Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KAMENICKÁ, Renata a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Cohesion and Coherence Issues in Student Translations of Heritage Promotion Texts. In Rázusová, Magdalena. English in Heritage Presentation. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, 2014. s. 41-51. ISBN 978-80-555-1099-6.
  Název česky: Problémy s kohezí a koherencí ve studentských překladech textů na propagaci národního dědictví
  RIV/00216224:14210/14:00079312 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. angličtina. Slovensko.
  Kamenická, Renata (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vanderziel, Jeffrey Alan (840 Spojené státy, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cohesion; coherence; L2 translation; heritage promotion texts; error typology
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Změněno: 27. 4. 2018 21:13.
 2. 2008

 3. KŘÍSTEK, Michal. Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003. ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.). In Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. s. 164-170. ISBN 978-80-7294-301-2.
  URL
  Název anglicky: Translating personal names in fiction: Czech versions of Huckleberry Finn (1893-2003)
  RIV/00216224:14210/08:00034962 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Křístek, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Huckleberry Finn; Czech translations; personal names

  Změnil: PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D., učo 6627. Změněno: 10. 2. 2020 10:34.
 4. 2005

 5. DRÁBEK, Pavel, Daniel PŘIBYL a Dana ŠLANCAROVÁ. Kapradí: Knihovna překladů raného anglického dramatu. 2005.
  URL
  Název anglicky: Kapradí: Electronic Library of Czech Translation of Older English Drama
  RIV/00216224:14210/05:00013367 Audiovizuální tvorba. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Drábek, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Přibyl, Daniel (203 Česká republika) -- Šlancarová, Dana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: electronic library; online text database; Czech translations; English drama; Renaissance drama; Restoration drama; Romantic drama; Shakespeare

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D., učo 7851. Změněno: 27. 2. 2005 13:29.
 6. 2004

 7. RAMBOUSEK, Jiří. Notes on Translations of Václav Havel's Plays. In Drama Translation and Theatre Practice. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2004. s. 159-170. ISBN 3-631-50755-0.
  Název česky: Poznámky k překladům her Václava Havla do angličtiny
  Název anglicky: Notes on Translations of Václav Havel's Plays
  RIV: Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Německo.
  Rambousek, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Czech translations; Václav Havel

  Změnil: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D., učo 2362. Změněno: 14. 6. 2007 15:22.
 8. 2003

 9. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Úvod. In Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003. 501 s. ISBN 80-86151-81-6.
  Název anglicky: Introduction
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: American Indians; Short Stories; Czech Translations

  Změnil: Jeffrey Alan Vanderziel, B.A., učo 37043. Změněno: 20. 11. 2018 16:23.
 10. VANDERZIEL, Jeffrey Alan a Jiří RAMBOUSEK. Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003. 501 s. ISBN 80-86151-81-6.
  Název anglicky: Winnetou Doesn't Live Here: Anthology of Contemporary American Indian Short Stories
  RIV: Odborná kniha. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Vanderziel, Jeffrey Alan (840 Spojené státy, garant) -- Rambousek, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Native Americans; Translation of Native American Literature; American Indians; Short Stories Translation; Czech Translations

  Změnil: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D., učo 2362. Změněno: 21. 6. 2007 22:57.
Zobrazeno: 22. 5. 2022 03:19