0288.
  75. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK a Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí. Praha: MKC Praha, 2006, 56 s. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
  76. TVRDOŇ, Michal. Vliv regulace trhu práce na konkurenceschopnost. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost české ekonomiky: (vývojové trendy). První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 133-143, 375 s. Konkurenční schopnost české ekonomiky. ISBN 8021041579.
  77. HRAZDIL, Vladimír, Milan VOKÁČ, Stanislav HOUZAR a Petr DOČKAL. Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 91, č. 1, s. 207-217. ISSN 1211-8796.
  78. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES. Evropa. Žurnal Polskogo Instituta Meždunarodnych Del. Warszawa: PISM, 2006, roč. 6, č. 3, s. 61-83. ISSN 1643-0360.
  79. PINK, Michal. Volební geografie České republiky. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 158-176, 18 s. ISBN 80-210-4161-7.
  80. MATUŠKOVÁ, Anna. Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do České republiky. In FOLTÝN, Tomáš, Dalibor ČALOUD, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006, s. 26-41. Ediční řada ISPO FSS MU. ISBN 80-7325-108-6.
  81. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla a Petr PAŘIL. Výskyt vodních bezobratlých ve svrchních vrstvách substrátu vyschlého toku. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a SLS. 2006. vyd. Praha: Česká limnologická společnost, 2006, s. 124-125, 163 s. ISBN 80-239-7257-X.
  82. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Vzdělávání v oblasti chronických ran v České republice. Sestra. Praha, 2006, roč. 184, č. 9, s. 16-18. ISSN 1210-0404.
  83. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ a Ingolf KÜHN. What are the biological and ecological traits of successful weed species? In Book of Abstracts, Neobiota From ecology to conservation, 4th European conference on biological invasions. Vienna, Austria: Federal Agency for Nature Conservation, 2006, s. 185-185.
  84. KUČERA, Pavel. Za tajemstvím našich sladkovodních ruduch. Živa. Praha: Academia, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 13-14. ISSN 0044-4812.
  85. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej. In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1. vyd. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, s. 44-62, 516 s. ISBN 83-922867-3-1.
  86. IVANOV, Martin. Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis. 33-34 (2003-2004). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 36-37. ISBN 80-210-4097-1.

  2005

  1. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Central Europe. Biologia. Bratislava, 2005, roč. 60, č. 5, s. 123-127. ISSN 0006-3088.
  2. FAJMON, Karel. Adonis flammea Jacq. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2005, roč. 40, č. 1, s. 83-84. ISSN 1211-5258.
  3. CÍSAŘ, Ondřej. Al-mudžtama` al-madaní wa dawruhu fí 't-tahawwul al-idžtimá`í. Eds. Stanislav Balík, Pavel Pšeja. In `Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja (Proces budování demokratických institucí: zkušenosti z České republiky). Brno, Bagdad: CDK-IRI, 2005, s. 218-235. mimo řady. ISBN 80-7325-058-6.
  4. ŠTEJNAROVÁ, Petra, Mehmet COELHAN, Romana KOSTRHOUNOVÁ, Harun PARLAR a Ivan HOLOUBEK. Analysis of Short Chain Chlorinated Paraffins in Sediment Samples from the Czech Republic by Short-Column GC/ECNI-MS. Chemosphere. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2005, roč. 2005, č. 58, s. 253-262. ISSN 0045-6535.
  5. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Anthomyiidae (květilkovití). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 1. vyd. Praha: Agentura ochran přírody a krajiny ČR, 2005, 2 s. ISBN 80-86064-96-4.
  6. SKÁCELOVÁ, Jana, Lenka MRÁZOVÁ, Dana GABAĽOVÁ a Levien ROUW. ASI-MILOVANÍ? o lidech různých národností žijících v ČR. 2005.
  7. DANČÁK, Břetislav. As-sjása 'l-chárdžíja. In `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK-IRI, 2005, s. 194-217. ISBN 80-7325-058-6.
  8. MAREŠ, Miroslav. Aš-šurta wa ažhizat al-muchábarát fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 131-, 20 s. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
  9. DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR a Zdeněk LOSOS. Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2005, roč. 25/2005, č. 1, s. 63-66. ISSN 0867-7360.
  10. FOJT, Bohuslav a Radek ŠKODA. Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách. Acta Mus. Moraviae. Brno, 2005, roč. 90, -, s. 99-107. ISSN 0323-0570.
  11. BALÍK, Stanislav. Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history. In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005, s. 140-149, 9 s. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
  12. KOPEČEK, Lubomír. Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005, s. 109-117. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
  13. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA a Jaroslava PERTOLDOVÁ. CR-BOHATÉ SPINELY Z ULTRAMAFICKÝCH HORNIN MOLDANUBIKA. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, 2005, LXXX, č. 3, s. 87-96. ISSN 1211-8796.
  14. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu. Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., březen, s. 22-23. ISSN 1213-8878.
  15. KREJČÍ, Pavel. Česko po desíti letech samostatnosti - Czechia at the Gates of the European Union. In Retoriki na pametta. Jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Ivan Pavlov. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2005, s. 101-105. ISBN 954-07-2101-6.
  16. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
  17. KUBEŠOVÁ, Svatava a Milan CHYTRÝ. Diversity of bryophytes on treeless cliffs and talus slopes in a forested central European landscape. Journal of Bryology. London: Maney Publishing, 2005, roč. 27, č. 1, s. 35-46, 10 s. ISSN 0373-6687.
  18. ŽÍDEK, Libor. Došlo v průběhu transformace k podcenění úlohy práva? Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, č. 2, s. 70-84, 14 s. ISSN 1213-2446.
  19. KANDALEC, Pavel. Dvojí občanství (ve vztahu ke Slovenské republice). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2005, roč. 2005, č. 5, 48 s. ISSN 1210-4817.
  20. PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Zdeněk KROPÁČ, Milan CHYTRÝ, Jan WILD a Lubomír TICHÝ. Effects of abiotic factors on species richness and cover in Central European weed communities. Agriculture, Ecosystems and Environment. Elsevier, 2005, roč. 109, 1-2, s. 1-8. ISSN 0167-8809.
  21. MAREŠ, Miroslav. Etnické strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1645-1652, 7 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  22. MAREŠ, Miroslav. Extremismus cizinců: analýza konceptu a jeho aplikace v ČR. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2005, IV., č. 2, s. 1-15. ISSN 1214-7737.
  23. GREGOR, František, Rudolf ROZKOŠNÝ a Miroslav BARTÁK. Fanniidae, Muscidae. Red list of threatened species in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2005, 4 s. ISBN 80-86064-96-4.
  24. CHALUPA, Petr, Dana HUBELOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ a Dušan KRÁČMAR. Fázový společenský posun a Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 76 s. Pedagogicka fakulta. ISBN 80-210-3636-2.
  25. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Patrik MRÁZ, Viera MRÁZOVÁ, Lenka MÁRTONFIOVÁ, Tomáš PECKERT a Barbora ŠINGLIAROVÁ. Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 2, s. 177-195. ISSN 0032-7786.
  26. BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, s. 13-27. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
  27. HLOUŠEK, Vít. Intiqál al-Džumhúríja 't-tšíkíja ilá 'd-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: CDK-IRI, 2005, s. 20-39. CDK. ISBN 80-7325-058-6.
  28. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Komunisté a jejich strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1413-1432, 19 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  29. DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů. Praha: CEVRO, 2005, 15 s. Fakta, názory, komentáře.
  30. CHALUPA, Petr. Lidské zdroje v České republice. In Sborník z konference Stredoeuropský priestor. Edícia prírodovedec, číslo 166, FPV UKF Nitra, 2005. 1. vyd. Nitra: FPV UKF, 2005, s. 12 - 17, 125 s. ISBN 80-8050-784-8.
  31. ŘEHÁK, Zdeněk a Jiří GAISLER. Long-term changes in the numbers of bats hibernating in mass hibernacula on the territory of Moravia (Czech Republic). In Abstracts of 10th European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 August. 2005. 2005. vyd. Galway, Ireland: National University of Ireland, Galway, 2005, s. 36-36. ISBN 0-9551141-0-1.
  32. DOUBKOVÁ, Martina, Pavel TURČANI, Eva POKOJOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Lymfangioleiomyomatóza (kasuistika a přehled případů popsaných v české a slovenské lékařské literatuře). Stud. Pneumol. Phtiseol. 2005, roč. 65, č. 4, s. 154-159. ISSN 1213-810X.
  33. PŠEJA, Pavel. Malé strany konzervativní orientace. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1681-1694. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  34. MAREŠ, Miroslav a Pavel PŠEJA. Malé strany liberální orientace. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1667-1679, 11 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  35. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice. In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1. vyd. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet, 2005, s. 346-354, 370 s. ISBN 985-417-688-6.
  36. BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, s. 26-39. ISBN 80-210-3865-9.
  37. BERAN, Luboš, Lucie JUŘIČKOVÁ a Michal HORSÁK. Mollusca (měkkýši). In Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Beobratlí. 1. vyd. Praha: AOPK CR, 2005, s. 69-74. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. B. ISBN 80-86064-96-4.
  38. ŘEHULKOVÁ, Eva a Milan GELNAR. Monogeneans of freshwater ornamental fish imported into the Czech Republic from Southeast Asia. In 5th International Symposium on Monogenea: Programme and Abstracts. Guangshou, China: D.I. Gibson and T.B. Yang, 2005, s. 114.
  39. CHALUPA, Petr. Naselenia Čechii v konteksti svitovogo i evropiskovo demografičnovo rozvitia. In Geografia i sučastnist. 1. vyd. Kyjev: Pedagogičeskij universitet imeni M.P. Dragomanova, 2005, s. 154 - 160, 258 s.
  40. PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005, s. 242-253. ISBN 80-7325-074-8.
  41. MAREŠ, Miroslav. Nezávislé a "antistranické" strany a hnutí. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1653-1665, 12 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  42. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej. In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005, s. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.
  43. MAREŠ, Miroslav a Pavel PŠEJA. Občanská demokratická aliance. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1531-1555, 24 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  44. PŠEJA, Pavel. Občanská demokratická strana. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1503-1530. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  45. PŠEJA, Pavel. Občanské forum. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1489-1502. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  46. KOLÁŘ, Milan, Roman PANTŮČEK, Jan BARDOŇ, Luboslava ČEKANOVÁ, Michaela KESSELOVÁ, Pavel SAUER, Iva VÁGNEROVÁ a Dagmar KOUKALOVÁ. Occurrence of vancomycin-resistant enterococci in humans and animals in the Czech Republic between 2002 and 2004. Journal of Medical Microbiology. Reading, UK: Society for General Microbiology, 2005, roč. 54, č. 10, s. 965-967. ISSN 0022-2615.
  47. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational culture of Czech manufacturing companies. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2005, X, č. 36, s. 119-131. ISSN 1392-1142.
  48. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. 2005, roč. 4, 6 s. ISSN 1447-9524.
  49. HUMPOLÍČEK, Pavel. Perspektivy psychodiagnostiky v České republice. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". 2005. ISBN 80-244-1059-1.
  50. KRPEC, Oldřich. Polityka gospodarcza Republiki Czeskiej (1991 - 2003). In BERNARD, J. Albin a Baluk WALENTY. Europa Srodkowa - dekada transformacji. Republika Czeska. Wroclaw: Arboretum, 2005, s. 91-111, 20 s. Europa Srodkova -dekada transformacji, 1.1. ISBN 83-60011-17-6.
  51. MAREŠ, Miroslav. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. In ALBIN, Bernard a Walenty BALUG. Republika Czeska. 1. vyd. Wroclaw: Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytetu Wroclawskiego. 1., 2005, s. 231-270, 39 s. Europa Środkowa. Dekada Transformaciji. ISBN 83-60011-17-6.
  52. KRPEC, Oldřich. Postavení České republiky v rámci transatlantických ekonomických vztahů. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Vzájemné vztahy Evropské unie a Spojených států amerických a zájmy České republiky. Brno: MPÚ, 2005, 20 s. ISBN x.
  53. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Zuzana ZIGOVÁ. Postmodern Society : Challenges For The Czech Healthcare Reform. Kaunas Faculty of Humanities: Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University, Lithuania, 2005. ISBN 9986-79-735-X.
  54. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, s. 16+CD, 8 s. ISBN 80-7097-604-7.
  55. KUNC, Josef. Průmyslové zóny v rukou soukromých developerů a efektivnost jejich podnikání (příklad Central Trade Park Modice). In Geografické aspekty stedoevropského prostoru. Geografie XVI. Brno: Masarykova univerzita v Brn, 2005, s. 296-307. ISBN 80-210-3759-8.
  56. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 65-65. ISBN 80-244-1059-1.
  57. SEIDENGLANZ, Daniel. Railway transport and tourism development in the Czech republic. In Tourism and the History of Transport, Traffic and Mobility. 2005. vyd. York: International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2005, s. 121-125.
  58. ŠULCOVÁ, Alexandra. Results of preclinical and clinical reseacrh in the field of drug addiction in the Czech and Slovak Republics. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 155-156. ISSN 0960-7560.
  59. BREITER, Karel a Radek ŠKODA. Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004. Praha, 2005, -, -, s. -, -. ISSN 0514-8057.
  60. MAREŠ, Miroslav. Sdružení pro Republiku - Republikánská strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1593-1604, 11 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  61. FAIMON, Jiří. Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model. Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2005, roč. 56/2005, č. 5, s. 455-160, 6 s. ISSN 1335-0552.
  62. CÍSAŘ, Ondřej. Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu. Eds. Petr Fiala, Maxmilián Strmiska. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Edice Srovnávací politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 214-231. ISBN 80-7325-074-8.
  63. HALÁSEK, Dušan, Jaroslav MARYÁŠ, Iva GALVASOVÁ a Tomáš KREJČÍ. Socioekonomický rozvoj regionů v ČR. 2005.
  64. LOSOS, Zdeněk a Hana DOLEŽALOVÁ. Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic). Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2005, roč. 151/2005, č. 1, s. 83. ISSN 1609-0144.
  65. PŠEJA, Pavel. Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998. Brno: CDK, 2005, 201 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-069-1.
  66. KUČERA, Pavel, Petr MARVAN, Thomas KERSTAN, Wolfgang GROSS a Petr BUREŠ. Systematics, ecology and distribution of Lemanea and Paralemanea (Rhodophyta, Batrachospermales) in the Czech Republic. In River Bottom VI. Brno: Masaryk University Brno, Czech Republic, 2005, s. 35.
  67. NOVOTNÝ, Petr. Teacher education and training in the Czech Republic. In Reforma systema obrazovania v Uzbekistane. 2005.
  68. MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005, 476 s. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9.
  69. CHALUPA, Petr. The demographic situation in The Czech Republic. In Geografie XVI. 1. vyd. Brno: MU, 2005, s. 1-52, 750 s. ISBN 80-210-3759-8.
  70. FAJMON, Karel. Typha shuttleworthii Koch & Sond. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2005, roč. 40, č. 1, s. 142-143. ISSN 1211-5258.
  71. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Unie svobody - Demokratická unie. In MALÍ, Jií a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplnk, 2005, s. 1563-1578, 15 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  72. BOTTA-DUKÁT, Zoltán, Milan CHYTRÝ, Petra HÁJKOVÁ a Marcela HAVLOVÁ. Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 1, s. 89-111. ISSN 0032-7786.
  73. KUNC, Josef a Petr VYSTOUPIL. Vinařská turistika v České republice - regionálně geografické aspekty. In Sborník z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 265-270. ISBN 80-210-3888-8.
  74. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Vliv národní kultury na vedení v ČR. Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, ročník XI., květen, s. 22-23. ISSN 1213-8878.
  75. MERTA, Lukáš a Jan ROLEČEK. Vojenský výcvikový prostor Libavá - nová a ojedinělá lokalita žábronožky letní (Branchipus schaefferi Fischer, 1834) na Moravě. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2005, roč. 54, č. 1, s. 63-67. ISSN 0323-0627.
  76. CHYTILEK, Roman. Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů. Středoevropské politické studie. 2005, roč. 7, č. 1, 13 s. ISSN 1212-7817.
  77. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 31-40. ISBN 80-210-3888-8.
  78. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum přírodních lesů v ČR a Evropě z pohledu zoologa. Bulletin oboru agrochemie, půdy a výživy rostlin. Brno: Ústř. kontrol. a zkuš. ústav zemědělský, 2005, XIII, č. 1, s. 39-43. ISSN 1212-5458.
  79. BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 197-211. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
  80. ŽÍDEK, Libor a Hana ZBOŘILOVÁ. Washingtonský konsenzus v české ekonomické praxi 90. let. Brno: CVKSČE MU, 2005.
  81. MAREŠ, Miroslav a Pavel PŠEJA. Zemědělské a rurální strany. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1605-1613, 8 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  82. TOUŠEK, Václav, Stanislav ŘEHÁK, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš GRULICH. Zpráva o řešitelské aktivitě na úkolu WB 29200452 Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005.
  83. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Zpráva ze semináře Orientace české základní školy (20.10.2005). In Bulletin CPV 2005. 1. vyd. Brno: CPV PdF MU, 2005, s. 80-83, 3 s. ISBN 80-86633-41-1.
  84. KUNC, Josef a Věra KRYLOVÁ. Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice - minulost či skutečnost? Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2005, roč. 4/2005;5, č. 4, s. 33-44. ISSN 1213-2446.

  2004

  1. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR a Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2004, s. 123-127. ISBN 1336-300X.
  2. ČERNÝ, Miloš a Robert VLK. Agromyzidae (Diptera) of meadows in southern parts of the White Carpathians protected landscape area. Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12. Acta Facultatis Ecologiae. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2004, roč. 12, Suppl. 1, s. 35-41. ISSN 1336-300X.
  3. DANIHELKA, Jiří. Achillea L. - řebříček. eds. Slavík B. & Štěpánková J. In Květena České republiky 7. Praha: Academia, 2004, s. 187-215. ISBN 80-200-1161-7.
  4. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING:HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004, s. 10-10. ISBN 80-86607-14-3.
  5. MARYÁŠ, Jaroslav. Analýza prostorové struktury ČR z hlediska vztahu mezi správní a sídelní strukturou na mikroregionální úrovni. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2004, s. 87-91. ISBN 80-7097-595-4.
  6. ŽÍDEK, Libor. Analýza vztahu demokracie a ekonomicke transformace. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, LII, č. 3, s. 414-416. ISSN 0032-3233.
  7. MAREŠ, Miroslav. Anarchistický terorismus v České republice po roce 1989. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2004, III., č. 2, s. 1-26. ISSN 1214-7737.
  8. GRULICH, Vít. Artemisia L. - pelyněk. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 163-185. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  9. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA a Zina JUŘICOVÁ. Borreliae in Ixodes ricinus ticks feeding on humans. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, 2004, roč. 18, č. 3, s. 228-231.
  10. BURUIANA, Alina. Cehia si adoptarea euro. Tribuna Economica. Bukurest: Tribuna Economica, 2004, roč. 15, č. 24, s. 75-76. ISSN 1018-0451.
  11. TÓTHOVÁ, Andrea, Miroslav BARTÁK a Jan KNOZ. Ceratopogonidae of Southern Moravia (NP Podyji). Acta facultatis ecologiae. Zvolen, 2004, roč. 12, č. 1, s. 143-148. ISSN 1336-300X.
  12. BUREŠ, Petr. Cirsium Mill. - pcháč. eds. Slavík B. & Štěpánková J. In Květena České republiky 7. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 385-419. ISBN 80-200-1161-7.
  13. KŘÍŽ, Zdeněk. Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 136 s. Studie, svazek 34. ISBN 80-210-3590-0.
  14. KŘÍŽ, Zdeněk. Comparison of Czech and European Security Strategies. In Easternizsation of Europes Security Policy. Bratislava: The Institute for Public Affairs., 2004, s. 32-40, 18 s. ISBN 80-88935-69-5.
  15. PIŠOFT, Petr, Jaroslava KALVOVÁ a Rudolf BRÁZDIL. Cycles and trends in the Czech temperature series using wavelet transform. International Journal of Climatology. 2004, roč. 24, č. 12, s. 1661-1670. ISSN 0899-8418.
  16. MAREŠ, Miroslav. Členství ČR v NATO z hlediska hrozeb extremismu a terorismu. In HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 17-46, 29 s. ISBN 80-210-3428-9.
  17. JAROŠOVÁ, Ivana. Dental caries from osteological material from Znojmo-Hradiste (In comparison with archaeological human remains from Czech and Slovak Republic). In Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 6 (n.s. 1). Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004, s. 57-60. ISBN 80-227-2033-X.
  18. KUBEŠOVÁ, Svatava a Lenka NĚMCOVÁ. Discelium nudum. In Zajímavé bryofloristické nálezy III., Kučera J. (ed.), Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2004, s. 36.
  19. DOLÁKOVÁ, Nela. Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modry Kamen basin (Slovakia). Acta Paleobotanica. Krakow, 2004, roč. 44, č. 1, s. 79-85. ISSN 0001-6594.
  20. IVANOV, Martin. Early Miocene amphibians and squamates from the Mokrá-quarry site (Czech Republic). In The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion book. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, s. 18. ISBN 80-7028-223-1.
  21. ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Effects of managerial style change on company successfulness. In The 8-th International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: PF VUT Brno, 2004, s. 1-9. ISBN 80-214-2677-2.
  22. MAREŠ, Miroslav. Ekoterorismus v České republice. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2004, roč. 2, č. 1, s. 1-40. ISSN 1214-7737.
  23. SVOBODA, Mojmír. Ethical issues in psychological assessment in the Czech Republic. 2004.
  24. MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
  25. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ, Jan CEMPÍREK, Vladimír ŠREIN a Jan FILIP. Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb). Canadian Mineralogist. 2004, roč. 42, č. 4, s. 1117-1128. ISSN 0008-4476.
  26. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ a Oldřich KOTYZA. Floods in the Czech Republic during the past millennium. La Houille Blanche. 2004, roč. 2004, č. 5, s. 50-55. ISSN 0018-6368.
  27. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ a Oldřich KOTYZA. Floods in the Czech Republic during the past millennium. In Etiages et crues extremes régionaux en Europe perspectives historiques. Paris: Societe Hydrotechnique de France, 2004, s. 81-88.
  28. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Geografický potenciál pohraničí. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 67-74. ISBN 80-200-1015-3.
  29. ŠVANCARA, Jan. Gravimetrická mapa České republiky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2004, roč. 54, č. 4, s. 217-220. ISSN 0009-0700.
  30. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CIORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. Abstracts. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 97, Suppl.2, s. S15-S16, 1 s. ISSN 0167-5273.
  31. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems. Preslia. Praha, 2004, roč. 76, č. 4, s. 313-330, 27 s. ISSN 0032-7786.
  32. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Vilibald KAKOS a Oldřich KOTYZA. Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In Flood Risk Management Hazards, Vulnerability, Mitigation Measures. Ostrov u Tise: Neuveden, 2004, s. 35-46, 265 s.
  33. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Josef ŠTEKL, Oldřich KOTYZA, Hubert VALÁŠEK a Jaroslav JEŽ. History of weather and climate in the Czech lands VI: Strong winds. první. Brno: Masaryk University, 2004, 378 s. History of weather and climate in the Czech lands. ISBN 80-210-3547-1.
  34. MAREŠ, Miroslav. Hrozba komunistického terorismu v českých zemích. In MRKLAS, Ladislav. 15 let poté. Sborník k patnáctému výročí pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, 2004, s. 57-92, 35 s. ISBN 80-86816-07-9.
  35. DOBROVOLNÝ, Petr. Change detection of uranium ore mining areas using remote sensing and image processing techniques. Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V., eds. In Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc: Czech Geographic Society, 2004, s. 351-362, 428 s. ISBN 80-244-0858-9.
  36. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identification of Borrelia burgdorferi from Ixodes ricinus ticks from Southern Moravia, Czech Republic. Clinical Microbiology and Infection. Oxford, UK: Eur. Soc. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2004, roč. 10, č. 3, s. 660.
  37. BURUIANA, Alina. Investitiile straine in Cehia. Tribuna Economica. Bukurest, 2004, roč. 15, č. 18, s. 71-72. ISSN 1018-0451.
  38. DANIHELKA, Jiří a Martin LEPŠÍ. Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2004, roč. 39, č. 1, s. 25-35. ISSN 1211-5258.
  39. BALÍK, Stanislav. KSČM a její vztah k minulosti. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2004, VI, 2-3, s. 1-13. ISSN 1212-7817.
  40. GRULICH, Vít. Lactuca L. - locika. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 487-497. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  41. ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question. In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1. vyd. Paris: L'Harmattan, 2004, s. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X.
  42. ŠKAPA, Radoslav a Petr SMUTNÝ. Liberalisation as Factor of Company Successfulness: Case of Czech Companies. In Society and consumption: Economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, s. 57-57, 16 s. ISBN 9986-19-618-3.
  43. JAROŠOVÁ, Lenka, Šárka HLADILOVÁ a Radek MIKULÁŠ. Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic). In Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book. 1. vyd. Praha: Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, s. 24-25. ISBN 80-901904-8-0.
  44. KŘÍŽ, Zdeněk. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic. Středovevopské politické studie. Brno: MPU MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. on-line, 14 s. ISSN 1212-7817.
  45. HRADÍLEK, Zbyněk a Svatava KUBEŠOVÁ. Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jíčíně (1999). Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha: Česká botanická společnost, 2004, roč. 39, s. 459-920. ISSN 0009-0662.
  46. KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty v blízkosti světel ve třech přístupných jeskyních na severní Moravě. In 3. národní speleologický kongres. Sloup: Zdeněk Motyčka - ZM Production, 2004, s. 41-42. ISBN 80-903378-1-3.
  47. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Metodický dodatek. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 269-273. ISBN 80-200-1015-3.
  48. MAREŠ, Miroslav. Mezinárodní terorismus v historické perspektivě. In LOUŽEK, Marek. Mezinárodní terorismus - nový nebo starý fenomén. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004, s. 37-50, 13 s. ISBN 80-86547-33-7.
  49. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely pristupu k narodnostnim mensinam a imigrantum a jejich projevy v ceske politice. In MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, s. 8-33, 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
  50. PAPOUŠEK, Dalibor. Moderní sakrální stavby v České republice. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2004, roč. 12, č. 2, s. 280-284. ISSN 1210-3640.
  51. BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. 2004, roč. 49, č. 1, s. 81-90. ISSN 1210-8197.
  52. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Národní regionální politika. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 95-101. ISBN 80-200-1015-3.
  53. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Nástroje a opatření k podpoře pohraničí. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 203-208. ISBN 80-200-1015-3.
  54. GRULICH, Vít a Alena VYDROVÁ. Natura 2000 ve vojenských výcvikových prostorech - příklad VVP Boletice. Ochrana Přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004, roč. 59, č. 7, s. 195-200. ISSN 1210-258X.
  55. BURUIANA, Alina. Negative Phenomena of Transition and the Impact of Privatization. In Ekonomika firiem 2004 I. diel. Podnikovohospodarska fakulta v Kosiciach, 2004, s. 55-61, 148 s. ISBN 80-225-1879-4.
  56. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU. In FIALA, Petr a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, s. 76-81. mimo edice. ISBN 80-7325-031-4.
  57. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán a Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004, s. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X.
  58. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Zdeňka LOSOSOVÁ a Petr ŠMARDA. Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě. Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 2004, roč. 39, č. 2, s. 161-166. ISSN 1211-5258.
  59. DANČÁK, Břetislav. "Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský příklad. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 9-20. ISSN 1212-365X.
  60. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic. Polen. Granada, 2004, roč. 14, č. 1, s. 269-270. ISSN 1135-8408.
  61. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studies in the southern part of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic. Polen. Granada, 2004, roč. 24, č. 1, s. 468-469. ISSN 1135-8408.
  62. IVANOV, Martin. Patologický vývoj axiálního skeletu colubroidních hadů z lokality Mladeč. In 10. Kvartér 2004. Brno. Brno: Katedra geologie a paleontologie Př.F. Masarykovy univerzity, 2004, s. 17.
  63. VLK, Robert. Perspectives of cooperation between Slovenia and the Czech Republic in biodiversity research of Slovenian protected coastal wetlands. Annales. Koper (SLO): Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004, roč. 14, č. 2, s. 25. ISSN 1408-533X.
  64. SEJKORA, Jiří, Jiří ČEJKA, Jan HLOUŠEK, Milan NOVÁK a Vladimír ŠREIN. Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant anlogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2004, roč. 42, č. 4, s. 963-972. ISSN 0008-4476.
  65. MAREŠ, Miroslav. Politischer Extremismus in Tschechien und in Deutschland im Vergleich. Freiheit und Recht. Vierteljahresschrift für streitbare Demokratie und Widerstand gegen Diktatur. Bonn, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 6-8. ISSN 0532-6605.
  66. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Postavení pohraničí v integračních procesech. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 87-91. ISBN 80-200-1015-3.
  67. ZOUNEK, Jiří. Prof. Jaroslav Kopáč, CSc. - nástin života a díla. In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004, s. 106-114, 8 s. ISBN 80-239-3958-0.
  68. MAREŠ, Miroslav. Protiteroristická politika České republiky v kontextu vstupu do Evropské unie. In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, s. 110-119, 9 s. ISBN 80-7325-045-4.
  69. PAŘIL, Petr a Jan HELEŠIC. První nález pošvatky Euleuctra geniculata (Stephens 1836) v ČR. In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2004. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004, s. 55-286. ISBN 80-903329-1-9.
  70. MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC a Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1. vyd. Bratislava: NISPACee, 2004, s. 121-141, 20 s. ISBN 80-89013-15-5.
  71. BURUIANA, Alina. Scepticismul cehilor la intrarea in U.E. Tribuna Economica. Bukrest, 2004, roč. 15, č. 17, s. 70-71. ISSN 1018-0451.
  72. GRULICH, Vít. Scorzonera L. - hadí mord. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 724-729. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  73. GRULICH, Vít. Senecio L. - starček. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 250-280. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  74. NOVÁK, Milan, Pavel POVONDRA a Julie Beryl SELWAY. Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. 2004, roč. 16, č. 2, s. 323-333. ISSN 0935-1221.
  75. RAFAJOVÁ, Anna. Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region. Moravian geographical reports. Brno: CAS Institute of Geonics, 2004, roč. 12, č. 1, s. 21-30. ISSN 1210-8812.
  76. VLK, Robert. Species diversity of communities of adult agromyzid leaf mining flies (Diptera: Agromyzidae) of steppe habitats on the South of Moravia (Czech Republic). In XIII Zjazd Sekcji dipterologicznej PTE Zloty Potok. 2004.
  77. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. The analysis of marketing mix of Czech companies from selected branches. In Society and consuption: economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Vilnius: Vilnius university, 2004, s. 54-54. ISBN 9986-19-618-3.
  78. CÍSAŘ, Ondřej a Ondřej KRUTÍLEK. Transnacionální vztahy a mezinárodní příležitosti: Shrnutí a závěr. In Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, s. 187-196. Studie, sv. 29. ISBN 8021035196.
  79. FAJMON, Karel. Veronica opaca Fries. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2004, roč. 39, č. 1, s. 127-128. ISSN 1211-5258.
  80. BELKO, Marián. Vývoj volebního systému v Českých zemích od roku 1848. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, s. 158-209, 50 s. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
  81. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Weed vegetation in southern Moravia (Czech Republic): a formalized phytosociological classification. Preslia. Praha, 2004, roč. 76, č. 1, s. 65-85. ISSN 0032-7786.
  82. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Šárka CIMALOVÁ, Zdeněk KROPÁČ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Petr PYŠEK a Lubomír TICHÝ. Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2004, roč. 15, č. 3, s. 415-422. ISSN 1100-9233.
  83. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej. Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2004, roč. 3, č. 4, s. 82-88. ISSN 1643-0328.
  84. TOUŠEK, Václav, Stanislav ŘEHÁK, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš GRULICH. Zpráva o řešitelské aktivitě na úkolu WB 29200452 Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004.

  2003

  1. DANIHELKA, Jiří. Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen. Preslia : časopis české botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 2, s. 115-135. ISSN 0032-7786.
  2. KUČEROVÁ, Judita. Besonderheiten der Volkskultur und der Musikfolklore in der Tschechischen Republik. In Zenei konferenciák eloadásai. Tanulmánykotet. Szeged, 2003, s. 48-65.
  3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Country report: Czech Republic-Path Dependency And New Political Culture As A Dependent Variable In The Ageing Problem. Autum Newsletter 2003 of Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association. ISA, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 7-10, 3 s.
  4. GRULICH, Vít. Crassulaceae DC. In Květena České republiky. 2. vyd. Praha: Academia, 2003, s. 376-401. svazek 3. ISBN 80-200-1090-4.
  5. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., č. 1, s. 1-10, 15 s. ISSN 1212-7817.
  6. CHYTRÝ, Milan a Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 1, s. 1-15. ISSN 0032-7786.
  7. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Demografie psychologů v České republice (se zvláštním zřetelem k psychodiagnostické činnosti). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003, s. 291-295. ISBN 80-86633-09-8.
  8. DOBROVOLNÝ, Petr a Jan FUKÁTKO. Digital mapping of climate history of the Czech Republic from documentary sources. Konečný, M., ed. In International symposium on Digital Earth. Proceedings. Brno: Masaryk University, 2003, s. 146 - 153, 7 s. ISBN 80-210-3223-5.
  9. DOBROVOLNÝ, Petr a Rudolf BRÁZDIL. Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Snow, J. T, ed. Atmospheric Research. Amsterdam: ELSEVIER, 2003, roč. 67-68, Jul - Sep, s. 95 - 116, 21 s. ISSN 0169-8095.
  10. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Dzve dzesjacimiljonnyja krainy u ceni Temelinu. Arche. Minsk: Rerdakcija časopisu Arche-Pačatak, 2003, roč. 6, č. 4, s. 216-222. ISSN 1392-9682.
  11. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Estimating past distribution of vanishing weed vegetation in South Moravia. Preslia. Praha, 2003, roč. 75, č. 1, s. 71-79, 8 s. ISSN 0032-7786.
  12. KUČERA, Tomáš a Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody. Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, roč. 2003.
  13. NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ a Pavel UHER. Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Stuttgart, 2003, roč. 15, č. 5, s. 565-574. ISSN 0935-1221.
  14. HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. First decade of Czech political science - issues, research, methods. In CABADA, Ladislav. Contemporary Questions of Central European Politics. Plzeň: FHS ZČU, 2003, s. 234-248. ??? ISBN 80-86473-27-9.
  15. HORSÁK, Michal a Libor DVOŘÁK. First records of the introduced slug Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) from the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Agriolimacidae). Folia Malacologica. 2003, roč. 11, 1/2, s. 57-58. ISSN 1506-7629.
  16. KOČÍ, Martin, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Formalized reproduction of an expert-based phytosociological classification: A case study of subalpine tall-forb vegetation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2003, roč. 14, č. 4, s. 601-610. ISSN 110-9233.
  17. JIANG, Shao-Yong, JH YANG, Milan NOVÁK a Julie Beryl SELWAY. Chemical and boron isotopic compositions of tourmaline from the Lavičky leucogranite, Czech Republic. Geochemical Journal. 2003, roč. 37, č. 5, s. 545-556. ISSN 0016-7002.
  18. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 1, č. 1, s. 21-22. ISSN 1212-8139.
  19. KUČERA, Pavel a Věra OPRAVILOVÁ. K výskytu sladkovodní houby Eunapius fragilis (Porifera: Spongillidae) v České republice. Erica. Plzeň, 2003, roč. 11, č. 1, s. 3-10. ISSN 1210-065X.
  20. BRÁZDIL, Rudolf, Kateřina CHROMÁ a Radim TOLASZ. Kolísání extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců v České republice. Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2003, roč. 56, č. 3, s. 73-79. ISSN 0026-1173.
  21. BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003, 143 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
  22. JŮVOVÁ, Alena. Koncepce sociální politiky v České republice. Brno: Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2003.
  23. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Konsensuální a konkurenční demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 203-231. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
  24. GRULICH, Vít a Alena VYDROVÁ. Kýchavice bílá pravá (Veratrum album subsp. album) v České republice. In Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 2003, s. 91-96, 7 s. ISBN 80-7040-657-7.
  25. PŘICHYSTAL, Antonín, Petr ŠKRDLA a Jiří SVOBODA. Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála. In Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.). Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum, Harvard University, 2003, s. 59-64. American School of Prehistoric Research Bull. 47. ISBN 0-87365-551-6.
  26. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA a Zina JUŘICOVÁ. Longitudinal surveillance of the tick Ixodes ricinus for borreliae. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, 2003, roč. 17, č. 1, s. 46-51.
  27. BRÁZDIL, Rudolf. Meteorological extremes in the Czech Republic: data, methods, fluctuations, impacts. In En memoria de D. Antonio López Gómez. 1. vyd. Valencia: Asociación Espanola de Climatológia, 2003, s. 33-59. ISBN 84-607-8248-4.
  28. HORSÁK, Michal. Mlži rodu Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca: Bivalvia) České republiky. Acta Facultatis Ecologiae. 2003, roč. 10, Suppl. 1, s. 219-229. ISSN 1336-300X.
  29. HANÁK, František, Jiří HUDEČEK a Michal HORSÁK. Modranka karpatská, Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), historie známého výskytu a rozšíření na území České republiky (Mollusca: Limacidae). Čas. Stez. Muz. Opava (A). 2003, roč. 51, č. 2, s. 172-178.
  30. TÓTHOVÁ, Andrea, Miroslav BARTÁK a Jan KNOZ. New recorded biting midges from NW Bohemia with comments to the Checklist of Diptera of the Czech and Slovak Republic (Országh,Knoz & Chalupský,1997). In GILKA, Wojciech a Boguslaw SOSZYNSKI. Dipteron. 19. vyd. Gdansk, Lodz: Katedra Zoologii Bezkregowcow Uniwersytetu Gdanskiego, 2003, s. 34-35, 39 s.
  31. VAŇHARA, Jaromír, Peter TSCHORSNIG a Miroslav BARTÁK. New records of Tachinidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia, with revised check-list. Studia dipterologica. Halle (Saale): Dr. Andreas Stark, 2003, roč. 10, č. 2, s. 543-565. ISSN 0945-3954.
  32. MARYÁŠ, Jaroslav. Nové územně správní členění České republiky - pověřené obce III. stupně. In Teória prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003, s. 109-113, 4 s. ISBN 80-7097-551-2.
  33. JANTULOVÁ, Magdaléna. O profesionalizaci neziskového sektoru. In Sborník z konference Dobrovolníci v krizových situacích. Kroměříž: UNESCO, HESTIA, 2003, s. 20-24. ISBN: 80-239-13.
  34. HOLUŠA, Jaroslav a Robert VLK. Orthopteroidní hmyz pískovny "Na Mušlově" u Sedlce (Mikulovský bioregion, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy). Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2003, roč. 13, č. 2003, s. 214. ISSN 8086116613.
  35. BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., č. 2, s. 132-140. ISSN 1211-3247.
  36. BRÁZDIL, Rudolf. Poučení z historických povodní v Česku. Veronica. Brno: ZO ČSOP, 2003, roč. 17, č. 2, s. 4-6. ISSN 1213-0699.
  37. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ a Vladimír ŽÍTEK. Pracovní faktory. In Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 28-36. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
  38. MUSIL, Petr. Příčiny, průběh a důsledky měnové krize v ČR v roce 1997. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta ekonomická, 2003, s. 224-231. ISBN 80-248-0398-4.
  39. ČOPJAKOVÁ, Renata a Milan NOVÁK. PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ PROVENIENCE VALOUNŮ VE SLEPENCÍCH SVRCHNOVISÉSKÉHO STÁŘÍ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ:. ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE. Brno, 2003, roč. 88/2003, 1/2, s. 167-175. ISSN 1211-8796.
  40. NOSÁL, Igor. Re-konstrukce identit v biografických vyprávěních: diskursy litevské a české elity. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 37-90. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  41. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Saproxylic invertebrates of floodplains, a particularly endangered component of biodiversity. In Proceedings of the International Symposium "Dead wood: a key to biodiversity", Mantova, May 29-31, 2003; Sherwood 95, Suppl. 2. Arezzo (Italy): Compagnia delle Foreste, 2003, s. 15-18. ISBN 88-901223-0-7.
  42. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Jiří DANIHELKA a Milan CHYTRÝ. Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled and mulched vineyards. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 58, č. 1, s. 49-57. ISSN 0006-3088.
  43. GAISLER, Jiří a Mojmír VLAŠÍN. Second record of the Savi's pipistrelle (Hypsugo savii) in the Czech Republic. In Vespertilio. 7. vyd. Praha: Náropdní muzeum, Praha, 2003, s. 181-182. ISBN 80-88850-20-7.
  44. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Markéta DVOŘÁKOVÁ. Setkávání nové hudby plus. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 30-35, 5 s. ISSN 0862-8505.
  45. KUČERA, Pavel. Sinice a řasy tekoucích a stojatých vod v přírodním parku "Pod Štědrým". Czech Phycology. Olomouc, 2003, roč. 3, č. 1, s. 79-86. ISSN 1213-3434.
  46. DVOŘÁK, Libor a Michal HORSÁK. Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, roč. 52, č. 1, s. 67-71. ISSN 1211-3026.
  47. MAREŠ, Miroslav. Společenskovědní výzkum terorismu a politického násilí v ČR. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 4, č. 5, s. 7-9. ISSN 1212-7817.
  48. PŠEJA, Pavel. Strana na rozcestí? ČSSD a volby do Poslanecké sněmovny 2002. In SOKOL, Petr. Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: SÚ AV ČR, 2003, s. 181-191. ISBN 80-7330-021-4.
  49. FIALA, Petr a Vít HLOUŠEK. Stranický systém České republiky. Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 13-54. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
  50. HRIVNÁK, Richard, Karol UJHÁZY, Milan CHYTRÝ a Milan VALACHOVIČ. The database of the Western Carpathian forest vegetation. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2003, roč. 13, č. 1, s. 89-95. ISSN 1210-0420.
  51. CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Thayensia. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě, 2003, roč. 5, č. 1, s. 11-84. ISSN 1212-3560.
  52. BRABEC, Karel, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Petr PAŘIL, Libuše OPATŘILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan HODOVSKÝ. Typology of running waters in the Czech Republic: proposal based on combination of biotic and abiotic classification. In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2003. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003, s. 25-268. ISBN 80-239-0073-0.
  53. PETŘÍK, Jaroslav. Vojenská spolupráce České a Slovenské republiky před a po vstupu SR do Severoatlantické aliance. Edited by Peter Kolesár. In KOLESÁR, Peter. Česko-slovenské vztahy deset let po rozpadu federace : sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně 5.-6.3.2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003, s. 41-61, 20 s. ISBN 80-210-3273-1.
  54. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie. In BLAŽOVÁ, Andrea a Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003, s. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0.
  55. GAISLER, Jiří, Vladimír HANÁK, Vladimír HANZAL a Vilém JARSKÝ. Výsledky kroužkování netopýrů v České republice a na Slovensku, 1948-2000. In Vespertilio. 7. vyd. Praha: Národní muzeum, Praha, 2003, s. 3-61, 58 s. ISBN 80-88850-20-7.
  56. BALÍK, Stanislav. Vývoj obecního volebního práva od roku 1848 do současnosti. In BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003, s. 12-25, 13 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1.
  57. VĚŽNÍK, Antonín. Vývoj produkce brambor v České republice. Brno, 2003, 380 s. ISBN 80-210-3208-1.

  2002

  1. DOLEŽAL, Michael, Charles R. TAYLOR a Greg P. BONNER. Advertising in the Czech Republic: Czech Perceptions of Effective Advertising and Advertising Clutter. New Directions in International Advertising Research. USA: Elsevier Science Ltd., 2002, č. 12, s. 137-148. ISSN 0-7623-0950-4.
  2. DANIHELKA, Jiří. Achillea L. - řebříček. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 645-650. ISBN 80-200-0836-5.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Alyssum L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 261-262. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Anthemis L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 643-645. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  5. GRULICH, Vít. Artemisia L. - pelyněk. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 654-657. ISBN 80-200-0836-5.
  6. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Aurinia Desv. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 261. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  7. GRULICH, Vít. Blysmus Schult. - skřípinka. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 797. ISBN 80-200-0836-5.
  8. GRULICH, Vít. Calamagrostis Adans. - třtina. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 861-863. ISBN 80-200-0836-5.
  9. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Capsella Med. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 266-267. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  10. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Cardaria Desv. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 270. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  11. GRULICH, Vít a Radomír ŘEPKA. Carex L. - ostřice. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 801-820. ISBN 80-200-0836-5.
  12. DANIHELKA, Jiří. Cévnaté rostliny biosférické rezervace Pálava a Podluží. In Romana Mlezivová [ed.], IXth Congress of the Czech Botanical Society. Lednice, Czech Republic. August 19-23, 2002. Floras, distribution atlases and vegetation surveys in Central Europe. Abstracts. 1. vyd. Praha: Česká botanická společnost, 2002, s. 44-45. ISBN 80-86632-02-4.
  13. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Cichorium L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 677. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  14. GRULICH, Vít. Cladium P. Browne - mařice. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 801. ISBN 80-200-0836-5.
  15. GRULICH, Vít. Crassulaceae DC. - tlusticovité. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 301-305. ISBN 80-200-0836-5.
  16. GRULICH, Vít. Cyperaceae Juss. - šáchorovité. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 792-794. ISBN 80-200-0836-5.
  17. GRULICH, Vít. Cyperus L. - šáchor. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 800. ISBN 80-200-0836-5.
  18. ONDRÁČEK, Stanislav, Petr KLUSÁČEK a Jan MUNZAR. Czech Republic - August 2002: another flood disaster of century after five years. Moravian Geographical Reports. Brno, 2002, roč. 10, č. 2, s. 53-62. ISSN 1210-8812.
  19. MAREŠ, Miroslav. Česko-rakouské vztahy - nejasná budoucnost. Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2002, roč. 3, č. 13, s. 1-4. ISSN 1212-97.
  20. FIALA, Petr. Der tchechische Diskurs über eine EU-Verfassug. In The Post-Nice Process: Towards a European Constitution? Baden-Baden: Nomos, 2002, s. 197;203, 7 s. ISBN 3-7890-8194-9.
  21. JŮVA, Vladimír. Einige Tendenzen in der Entwicklung des humanwissenschaftlichen Teils der GrundschullehrerInnenausbildung in der Tschechischen Republik. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, s. 293-296. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. ISBN 3-631-38328-1.
  22. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Erechtites Rafin. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 660. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  23. GRULICH, Vít. Eriophorum L. - suchopýr. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 797-798. ISBN 80-200-0836-5.
  24. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Euphrasia L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 560-562. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  25. PANTŮČEK, Viktor a Tomáš KUČERA. Expozice nové hudby po patnácté. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2002, roč. 2002, č. 3, s. 37;38, 2 s. ISSN 0862-8505.
  26. TÓTHOVÁ, Andrea a Ivan ORSZÁGH. Fauna pakomárikov (Diptera, Ceratopogonidae) severozápadných Čiech (Bílinska) poznamenaného povrchovou ťažbou uhlia. In KRUMPÁL, Miroslav. Folia faunistica Slovaca. Bratislava, 2002, s. 43.
  27. NOVÁK, Milan a Jan FILIP. Ferroan magnesioaxinite from hydrothermal veins at Lažany, Brno Batholith, Czech Republic. Neues Jahrbuch Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 385-399. ISSN 0028-3649.
  28. GRULICH, Vít, Petr ŠMARDA, Kateřina KOČÍ a František KRAHULEC. Festuca L. - kostřava. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & et Štěpánekpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 828-834. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  29. VLK, Robert. First record of bush-cricket Phaneroptera nana nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata. Deutsche Gesellschaft für Orthopterolog., 2002, roč. 17, č. 1, s. 101-102. ISSN 0171-4090.
  30. CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002, 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0.
  31. GRULICH, Vít. Hierochloe R. Br. - tomkovice. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 858-859. ISBN 80-200-0836-5.
  32. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT a Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2002, roč. 74, č. 1, s. 27-44. ISSN 0032-7786.
  33. CÍSAŘ, Ondřej. Information Technologies against Public-Sector Corruption in the Czech Republic: Assessment and Recommendations. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, roč. 4, č. 4. ISSN 1212-7817.
  34. VLK, Robert. Intenzita výskytu imág a druhová diverzita taxocenóz vrtalek (Diptera: Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v České republice. In BRYJA, Josef a Jan ZUKAL. Zoologické dny Brno 2002: Abstrakta referátů z konference. 2002. ISBN 80-238-8270-8.
  35. GRULICH, Vít. Isolepis R. Br. - bezosetka. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 794-795. ISBN 80-200-0836-5.
  36. JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kommentar zur Entwicklung der humanwissenschaftlichen Ausbildung der GrundschullehrerInnen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität Brno. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, s. 247-266. není uvedeno.
  37. GRULICH, Vít, Petr MACHÁČEK a Milada RIGASOVÁ. Krajem luhů a stepí - Břeclavsko. Břeclav: Moraviapress, 2002, 223 s. ISBN 80-86181-53-7.
  38. JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kritische Stellungnahme zu den aktuellen Curricula für den humanwissenschaftlichen Bereich. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, s. 181-200. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15.
  39. GRULICH, Vít. Lactuca L. - locika. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 684-685. ISBN 80-200-0836-5.
  40. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Lamium L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 586-587. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  41. GRULICH, Vít. Laserpitium L. - hladýš. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 474. ISBN 80-200-0836-5.
  42. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Lepidium L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 269-270. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  43. KUŽELOVÁ, Ilona. Lesní vegetace Hostýnských vrchů. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002, roč. 51, č. 2, s. 129-144. ISSN 0323-0627.
  44. DANIHELKA, Jiří a Kateřina ŠUMBEROVÁ. Louky na Soutoku: zalesňovat, nebo nezalesňovat? Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2002, roč. 16, č. 5, s. 27. ISSN 1213-0699.
  45. HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian massif, Czech Republic, and their geological significance. Journal of the Czech Geological Society. Praha, 2002, roč. 47, č. 3, s. 103-109. ISSN 1210-8197.
  46. KUČERA, Jan, Blanka BURYOVÁ, Petra HÁJKOVÁ a Michal HÁJEK. Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Hajnici u Mirochova (CHKO Třeboňsko). Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2002, roč. 30, č. 1, s. 2-8. ISSN 0862-8904.
  47. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) NPR Kaluža, Nízký Jeseník (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2002, roč. 51, č. 2, s. 217-226. ISSN 1211-3026.
  48. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) Rokytenských slepenců. Acta Sci. Nat. Mus. Mor. Occ. Třebíč. 2002, roč. 40, č. 1, s. 11-18.
  49. STRMISKA, Maxmilián a Miroslav MAREŠ. Menšiny v pojetí extremistických hnutí. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Georgetown, 2002, s. 161-176. Rubikon, 7. ISBN 80-210-2791-6.
  50. BRÁZDIL, Rudolf. Meteorologické extrémy a povodně v České republice - přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2002, roč. 107, č. 4, s. 349-370. ISSN 1212-0014.
  51. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Minuartia L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J, [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 155-156. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  52. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů v okolí Kobylí. In KORDIOVSKÝ, Emil. Kobylí, dědina ... Kobylí: Nakladatelství FPO Znojmo pro Obec Kobylí, 2002, s. 21-36. ISBN 80-902863-8-0.
  53. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Neslia Desv. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke Květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 266. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  54. VAŠÁTKO, Jaroslav, Evžen WOHLGEMUTH a Michal HORSÁK. Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy. In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č.7. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002, s. 77-88, 11 s. ISBN 80-86485-04-8.
  55. GRULICH, Vít. O flóře a vegetaci v okolí Velkých Pavlovic. In KORDIOVSKÝ, Emil. Město Velké Pavlovice. Velké Pavlovice: Nakladatelství FPO Znojmo pro Město Velké Pavlovice, 2002, s. 19-26. ISBN 80-902863-8-0.
  56. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol. BRno: Moravské muzeum, 2002, LXXXXVII, č. 1, s. 275-288. ISSN 1211-8796.
  57. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynology in the Karpatian and Badenian sediments in the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). In Abstract Book - 6th european Paleobotany-Palynology Conference. Ateny: University of Athens, 2002, s. 76-77.
  58. MAREŠ, Miroslav. Perspektivy islámského extremismu v České republice. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno. Brno: ÚSS MU, 2002, IV, č. 3, s. 5-8. ISSN 1212-6233.
  59. GRULICH, Vít. Peucedanum L. - smldník. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 301-305. ISBN 80-200-0836-5.
  60. HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Political Science - Czech Republic. In KAASE, Max a Vera SPARSCHUH. Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001). Bonn/Berlin - Budapest: Social Science Information Centre - Collegium, 2002, s. 226-245. ??? ISBN 3-8206-0139-2.
  61. ROLEČEK, Jan a Martin KONVIČKA. Recent occurence of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) in Central Moravia, Czech Republic. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002, roč. 51, č. 1, s. 89-90. ISSN 0323-0627.
  62. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Recent results of invertebrate research in South-Moravian floodplains. Strasbourg: Universite Louis Pasteur, 2002, s. 60.
  63. HROUDA, Petr. Recentní výskyt lošáků v Českých zemích. In IXth Congres of the Czech Botanical Society / IX Sjezd České botanické společnosti: Abstracts. Praha: Česká botanická společnost., 2002, s. 48-49. ISBN 80-86632-02-4.
  64. VĚŽNÍK, Antonín. Regionale geographische Aspekten der Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik. Europa Regional. Leipzig: Instituts fuer Laenderkunde, 2002, roč. 10, č. 4, s. 177-189, 12 s. ISSN 0943-7142.
  65. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference podnikatelské aktivity fyzických osob v pohostinství a ubytování. In V. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 317-322. ISBN 80-210-3008-9.
  66. GRULICH, Vít. Rhynchospora Vahl. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 794. ISBN 80-200-0836-5.
  67. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA a Aleš KONEČNÝ. Rovnokřídlí Rokytenských slepenců. Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč. Třebíč: Západomoravské Muzeum v Třebíči, 2002, roč. 40, s. 83-89. ISSN 0231-603X.
  68. GRULICH, Vít. Santalaceae R. Br. - santálovité. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 484-485. ISBN 80-200-0836-5.
  69. GRULICH, Vít. Scirpoides Séguier - kamýšek. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 796. ISBN 80-200-0836-5.
  70. GRULICH, Vít. Scirpus L. - skřípina. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 794. ISBN 80-200-0836-5.
  71. GRULICH, Vít a Lubomír HROUDA. Scorzonera L. - hadí mord. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 681-682. ISBN 80-200-0836-5.
  72. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Scrophularia L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 544-545. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  73. GRULICH, Vít. Senecio L. - starček. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 660-664. ISBN 80-200-0836-5.
  74. GRULICH, Vít. Schoenus L. - šášina. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 801. ISBN 80-200-0836-5.
  75. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Stellaria L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 158-160. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  76. SIEGLOVÁ, Naděžda. The Czech Republic. In Sirs Renaissance. první. USA: Sirs Publishing, 2002, 10 s. ISBN 0-89777-508-2.
  77. DOLEŽAL, Michael. The Changes in FDI in the Czech Republic in 2002. In Socialwissenschaflichen Kontexte der europäischen Integration. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, 2002, s. 142-145. ISBN 80-7040-579-1.
  78. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. The impact of floods on saproxylic floodplain forest invertebrates. In The role of wetlands in Biosphere Reserves - Abstracts. Mikulov: EuroMAB, 2002, s. 51.
  79. KATRŇÁK, Tomáš. The Marriage Squeeze and the Decline in the Number of Marriages in the Czech Republic in the 1990s. East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. Budapest: CHARLES SCHLACKS, JR, 2002, roč. 29, 1-2, s. 101-113. ISSN 0094-3037.
  80. IVANOV, Martin. The oldest known Miocene snake fauna from Central Europe: Merkur-North locality, Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica. Warszawa, 2002, roč. 47, č. 3, s. 513-534. ISSN 0567-7920.
  81. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Thlaspi L. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 267-268. 4928. ISBN 80-200-0836-5.
  82. VLK, Robert. Three new species of agromyzid leafminers? In XXI Zjazd Sekcji dipterologicznej PTE Ojców. 2002.
  83. RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 5-16. nemá. ISBN 80-210-3020-8.
  84. GRULICH, Vít. Trichophorum Pers. - suchopýrek. In Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 797. ISBN 80-200-0836-5.
  85. TONEV, Petr a Václav TOUŠEK. TYPOLOGIE OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu). In XX. jubilejní sjezd ČGS - Evropská integrace - česká společnost a krajina. Sborník anotací referátů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2002, s. 55. ISBN 80-7044-406-1.
  86. SVOBODA, Jiří, J. VAN DER PLICHT a V. KUŽELKA. Upper Palaeolithic and Mesolithic human fossils from Moravia and Bohemia (Czech Republic): some new C14 dates. Antiquity 76. V. Británie: Oxford University Press, 2002, roč. 2002, č. 76, s. 957-962. ISSN 0003-598X.
  87. GRULICH, Vít a Alena VYDROVÁ. Vegetace a flóra horní Malše. In Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta a Entomologický ústav AV ČR, 2002, s. 87-95. ISBN 80-7040-524-4.
  88. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2002, roč. 12, č. 1, s. 1-24. ISSN 1210-0420.
  89. BERAN, Libor a Michal HORSÁK. Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika). In Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti. 7. vyd. 2002, s. 63-76. ISBN 80-86485-04-8.
  90. JEŘÁBEK, Richard. Volkskundliche Zeitschriften aus den Böhmischen Ländern, der Slowakei und der Russischen Föderation. Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturgeschichte. 2002, roč. 37-38, č. 1, s. 67-84.
  91. KUBCOVÁ, Lenka a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnologische Mitteilungen. Basel: Arachnologische Gesellschaft e.V., 2002, -, č. 24, s. 35-61. ISSN 1018-4171.

  2001

  1. GAISLER, Jiří. A mammal species new to the Czech Republic - Savi's pipistrelle Hypsugo savii. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology, 2001, roč. 50, č. 3, s. 231-233. ISSN 0139-7893.
  2. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Analýza sídelního zázemí nejdůležitějších silničních hraničních přechodů ČR. In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001, s. 47-53. ISBN 80-85950-85-5.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR. In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, s. 109-116. ISBN 80-7078-936-0.
  4. DROZDOVÁ, Eva. Antropologická charakteristika staroslovanského obyvatelstva hradiště Pohansko u Břeclavi. In Konference Pohansko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.Archeologický ústav, 2001, s. 111-134. ISBN 80-210-2547-6.
  5. HORSÁK, Michal. Contribution to our knowledge of macroinvertebrate fauna of the Dyje River downstream of the Nové Mlýny Reservoirs (Czech Republic). In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Brno: Masarykova unverzita v Brně, 2001, s. 41-62. Vol. 27 Suppl. ISBN 80-210-2786-X.
  6. DOLEŽAL, Michael. Czech Republic: Friendly Environment for Foreign Investments. 1. vydání. Torun, Poland: Nicholas Copernicus University, 2001, 277 s. ISBN 83-231-1327-0.
  7. SVOBODA, Jiří. Czech Republic: Projects of the Center for Paleolithic and Paleoethnological Research (Institute of Archaeology, Academy of Sciences), Brno - Dolní Věstonice. In Le paléolithique supérieur européen, Bilan quinquenal 1996-2001. Belgie: Université de Liege, 2001, s. 73-88. ERAUL 97. ISBN D/2001/0480/19.
  8. PŠEJA, Pavel. ČSSD po krajských volbách. In MRKLAS, Ladislav. Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. Praha: CEVRO, 2001, s. 115-122. není. ISBN 80-238-6750-4.
  9. FIALA, Petr. Die katholische Kirche und die tschechische Gesellschaft im postkommunististischen Transformationsprozess. In KOWALCZYK, K., K. KUBAJ a WRÓBLEWSKI. Miedzy komunizmem a integracja. Spoleczenstwa i Kościoly Europy Środkowej. Tuchow: Sowrzyszzenie Absolwentów Universystetu Szczecińskieho, 2001, s. 119-132. sborník. ISBN 83-86744-32-4.
  10. BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Brno: Masaryk University Brno, 2001, 274 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,105. ISBN 80-210-2558-1.
  11. BARTOŠEK, Miroslav. Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku v České republice. In INFOS 2001 : 31. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2001, s. 222-235. ISBN 80-85165-84-8.
  12. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK a Lenka VAŠKOVÁ. Elektrotechnický průmysl v ČR: minulost a současnost (historický a regionálně geografický přehled). In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 89-94. ISBN 80-210-2664-2.
  13. ŠTEKL, Josef, Rudolf BRÁZDIL, Vilibald KAKOS, Jaroslav JEŽ, Radim TOLASZ a Zbyněk SOKOL. Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny. 1. vyd. Praha: Národní klimatický program ČR, 2001, 140 s. Národní klimatický program sv. 31. ISBN 80-85813-92-0.
  14. OLEJNÍČEK, Jiří, Miroslav BARTÁK, Bohuslav MOCEK a Jaromír VAŇHARA. Faunistic records: Dolichopodidae. Dipterologica bohemoslovaca Vol. 10. Acta Univ. Carol., Biologica. Praha: UK Praha, 2001, roč. 45, 1-2, s. 189-190. ISSN 0001-7124.
  15. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Formation of the System of Political Parties in the Czech Republic 1989-1992. Studia Polityczne. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2001, roč. 1, č. 12, s. 145-162. ISSN 1230-3135.
  16. JUŘIČKOVÁ, Lucie, Michal HORSÁK a Luboš BERAN. Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. Praha, 2001, roč. 65, č. 1, s. 25-40. ISSN 1211-376X.
  17. VLK, Robert. Intensity of adult occurrence and species diversity of leaf mining fly taxocenoses (Diptera: Agromyzidae) in the field and glasshouse crops in the Czech Republic. In Dipteron. Gdańsk, Lódź (Polsko): Sekcja dipterologiczna PTE, 2001, s. 31-32.
  18. ŘEHÁK, Stanislav. Kraje, regiony a světové strany. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2001, roč. 106, č. 3, s. 200. ISSN 1212-0014.
  19. HÁJKOVÁ, Petra. Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, roč. 50, č. 1, s. 13-24. ISSN 0323-0627.
  20. RAFAJOVÁ, Anna. Měkkýší fauna NPR Kněhyně - Čertův mlýn. In Beskydy - The Beskids Bulletin. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, s. 177-180. sv. 14. ISBN 80-7157-512-7.
  21. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 15-39.
  22. HORSÁK, Michal. Měkkýši v našich sklenících. Živa. Praha, 2001, roč. 59, č. 3, s. 123-124. ISSN 0044-4812.
  23. GRULICH, Vít. Nástin botanických poměrů okolí Břeclavi. In Město Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2001, s. 15-22. ISBN 80-7275-025-9.
  24. ŘEHÁK, Stanislav. Nové kraje České republiky v kritickém mezinárodním srovnání. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy, 2001, s. 97-106. ISBN 80-210-2748-7.
  25. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Oligochaeta of the Morava and Odra River basins (Czech Republic): species distribution and community composition. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 2001, č. 463, s. 235-239. ISSN 0018-8158.
  26. HLAVÁČ, Jaroslav Č. a Michal HORSÁK. Ostroústka drsná - záhada naší malakofauny. Živa. Praha, 2001, roč. 49, č. 1, s. 28-29. ISSN 0044-481.
  27. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Jaroslav DOKOUPIL. Perspektiva dalšího vývoje pohraničí. In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001, s. 85-88. ISBN 80-85950-85-5.
  28. HROUDA, Petr. Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2001, roč. 53, č. 1, s. 29-87. ISSN 0009-0476.
  29. PŘICHYSTAL, A. Pravěké hornictví na území České republiky. In Ve službách archeologie II. Brno: Geodril, s.r.o., 2001, s. 167-171. ISBN 80-7275-014-3.
  30. HORSÁK, Michal a Libor DVOŘÁK. Present distribution of Lehmannia macroflagellata (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2001, roč. 50, č. 1, s. 89-93. ISSN 1211-3026.
  31. BARTOŠEK, Miroslav a Miloslava FAITOVÁ. Přehled elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum. Editoři: František Ježek, Miloš Brejcha. In RUFIS 2001: Role of Universities in the Future Information Society. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, s. 7-20. ISBN 80-7082-783-1.
  32. MARYÁŠ, Jaroslav. Reforma veřejné správy - návrh územně správního členění České republiky. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001, s. 40-45. ISBN 80-7194-413-0.
  33. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. Regionální aspekty transformace českého průmyslu. In Slaný, A. (ed.): Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta., 2001, s. 515-530. ISBN 80-210-2533-6.
  34. RAICHOVÁ, Irena. Romano hangos a Romano kurko - srovnání romského tisku. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2001, roč. 9/2000, č. 1, s. 51-63, 94 s. ISSN 80-902476-5-2.
  35. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR a Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? 2001. vyd. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001, 247 s. ISBN 80-902476-9-5.
  36. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexindustrie in der ältesten LBK Kultur in Mähren und Niederösterreich auf der Basis der Silexindustrie des Lokalmesolithikums. Archaeolingua. Budapest, 2001, roč. 11, č. 1, s. 283-299. ISSN 1215-9239.
  37. UHER, Bohuslav, Olga SKÁCELOVÁ a Lubomír KOVÁČIK. Sinice několika studánek v okolí Brna. Czech Phycology. Olomouc, 2001, roč. 1, č. 1, s. 21-30. ISSN 1213-3434.
  38. HORSÁK, Michal. Současný stav našich hrachovek (Pisidium) a možnosti jejich využití v bioindikaci. Ochrana přírody. Praha, 2001, roč. 56, č. 2, s. 53-56.
  39. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Současný stav výskytu hrachovky čákované - Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) v České republice. In Sborník Severočeského Muzea - Přírodní vědy. Liberec, 2001, s. 71-76. 22. ISBN 80-238-8296-1.
  40. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
  41. REINÖHLOVÁ, Eva. Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik im Vorfeld der EU-Osterweiterung. In Europäische Integrationsbestrebungen auf politischer und regionaler Ebene - Tschechien und Polen. 1. vyd. Chemnitz, SRN: Europäisches Zentrum für Föderalismus -Forschung (EZFF) Tübingen, 2001, s. 54 - 74, 20 s. Occasional Papers, Nr. 25. ISBN 3-9806978-3-5.
  42. LOSOSOVÁ, Zdeňka a Zdenka OTÝPKOVÁ. Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2001, roč. 36, č. 1, s. 81-98. ISSN 1212-5258.
  43. ŠMÍD, Tomáš. Zahraniční politika České republiky vůči zakavkazských zemím. In PŠEJA, Pavel. Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Brno: MPÚ, 2001.
  44. HORSÁK, Michal, Petr KMENT a Igor MALENOVSKÝ. Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných částech Moravy. Sborní přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2001, roč. 1, č. 1, s. 1.

  2000

  1. GRULICH, Vít. Antirrhinum L. - hledík. In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, s. 332-333. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  2. PRUDIL, Lukáš. Asigurarile publice de sanatate in Republica Ceha. Bucharest: Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, 2000, IV, č. 1, s. 24-27. ISSN 1453-4541.
  3. KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryophytes in a block field microrelief: case studies from SW Moravia. Acta universitatis Purkynianae. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2000, roč. 52, č. 4, s. 113-125. ISSN 1212-3137.
  4. PONT, Adrian C., Matthias BUCK a Rudolf ROZKOŠNÝ. Coenosia emiliae Lukasheva, 1986 (Muscidae) newly recorded in Central Europe. Studia dipterologica. Halle (Saale): A. Stark and F. Menzel, 2000, roč. 7, č. 1, s. 91-92. ISSN 0945-3954.
  5. NOVÁK, Milan. Compositional pathways of tourmaline evolution during primary (magmatic) crystallization in complex (Li) pegmatites of the Moldanubicum, Czech Republic. Memorie della Societa Italiana di Scienzie Naturali e del Museo Civico di Storia naturale di Milano. Milano: Societa Italiana di Scienze Naturali, 2000, roč. 30, č. 1, s. 45-56. ISSN 0376-2726.
  6. KUBEŠOVÁ, Svatava. Česnek podivný (Allium paradoxum) také na Moravě. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2000, roč. 34, č. 2, s. 177-178. ISSN 1212-5258.
  7. BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University Brno, 2000, 240 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,104. ISBN 80-210-2491-7.
  8. FILIP, Miloš. Dividendy českých firem a optimální investiční strategie. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 685-698. ISSN 0015-1920.
  9. GRULICH, Vít. Globulariaceae DC. - koulenkovité. In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, s. 528-529. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  10. HORSÁK, Michal. Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) - nový slimák pro Českou republiku. In Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti. 5. vyd. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uh. Hradišti, 2000, 3 s. ISBN 80-602213-9-4.
  11. BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 1, s. 96-106. ISSN 1211-3247.
  12. GRULICH, Vít. Linaria Mill. - lnice. In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, s. 338-343. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  13. ŘEHULKOVÁ, Eva a Milan GELNAR. Macrogyrodactylus polypteri Malmberg, 1957 (Monogenea: Gyrodactylidae) from the skin and fins of the bichir, Calamoichthys calabaricus. Helminthologia. Košice, Slovac Republic, 2000, roč. 37, č. 3, s. 173 - 174, 1 s. ISSN 0440-6605.
  14. GRULICH, Vít. Microrrhinum (Endl.) Fourr. - hledíček. In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, s. 336-337. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  15. GRULICH, Vít. Misopates Rafin. - šklebivec. In Květena České republiky. Praha: Academia, 2000, s. 333-334. 6. ISBN 80-200-0306-1.
  16. VAŠÍČEK, Osvald a Martin FUKAČ. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment: Estimation for the Czech Republic. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decesion Making X). 1. vyd. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research and University of Economics Bratislava, 2000, s. 149-154. ISBN 80-88715-93-8.
  17. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Nové nálezy Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz na moravskoslovenském pomezí. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 76-79. ISSN 80-902213-9-4.
  18. HLAVÁČ, Jaroslav Čáp a Michal HORSÁK. Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy). In Silva Gabreta. 5. vyd. Vimperk, 2000, s. 113-120.
  19. POL, Milan. On Reflective Practitioner Research in the Czech Education. In Kroath, F., Vernon, T., (eds.) A Conference Tells its Story. Innsbruck, Rakousko.: 3. International Practitioner Research Conference., 2000, s. 141-146. ISBN 1-900-432-40-4.
  20. BOUREK, Aleš a Miloš SUCHÝ. Programy kvality ve zdravotnictví. In Provoz zdravotnických zařízení. Kapitola 9/1, 9/2. Praha: Dashofer Verlag, 2000, s. 3-14. Provoz zdravotnických zařízení. ISBN 80-86229-18-1.
  21. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 39-65. ISBN 80-210-2317-1.
  22. HORSÁK, Michal. První nález Anisus vorticulus (Troshel, 1834) v CHKO Poodří. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2000, roč. 49, č. 1, s. 95-96. ISSN 1211-3026.
  23. KOZÁKOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a ji doprovázející zákony ve vztahu k neziskovým organizacím. In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000, s. 401-412. ISBN 80-225-1406-3.
  24. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální rozdíly v živnostenském podnikání. In Institucionální podpora podnikání v regionech - Institutional support of enterprise in regions. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2000, s. 89-94. ISBN 80-210-2403-8.
  25. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000, V, s. 205-215. ISSN 83-87196-07-X.
  26. HÁJKOVÁ, Petra. Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 7-51. ISSN 80-902213-9-4.
  27. DANIHELKA, Jiří, Milan CHYTRÝ, Vít GRULICH a Lubomír TICHÝ. Stipa eriocaulis - přehlížený druh české flóry. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2000, roč. 72, 2-4, s. 399-410. ISSN 0032-7786.
  28. HERBER, Vladimír, Vít VOŽENÍLEK, Jaromír KAŇOK a Miroslav MIKŠOVSKÝ. Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a.s., 1999) - kartografické hodnocení. Geodetický a kartografický obzor. Praha: Vesmír, spol. s.r.o., 2000, roč. 46 (88), č. 8, s. 174-176. ISSN 0016-7096.
  29. STRMISKA, Maxmilián. The Czech Multipartism in the Late 1990s. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 2, 8 s. ISSN 1212-7817.
  30. HLADKÝ, Josef. The History and the Present State of English Studies in the Czech Republic. London, 2000, 183-9. European English Studies: Contributions towards th. ISBN 0 900232 23 4.
  31. KUNC, Josef. Transformace průmyslu na příkladě odvětví TOK. Drgoňa, V. (ed.): Geographical studies. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2000, roč. 7, s. 185-192. ISSN 80-8050-349-4.
  32. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy hodnocení malého podnikání. In Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych. Wrocław: Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 225-230. ISBN 83-87196-07-X.
  33. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy regionálních disparit na příkladě malého podnikání. In Geografické problémy teritoriálnych a administratívnych systémov. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB a Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu, 2000, s. 119-123. ISBN 80-8055-443-9.
  34. HÁJKOVÁ, Petra. Zajímavé společenstvo se Sphagnum subnitens v Krušných horách. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2000, roč. 26, č. 1, s. 5-6. ISSN 0862-8904.
  35. KUNC, Josef. Změny v rozmístění textilního, oděvního a kožedělného průyslu v České republice v období let 1989 - 1999. 1.vyd. Brno: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta MU, 2000, 79 s. Rigorózní práce.

  1999

  1. FIALA, Tomáš, Josef KUNC a Václav TOUŠEK. Aktuální tendence v zaměstnávání cizinců na trhu práce v ČR. Geografie. Brno: PedF MU, 1999, XI, s. 45-50. ISSN 80-210-2138-1.
  2. NOSÁL, Igor. Culture politique et politique locale en République tchéque. In Émergence des pratiques démocratiques en République tchéque. Praha: Centre francais de Recherche en Science sociales (CEFRES), 1999, s. 25-36. Cahiers du CEFRES. ISBN 80-86311-00-7.
  3. HLOUŠEK, Vít. Česká republika. Mezníky vnitropolitického vývoje. In Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, s. 69-86.
  4. CHALUPA, Petr. Česká republika na konci století. 1. vyd. Brno: MU, 1999, 9 s. ISBN 80-210-2147-0.
  5. CHALUPA, Petr. Česká republika v Evropě. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999, 10 s. Sborník prací PdF MU. ISBN 80-210-2164-0.
  6. VLK, Robert. Distribution of quarantine leafminers Liriomyza spp. in the Czech Republic, especially their occurrence and overwintering outside glasshouses. Bulletin OEPP/EPPO. OEPP/EPPO, 1999, roč. 29, s. 85-89.
  7. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Doprava. Kartometrická analýza dopravní propustnosti státní hranice. In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999, s. 128-131. ISBN 80-85950-85-5.
  8. ULČÁK, Zbyněk. Ecological agriculture in the Czech Republic. In Wspolczesne rolnictvo ekologiczne. 75 lat rolnictwa biodynamicznego Rudolfa Steinera. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 1999, s. 42-47. Zeszyty naukowe Akad. Rol. we W., NR 361 Konf.XXII. ISBN 0867-7964.
  9. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Euphrasia corcontica, eine endemische Art aus dem Gebirge Krkonoše (Riesengebirge, Westsudeten). Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 1999, roč. 71, 1-2, s. 33-35. ISSN 0032-7786.
  10. ZEMAN, Josef. Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Repuiblic. London: Mineralogical Society UK, 1999, 62 s. Mineralogy and the environment.
  11. DRÁPELA, Milan Václav. General and Applied Map Semiotics in the Czech and Slovak Republics. 1999. vyd. Canada: Regina, 1999, 17 s. Map Semiotics Around the World.
  12. HROUDA, Petr. Hydnaceous fungi of the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 1999, roč. 51, 2-3, s. 99-155. ISSN 0009-0476.
  13. HOLZER, Jan. Křesťanské a konzervativní strany ve stranickém spektru České republiky. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 1998/1999, č. 17, s. 484-487. ISSN 1211-037X.
  14. ŘEHULKOVÁ, Eva. Monogenea of aquarium fishes in the Czech Republic : current state and prospects. Helminthologia. Košice, Slovac Republic, 1999, roč. 36, č. 2, s. 124. ISSN 0440-6605.
  15. BORECKÝ, D. Nové uspořádání ČR ve světle regionální politiky Evropské unie. MU Brno, 1999.
  16. DOBROVOLNÝ, Petr. Oblačnost. In BRÁZDIL, Rudolf a Josef ŠTEKL. Klimatické poměry Milešovky. Praha: ACADEMIA, 1999, s. 76 - 90, 14 s. ISBN 80-200-0744-X.
  17. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Politické strany a zahraniční politika. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno. Brno: ÚSS MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 5-7. ISSN 1212-6233.
  18. VYSTOUPIL, Jiří. Problémy regionální statistiky cestovního ruchu v ČR a mezinárodních srovnáních. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999, s. 99-114. ISBN 80-210-2065-2.
  19. VANČURA, Michal, Josef KUNC a Václav TOUŠEK. Průmysl v českém příhraničí. In Pyka, J. (ed): Europa regionów. Wspólpraca regionalna 2000. Katovice: Górnoslazska wyzsza szkola Handlowa, 1999, s. 111-119. ISBN 83-908258-8-0.
  20. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In Sborník referátů z II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 1999, s. 39-65. ISBN 80-210-2317-1.
  21. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální rozdíly v malém podnikání v České republice. In Europa regionów. Współpraca regionalna 2000. Katowice (Polsko): Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1999, s. 45-54. ISBN 83-908258-8-0.
  22. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999, s. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
  23. DOBROVOLNÝ, Petr. Sněhové poměry. In BRÁZDIL, Rudolf a Josef ŠTEKL. Klimatické poměry Milešovky. Praha: ACADEMIA, 1999, s. 194 - 208, 14 s. ISBN 80-200-0744-X.
  24. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Václav HOUŽVIČKA. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální. Středoevropský prostor, role hranice a přeshraniční spolupráce. In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999, s. 154-159. ISBN 80-85950-85-5.
  25. MARYÁŠ, Jaroslav. The Regional Differences in Small Enerprise in the Czech Republic. In Acta Facultatis Rerum Naturalis Universitas Comeniae, Supplementum 2/II. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1999, s. 137-144. ISBN 80-223-150.
  26. BORECKÝ, D. Vývoj regionální politiky ČR ve světle regionální politiky Evropské unie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999, 15 s. Sborník prací PedF MU Brno. ISBN 80-210-2147-0.

  1998

  1. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 1998, roč. 62, č. 1, s. 7-23. ISSN 1211-376X.
  2. MUSIL, R., J. HAUBELT, M. ZÁRYBNICKÝ a J. KOZÁK. Czech Republic (country report). INHIGEO Newsletter. New South Wales: ICHGS, 1998, roč. 30, -, s. 40-41.
  3. TÝČ, Vladimír. Česká republika a současný svět : (sborník dokumentů). Praha: Linde, 1998, 351 s. ISBN 80-7201-121-9.
  4. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ a Oldřich ŠEBESTA. First isolation of mosquito-borne West Nile virus in the Czech Republic. Acta virologica. Bratislava: AV SR, 1998, roč. 42, č. 3, s. 119-120. ISSN 0001-723X.
  5. KAPLAN, Zdeněk a Vladimír ŘEHOŘEK. Galium parisiense - a new alien species for the Czech Republic. Ilustrace: A. Skoumalová-Hadačová. Preslia. Praha, 1998, roč. 70, č. 1, s. 51-56. ISSN 0032-7786.
  6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hnutí na vlastních nohou. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1998, roč. 38, č. 1, s. 17. ISSN 1210-3691.
  7. KRATOCHVÍL, Vladimír. Chystané změny rakouského trestního práva ve světle české trestněprávní reformy. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 6, s. 296-299. ISSN 1210-6410.
  8. ŘEHÁK, Stanislav. Kolik má být krajů. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1998, bez roč., č. 33, s. 24. ISSN 1210-0714.
  9. ŘEHÁK, Stanislav. Kontakty se Slovenskem na moravsko-slovenském pomezí: role vzdálenosti hranic. In Geografie X. Brno: Katedra geografie Pedagog. fakulty MU, 1998, s. 122-127. ISBN 80-210-1784-8.
  10. HLADILOVÁ, Š., M. BUBÍK, N. DOLÁKOVÁ a S. NEHYBA. Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku. Zem. Plyn Nafta. Hodonín: MND Hodonín, 1998, roč. 43, č. 2, s. 313-317. ISSN 1274-1910.
  11. URBANOVÁ, Martina. Pohled na českou společnost zvenku, srovnání české společnosti s jinými, geopolitické otázky. In Osudy české společnosti 1918-1998. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1998, s. 68-71.
  12. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, Pavel KOŘÍNEK, Jiří KOHOUTEK, Aleš HRDLIČKA, Kevin C. JONES, K.-W. SCHRAMM a A. KETTRUP. POPs in Ambient Air on the Regional and Local Levels in the Czech Republic. In Abstracts Book of 8th Annual Meeting of SETAC-Europe. Brussels: SETAC-Europe, 1998, s. 13. ISBN SE091-MD80435.
  13. TIETZE, Wolf a Stanislav ŘEHÁK. Prinzipielle und theoretische Erwägungen - Streckennetzgestaltung am Beispiel von Böhmen und Mähren. In Transrapis-Verkehr in Europa, eine Vision für das 21. Jahrhundert. Berlin - Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1998, s. 103-107. Geooekologie.
  14. VLK, Robert. Répartition des mineuses de quarrantaine Liriomyza spp. en République tchéque, en particuleer présence et survie hors des serres pendant l'hiver. In Conférence OEPP sur les organismes nuisibles introduits en serre: problémes et solutions/EPPO conference on introduced glasshouse pests: problems and solutions. 1998.
  15. VLK, Robert. Results of examination of leaf-miners (Diptera, Agromyzidae) of economic importance on field and glasshouse crops in the Czech Republic. In BRUNNHOFER, V. a T. SOLDÁN. Book of Abstracts, Vol. 2, VIth Eur. Congr. Entomol. 1998. ISBN 80-901250-4-2.
  16. BRÁZDIL, Rudolf a Jarmila MACKOVÁ. Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1998, roč. 51, č. 1, s. 17-21. ISSN 0026-1173.
  17. VAŠÍČEK, Osvald a Jaromír BENEŠ. The Czech Economy Model: Bayesian Quantitative Analysis of Parameter and Control Strategies. Bulletin of the Czech Econometric Society. Praha (Czech Republic): Česká ekonometrická společnost, 1998, roč. 1998, č. 7, s. 79-96. ISSN 1212-074X.
  18. ŘEHÁK, Stanislav. The Moravian-Slovak borderlands: some new features following the division of Czechoslovakia. Moravian Geographical Reports. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 1998, roč. 6, č. 1, s. 14-17. ISSN 1210-8812.
  19. KUNC, Josef. The Regionally Geographical View of Labour Market in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Institute of Geonics. Ostrava: AV ČR, 1998, roč. 6, č. 2, s. 8-17. ISSN 1210-8812.
  20. KUHN, František a Vlastimil TLUSTÁK. Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1998, roč. 38, s. 1-65. ISSN 0231-603X.
  21. KUNC, Josef. Vliv urbanizace na trh práce. In Podobnosti a rozdíly vývoje měst v ČR a SR po roce 1990. Sborník 2. česko - slovenského akademického semináře. Brno: Rediograph, 1998, s. 73-77. ISBN 80-901844-3-X.
  22. VLK, Robert. Vrtalky na obilninách. Rostlinolékař. Praha: ČSRL, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 5-8. ISSN 1211-3565.
  23. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané problémy ústavního soudnictví v České republice a v Polsku. Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 7, s. 638-648. ISSN 0324-7007.
  24. VLK, Robert a Marie ŠINDELKOVÁ. Výskyt a škodlivost vrtalky pórové (Napomyza gymnostoma) v České republice. Rostlinolékař. Praha: ČSRL, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 15-17. ISSN 1211-3565.
  25. VLK, Robert. Výsledky sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR v období 1995-1997. In Abstrakta referátů z konference Zoologické dny. 1998.

  1997

  1. ŘEHÁK, Stanislav. Aktuální problémy České republiky 6. díl: doprava. sv. 6. Ostrava: Scholaforum, 1997, 25 s. ISBN 80-86058-43-3.
  2. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas České republiky 1995. 1997.
  3. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas of the Czech Republic 1995. 1997.
  4. ŘEHÁK, Stanislav a Pavel GRÉGR. Doprava v České republice - Transformace a její nepřímé důsledky. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1997, roč. 31, č. 1, s. 8-12. ISSN 0044-4863.
  5. GNOJEK, I. a A. PŘICHYSTAL. Ground geophysical and geological mapping in the central part of the Moldanubian Pluton. Jb.Geol. B. - A. Wien: Geologisches Bundesanstalt, 1997, roč. 140, č. 2, s. 193-250. ISSN 0016-7800.
  6. FIALA, Petr. Interessen und Außenpolitik. Politische Parteien und organisierte Interessen als relevante Faktoren der Außenpolitik der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. In HÖHNE, S. a M.(Hg.) NEKULA. Sprache, Wirtschaft, Kultur: Deutsche und Tschechen in Interaktion. 1. vyd. München: Iudicium, 1997, s. 31-44. Svazek 1. ISBN 80-85959-20-8.
  7. ŘEHÁK, Stanislav. Les effets locaux et régionaux des autoroutes en République tcheque. In Autoroutes, économie et territoires. Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 1997, s. 317-325. ISBN 2-908470-08-X.
  8. MORAVEC, František, Milan GELNAR, Radim ERGENS a Tomáš SCHOLZ. Metazoan parasites of fishes from the section of the Vltava River supposed to be affected by the operation of the Temelín nuclear electric power-station, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 1997, roč. 61, č. 1, s. 65-76. ISSN 0862-5247.
  9. ŘEHÁK, Stanislav. Modely jako nástroj včasného varování. In Alternativní trendy dopravní politiky v ČR. Brno: Český a Slovenský dopravní klub, 1997, s. 27-35.
  10. CHYTRÝ, Milan a Jaroslav HORÁK. Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 1997, roč. 68, č. 3, s. 193-240. ISSN 0032-7786.
  11. FILIP, Jan. Práva národnostních a etnických menšin a jejich záruky v právním řádu ČR. Všehrd : list Spolku českých právníků Všehrd v Praze. Praha: Všehrd, 1997, roč. 29, č. 4, s. 33-38.
  12. TÝČ, Vladimír. Přímý účinek (bezprostřední závaznosti) článku 64 Evropské dohody o přidružení ČR v českém právním řádu. In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 109-123. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.
  13. ŘEHÁK, Stanislav. Rychle, ale i odpovědně (zřízení VÚSC). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, bez roč., č. 19, s. 28-29. ISSN 0027-8009.
  14. FILIP, Jan. Územní dosah základních práv podle právního řádu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 469-477. ISSN 1210-9126.
  15. HLADILOVÁ, Š. Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova (sbírky Ústavu Anthropos MZM). Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. Brno: MZM Brno, 1997, LXXXII, -, s. 65-78. ISSN 323-0510.
  16. VLK, Robert. Výsledky 3-letého (1995-1997) sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR. In XIV. Slov. čes. Konf. Ochr. Rastl., Zbor. Refer. 1997.
  17. VLK, Robert. Výsledky 3-letého (1995-1997) sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR. In 9. Sjezd českých zoologů, Sbor. Abstr. 1997. ISBN 80-902020-2-0.
  18. TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ, Maria POKORNY-STRUDL, Michael STRUDL a Jiří VICHEREK. Wenig bekannte Trockenrasengesellschaften am Südostrand der Böhmischen Masse. Tuexenia. Göttingen, 1997, roč. 17, č. 1, s. 223-237. ISSN 0722-494X.
  19. ŘEHÁK, Stanislav. Změny prostorových interakcí v názorech obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí. Analýza výsledků terénního průzkumu. Výzkumná zpráva (GA ČR č. 205/95/1184). Brno: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty MU, 1997, 33 s. interní tisk katedry, bez čísla svazku.

  1996

  1. TÝČ, Vladimír. K některým otázkám přizpůsobení českého právního řádu připravenosti České republiky ke vstupu do Evropské unie. In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 47-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.
  2. CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND a Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996, s. 319-336. ISBN 3-631-48781-9.
  3. IVANOV, Martin. Old Biharian Reptiles from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst). In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 9-26. ISBN 80-210-1481-4.
  4. DOBROVOLNÝ, Petr. Possible changes in agroclimatic potential of the Czech Republic. In Climate Variability and Climate Change Vulnerability and Adaptation. 1996. vyd. Praha: Institute of atmospheric Physics, 1996, s. 187-192.
  5. CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1996, roč. 22, č. 1, s. 1-125. ISSN 0231-603X.
  6. TYRLÍK, Mojmír. Situace užívání drog v České republice - Rapid assessment. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 1996, 90 s.
  7. MARDEŠIČ, Tonko, Jitka ŘEZÁČOVÁ a Pavel VENTRUBA. The practice of assisted reproduction in the Czech Republic. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1996, roč. 13, č. 2, s. 195-196. ISSN 1058-0468.
  8. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Reingard REINER-HOFER. Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a Rakousku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 512-527. ISSN 1210-9126.

  1995

  1. CHYTRÝ, Milan. Are species with similar ranges confined to similar habitat in a landscape? Preslia. 1995, roč. 67, č. 1, s. 25-40. ISSN 0032-7786.
  2. ŘEHÁK, Stanislav a Zdeňka TARABOVÁ. Demografický vývoj současného venkova. Veronika. Brno, 1995, roč. 9, příloha, s. 22-23. ISSN 1213-0699.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. How Can One Incorporate Research Resulte into the Endeavour to Preserve Traditional Culture (Using the Development in the Czech Republic as an Example. Viltis - Magazine of Folklore and Folk Dance. USA, 1995, roč. 55, č. 4, s. 15-17.
  4. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 499-511. ISSN 0038-0288.
  5. IVANOV, Martin. Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities. In Terra Nostra - Abstract of the XIV International Congress, INQUA. Bonn: Selbstverlag der Alfred-Wegener-Stiftung, Bonn, 1995, s. 122. ISBN 0946-8978.
  6. VLK, Robert. Potrava poštolky obecné (Falco tinnunculus) v areálu MZLU v Brně. Zprávy OPMOR SKZÚZ. Brno: OPMOR SKZÚZ, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 14-17.
  7. VLK, Robert. Pozorování sokolů stěhovavých a jiných dravců u Novomlýnských nádrží v zimě 1994/95. Moravský ornitolog. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1995, roč. 1995, č. 2, s. 16-17.
  8. VLK, Robert. Základní podklady pro hodnocení rizik použití pesticidů pro ornitocenózy agroekosystémů v České republice. Zprávy OPMOR SKZÚZ. Brno: OPMOR SKZÚZ, 1995, XXXVI, zvláštní č, s. 1-52.

  1994

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Česko-francouzské setkání v Praze. Národopisná revue (MDO). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994, roč. 4, 1-2, s. 61. ISSN 0862-8351.
  2. ŘEHÁK, Stanislav. Demografický vývoj venkova. Veronika. Brno: Reg. sdružení ČSOP v Brně, 1994, roč. 8, 4.zvl.vyd., s. 16-20. ISSN 1213-0699.
  3. HLADILOVÁ, Š. Nálezy třetihorních fosilií na mladopaleolitické stanici Milovice (jižní Morava, Česká republika). Čas. Morav. Muz. (Brno), Vědy spol. Brno: Mor. zem. muz. Brno, 1994, LXXIX, -, s. 15-29. ISSN 323-0510.
  4. ŘEHÁK, Stanislav a Violette REY. Prémices géographiques de la grande privatisation en 1992. Paris: ENS Fonteney-aux-Roses, 1994, 15 s. ISBN 2 902126 07 7.
  5. DOBROVOLNÝ, Petr. Snow as an indicator of climatic Change. Scripta Fac.Brun. Brno, 1994, roč. 23, č. 1, s. 25-34. ISSN 2101-2986.
  6. ŘEHÁK, Stanislav. Zpráva o valné hromadě Geografické obce Českých zemí. Sborník ČGS. Praha: ČGS, 1994, roč. 99, č. 4, s. 280. ISSN 0231-5300.

  1991

  1. PELLANTOVÁ, Jitka, Čestmír FOLK a Robert VLK. Výsledky sčítání vodních ptáků v sezóně 1988/89 na území ČR. Zprávy ÚSEB. Brno: ÚSEB ČSAV, 1991, s. 77-88.

  1989

  1. VLK, Robert. Sledování potáplic severních - Gavia arctica (L.) - na vodním díle Olešná (okres Frýdek-Místek) v roce 1987. Zprávy Moravského ornitologického sdružení. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1989, s. 132-133.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 14:04