Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. GROZA, A., A. SURMEIAN, C. DIPLASU, A. TEMPEZ, P. CHAPON, L. LOBO, L. BORDEL, Tereza SCHMIDTOVÁ, Petr VAŠINA, P. BELENGUER, T. NELIS, P. GUILLOT, N. TUCCITO a A. LICCIARDELLO. Ionization Processes and Plasma Chemistry in Pulsed RF Glow Discharge TOF Mass Spectroscopy for Thin Film Depth Profile Analyses. In Book of Abstracts, Second Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 72-73.
   Název česky: Ionizační procesy a plazmová chemie v pulzním RF výboji TOF hmotnostního spektrometru užitá pro hloubkové profily tenkých vrstev
   Název anglicky: Ionization Processes and Plasma Chemistry in Pulsed RF Glow Discharge TOF Mass Spectroscopy for Thin Film Depth Profile Analyses
   RIV/00216224:14310/08:00027406 Stať ve sborníku. Fyzika plasmatu a výboje v plynech. angličtina. Česká republika.
   Groza, A. (642 Rumunsko) -- Surmeian, A. (642 Rumunsko) -- Diplasu, C. (642 Rumunsko) -- Tempez, A. (250 Francie) -- Chapon, P. (250 Francie) -- Lobo, L. (724 Španělsko) -- Bordel, L. (724 Španělsko) -- Schmidtová, Tereza (203 Česká republika) -- Vašina, Petr (203 Česká republika, garant) -- Belenguer, P. (250 Francie) -- Nelis, T. (250 Francie) -- Guillot, P. (250 Francie) -- Tuccito, N. (380 Itálie) -- Licciardello, A. (380 Itálie)
   Klíčová slova anglicky: depth profiles; TOF spectrometry
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., učo 21782. Změněno: 14. 1. 2009 17:00.

  2007

  1. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007, s. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
   Název anglicky: Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00021078 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. čeština. Česká republika.
   Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Staňková, Alice (203 Česká republika) -- Prokeš, Lubomír (203 Česká republika) -- Konečná, Veronika (203 Česká republika) -- Novotný, Karel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 1. 2008 16:33.
  2. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007, s. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
   Název anglicky: Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00023672 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. čeština. Česká republika.
   Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Holá, Markéta (203 Česká republika) -- Prokeš, Lubomír (203 Česká republika) -- Konečná, Veronika (203 Česká republika) -- Novotný, Karel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 1. 2008 16:35.
Zobrazeno: 21. 7. 2024 15:22