Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  1994

 1. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 2, č. 2, s. 187-199. ISSN 1210-3861.
  Název česky: Legitimizace privatizace: Dvě případové studie privatizovaných průmyslových podniků
  Název anglicky: The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Musil, Libor (203 Česká republika, garant) -- Mareš, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: ownership; legitimacy; czlture of organization; trade union; employees

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:46.
Zobrazeno: 8. 6. 2023 11:44