Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. PETRŽELKA, Josef. Aristotelův příspěvek k současné astronomii a kosmologii. In Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii, Trnava, 5.-6.dubna 2016. 2016.
 2. 2008

 3. MATERNA, Pavel a Josef PETRŽELKA. Definition and Concept. Aristotelian Definition Vindicated. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2008, roč. 5, č. 1, s. 3-37. ISSN 1214-8407.
 4. CHALUPA, Aleš. Magic in Pliny the Elder: Clear-cut Concept or No Concept at all? In RADOVÁ, Irena. Latae Segetes Iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 212-217, 6 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
 5. 2007

 6. KAMENICKÁ, Renata. Defining explicitation in translation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33/2007, č. 1, s. 45-57. ISSN 1211-1791.
 7. CHLEBCOVÁ, Radka. Veřejná listina a její použití v mezinárodním a evropském právu, Část I. Pojem veřejné listiny. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 27 - 32. ISSN 1214-7966.
 8. 2005

 9. KRIŠTOF, Martin. Srovnání definic MSP. eDotace (www.edotace.cz), www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 1-4. ISSN 1213-7693.
 10. 2004

 11. HOFFMANN (KRÖPER), Andreas. Andante oder Andante? Zum Nord-Südgefälle des Andanto-Begriffes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Brno: Acta Musicologica, 2004.
 12. 2003

 13. VIDO, Roman. K definici náboženství v sociálních vědách. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2003, roč. 11, 2/2003, s. 259-274. ISSN 1210-3640.
 14. MACEK, Jakub. Kyberprostor. Revue pro média 05. Host (samostatná příloha)., Brno: Spolek přátel pro vydávání časopisu HOST, 2003. ISSN 1211-9938.
 15. 2002

 16. VIDO, Roman. Jan G. Platvoet - Arie L. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion (recenze). Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 291-294. ISSN 1210-3640.
 17. MAREŠ, Miroslav. Problém právní definice terorismu. In DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova iniverzita v Brně, 2002. s. 162-168, 6 s. ISBN 80-210-3009-7.
 18. RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií. Pedagogika, Praha, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 182-194. ISSN 0031-3815.
 19. 1995

 20. FIALA, Petr. Teorie politické strany. Úvodní poznámky k otázce definice, typologie a funkcí politických stran. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby v demokracii. Brno: Nadace Mezinárodního politologického ústavu Právnické fakulty v Brně, 1995. s. 105-116.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2019 07:33