Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Derivatives and risk management in the new EU regulatory landscape. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-82. ISBN 978-80-210-4632-0
  2. VALOUCH, Petr. Evropské finanční systémy 2008. Online
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0
  2. BORN, R., W. FISCHER, Dominik HEGER, B. TOKARCZYK a Jakob WIRZ. Photochromism of phenoxynaphthacenequinones: diabatic or adiabatic phenyl group transfer?. Online. PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES. roč. 6/2007, č. 5, s. 552-559, 7 s. ISSN 1474-905X

  2005

  1. ŠIMEK, Zdeněk, Radim ŠVÁBENSKÝ a Kamila KOČÍ. Analytical Determination of Polycyclic Aromatic Nitrogen Heterocycles in the mixture with Polycyclioc Aromatic Hydrocarbons and their Derivatives. Online. In Book of Abstracts-3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. Constanta, Romania: Ovidius University Press. s. 42-42. ISBN 614-291-4

  2004

  1. ŠTURC, Boris. Finančné trhy. Online. Bratislava: Národná banka Slovenska. 94 s. ISBN 80-8043-086-1

  2001

  1. BLAŽEK, Václav. Tocharian AB kät- "to scatter", its derivatives and relatives. Online. Indogermanische Forschungen. Berlin-NY: Walter de Gruyter, roč. 106, č. 1, s. 81-84. ISSN 0019-7262

  1996

  1. EBERT, K., Raymundo Cea OLIVARES, G. ESPINOSA PEREZ, M. ESTRADA, Josef NOVOSAD a J. D. WOOLLINS. Ungewohnliche Koordination am Kalium des 18-Krone-6 Komplexes von Tetraphenyldiselenoimidodiphosphinat und der analogen Schwefelverbindung Struktur von 18-Krone-6-Tetraphenyldiselenoimidophosphin. Online. Z. Naturforsch. roč. 1996, č. 51, s. 1145-1149. ISSN 0932-0784
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 02:37