Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. VALIGUROVÁ, Andrea, Gita G. PASKEROVA, Andrei DIAKIN, Magdaléna KOVÁČIKOVÁ a Timur G. SIMDYANOV. Protococcidian Eleutheroschizon duboscqi, an unusual apicomplexan interconnecting gregarines and cryptosporidia. PLOS ONE. Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 4, s. "nestránkováno", 27 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0125063.
  2. KOLEJKA, Jaromír, Tomáš KREJČÍ, Petr RAPANT a Tomáš INSPEKTOR. Regionální a blesková povodeň jako limitující faktor rozvoje. In Klímová, V., Žítek, V. Sborník příspěvků XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, Hustopeče, 17.–19. června 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 611-618. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-82.

  2014

  1. HURDÍK, Jan. Úvodem; Obecná východiska, Příprava a provedení reforem; Zahraniční a evropské modely. In Hurdík, Jan, Lavický, Petr a kol. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 9-58. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity,řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 500. ISBN 978-80-210-7602-0.

  2010

  1. KOLEJKA, Jaromír. Geomorfologický vývoj dolnomoravských niv. In Čupa, P., et al.: Lužní les v nivě Moravy a Dyje. 1. vyd. Břeclav: Biosferická rezervace Dolní Morava/Lesy ČR, s. p., 2010. s. 12-17. Lužní les v nivě Moravy a Dyje. ISBN 978-80-254-5753-5.

  2009

  1. REGULI, Zdenko. Dějiny úpolových sportů ve studiu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 23-27, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
  2. DOBEŠ, Pavel, Jana BENEŠOVÁ, Ender BÜYÜKGÜZEL a Pavel HYRŠL. Fenoloxidáza hmyzu - jak ovlivnit činnost enzymu? In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
  3. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320.
  4. JŮVA, Vladimír. Kulturní pedagogika pro studenty tělesné výchovy a sportu. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 51-54. ISBN 978-80-7315-181-2.
  5. KORENKO, Stanislav, Stanislav PEKÁR a Jakub ŠMERDA. Life-history of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae: Oonopidae). European Journal of Entomology. Ceske Budejovice: Institute of Entomology Biology Centre, 2009, roč. 106, č. 2, s. 217-223. ISSN 1210-5759.
  6. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 19-22, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
  7. HOLEČEK, Jan, Jan BINEK, Iva GALVASOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ a Hana SVOBODOVÁ. Obec a její rozvoj v širších souvislostech. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 74 s. RIA. ISBN 978-80-904308-2-2.
  8. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: DOPLNĚK, 2009. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.
  9. TŘEŠTÍKOVÁ, Pavla. Rituály ve sportu: vstup do problematiky. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 33-38. ISBN 978-80-7315-181-2.
  10. ŠÍP, Radim. Úvod. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 7-10. ISBN 978-80-7315-181-2.
  11. ŠÍP, Radim. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.

  2008

  1. NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK a Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 206 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5.
  2. JANÍK, Tomáš. Člen Rady pro výzkum a vývoj na PdF MU. Rada pro výzkum a vývoj na PdF MU, 2008.
  3. DANĚK, Petr a Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
  4. DANĚK, Petr. Írán mezi Usámou a Obamou. In Blok expertů. 2008.
  5. ŽÍTEK, Vladimír. Lokální pozitiva a negativa rozvoje inovací (v kontextu jejich společenských dopadů). In Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 1-6, 500 s. ISBN 978-80-8083-663-4.
  6. MUDRÁK, Jiří. Odchod z vrcholového sportu ze subjektivního pohledu: dvě případové studie. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2008. 10 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  7. HÝBLOVÁ, Eva. The History, the Present and the Development of Accounting in the Czech Republic. In International Scientific Conference Finance and Accounting, Theory and Practice, Development nad Trends, Riga, Latvia. 2008. ISBN 978-9984-45-002-5.
  8. PÁČ, Libor. Vývoj a anatomie pohlavních orgánů ženy a mléčné žlázy. In Aleš Roztočil a kolektiv: Moderní porodnictví. 1. vydání. Praha: Grada Publishin, a.s., 2008. s. 31 - 54. 3525. publikace. ISBN 978-80-247-1941-2.
  9. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, č. 1, s. 36-49. ISSN 0031-3815.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Vývoj variability srdečních intervalů a variability krevního tlaku ve věku 11-20 let. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2008.
  11. FILIP, Jan. Základní otázky vývoje a současné ústavní úpravy státního zastupitelství jako orgány veřejné žaloby. In Veřejná žaloba v ústavním systému. 2008.

  2007

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Developmnet of model of market orientation. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 38-46. ISBN 978-80-7204-532-7.
  2. KARLÍK, Petr. Mluvnictví od konce druhé světové války 1945 do prvních let 21. století. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 62-113. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
  3. MICHALKOVÁ, Veronika a Andrea VALIGUROVÁ. Observations on the parasitoid fly, Exorista larvarum (Diptera, Tachinidae): a preliminary study. In Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference 8.- 9. února 2007. 2007.
  4. HODAŇ, Bohuslav. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii I. Tělesná kultura. Olomouc: FTK UP, 2007, roč. 30, č. 1, 15 s. ISSN 1211-6521.
  5. HODAŇ, Bohuslav. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii II. Tělesná kultura. Olomouc: FTK UP, 2007, roč. 30, č. 2, 18 s. ISSN 1211-6521.
  6. DVOŘÁK, Ladislav. Podpora rozvoje prostorové představivosti pomocí PC. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. 7 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
  7. PLESKALOVÁ, Jana. Pravopis - od počátků do začátku národního obrození. PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 499-515. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
  8. NEVĚDĚL, Lukáš. Rurálně geografická studie Židlochovicka a Hustopečska. In BALÁŽ, I. et al.: VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov - zborník príspevkov. Nitra: FPV UKF, 2007. s. 619-628, 924 s. ISBN 978-80-8094-106-2.
  9. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj spisovné češtiny. PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 473-498, 27 s. Academia. ISBN 978-80-200-1523-5.
  10. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815.
  11. DASTYCHOVÁ, Eliška. Z historie Sekce dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy. In Česko-slovenská dermatologie - Abstrakta. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007. s. 100-100. ISSN 0009-0514.

  2006

  1. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004. 2006.
  2. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
  3. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
  4. KRPEC, Oldřich a Pavel PŠEJA. Mezinárodní politická ekonomie. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 2006. 159 s. Studie 44. ISBN 80-210-4121-8.
  5. TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce málotřídních škol. Učitelské listy [online]. Agentura Strom, 2006, roč. 15, č. 5, s. 1-7. ISSN 1210-6313.
  6. TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce na řízení a rozvoji málotřídních škol: některé zahraniční inspirace. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět konané 1. - 3. 3. 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006. s. 566-573. ISBN 80-213-1539-3.
  7. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
  8. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
  9. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Petr LAVICKÝ a Kateřina RONOVSKÁ. Východiska a tendence vývoje českého občanského práva po vstupu České republiky do Evropské unie. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 156-185. ISBN 80-210-4182-X.
  10. JANDOVÁ, Monika. Vývoj komoditních, teritoriálních a institucionálních aspektů zahraničního obchodu ČR. Brno: CVKSČE, 2006.
  11. PŠEJA, Pavel. Vývoj ODS a jejího postavení ve stranickém systému ČR. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 7-17. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
  12. VALIGUROVÁ, Andrea a Břetislav KOUDELA. Vývoj oocýst neogregariny Mattesia dispora (Neogregarinorida: Lipotrophidae) na úrovni ultraštruktúry. In 36. Jírovcovy protozoologické dny. 2006.
  13. SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti. In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o., 2006. 88 s. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X.
  14. VEČERKA, Radoslav. Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 111 s. č. 1. ISBN 80-210-3953-1.
  15. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X.

  2005

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Development of baroreflex control of heart rate in children and adolescents. 2005.
  2. BALÁŽ, Jozef. Dominantné tendencie a rovnováha systémov v tvorbe športového výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 13-15.
  3. DOUBROV, Boris a Vojtěch ŽÁDNÍK. Equations and symmetries of generalized geodesics. In Differential geometry and its applications. Praha: Matfyzpress, 2005. s. 203-216, 13 s. ISBN 80-86732-63-0.
  4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor. Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
  5. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
  6. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a vývoj osobnosti. In ŘEHULKOVÁ, Oliva. Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia. 1. vyd. Dunajská Streda: Pelikán, s. r. o., 2005. s. 293-297. ISBN 80-967311-7-3.
  7. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a vývoj osobnosti. ref. na konf. In 23. psychologické dny. Bratislava 8.-10.9.2005: 23. Psychologické dny, 2005. 5 s.
  8. BUCHTOVÁ, Marcela, Petra MATULOVÁ, Kirsti WITTER a František TICHÝ. Morphogenesis of Palatal Ridges in the Golden Hamster (Mesocricetus auratus, Rodentia). Acta Veterinaria Brno. Brno, 2005, Neuveden, č. 74, s. 319–327, 8 s. ISSN 0001-7213.
  9. VĚŽNÍK, Antonín, Richard HUBL a Radek BRYNDA. Možnosti rozvoje zemědělství v regionu NUTS II Jihovýchod po vstupu do EU. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. první. Brno: Pedagogická fakulta, MU Brno, 2005. s. 350 - 358, 8 s. ISBN 80-210-3759-8.
  10. VITURKA, Milan. Regional business environment quality in the Czech Republic. In Spatial and economic development and regional politics in Ústí region in years 2000-2004. Ústí n. L.: FSE UJEP, 2005. s. 42-62. ISBN 80-7044-628-5.
  11. ŽÁDNÍK, Vojtěch. Remarks on development of curves. In Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II. 75. vyd. Palermo: Circolo Matematico di Palermo, 2005. s. 347-356, 11 s. ISSN 0009-725X.
  12. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 79-86. ISBN 80-210-3888-8.
  13. BLÁHA, Radek a Jiří SIGL. Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí. In Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. s. 97-106. ISBN 80-7275-056-9.
  14. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Studie růstu a vývoje dětí brněnského výzkumného vzorku (projekt ELSPAC). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: FSS MU Brno, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Jiří Dalajka, 2005. s. 226-233. ISBN 80-210-3804-7.
  15. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In Donert K., Charzyński P. (eds) Changing Horizont in Geography Education. Toruň: HERODOT Network, 2005. s. 308-313. ISBN 83-7443-012-5.
  16. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. The development of baroreflex sensitivity at the age between 11 and 21 years. 2005.
  17. FIALA, Josef a Jan HURDÍK. Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5.10.2005. / editoři: Jan Hurdík, Josef Fiala. 2005.
  18. PŠEJA, Pavel. Vývoj a povaha teorie mezinárodních vztahů. In PŠEJA, Pavel. Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 11-23. ISBN 80-210-3837-3.
  19. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.
  20. VÍZDALOVÁ, Hana. Význam zvířete ve vývoji osobnosti. In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 351-358. ISBN 80-210-3804-7.
  21. TOUŠEK, Václav, Stanislav ŘEHÁK, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš GRULICH. Zpráva o řešitelské aktivitě na úkolu WB 29200452 Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005.

  2004

  1. KRIŠTOF, Martin. Analýza Programu Phare 2003 - Rozvoj malého a středního podnikání. eDotace (www.edotace.cz). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-2. ISSN 1213-7693.
  2. HAVEL, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů: výzkumná zpráva. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita v Brně, 2004. s. 155-175. ISBN 80-210-3378-9.
  3. BURUIANA, Alina. Investitiile straine in Cehia. Tribuna Economica. Bukurest, 2004, roč. 15, č. 18, s. 71-72. ISSN 1018-0451.
  4. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 172-186, 14 s. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5.
  5. VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje ČR a možnosti jeho praktického využití. In Mezinárodní konference "Budoucnost 2004". Chodov: Město Chodov, 2004. s. 53-62. ISBN 80-239-3549-6.
  6. HLOUŠEK, Vít. Rakouská lidová strana a EPP. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 70-85. IIPS. ISBN 80-210-3588-9.
  7. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Růst a vývoj dítěte. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 19-34. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5.
  8. POL, Milan. The Czech situation in EDC policy development and implementation. 2004.
  9. TOUŠEK, Václav, Stanislav ŘEHÁK, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš GRULICH. Zpráva o řešitelské aktivitě na úkolu WB 29200452 Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004.

  2003

  1. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie a jejich vývoj v adolescenci. Pavlov: konference Sociální procesy a osobnost., 2003. PsÚ FF MU, PsÚAV ČR, ÚEP SAV, SpÚ SAV.
  2. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie v adolescenci. Brno: konference Učitelé a zdraví., 2003. PedF MU.
  3. HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. First decade of Czech political science - issues, research, methods. In CABADA, Ladislav. Contemporary Questions of Central European Politics. Plzeň: FHS ZČU, 2003. s. 234-248. ??? ISBN 80-86473-27-9.
  4. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971.
  5. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102, 15 s. ISSN 1211-6971.
  6. HÁJEK, Roman, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Jaroslav MICHÁLEK, Martin TRBUSEK a Jan ŠMARDA. Nové směry vývoje protinádorové léčby. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Eds. Adam Z., Vorlíček J., Koptíková J. Praha: Avicenum, 2003. s. 415-435. Grada Publishing. ISBN 80-247-0677-6.
  7. ŠKARABELOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Odvětví kultury. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 75-84. ISBN 80-210-3074-7.
  8. SMÉKAL, Vladimír, Antonie DVOŘÁKOVÁ a Jan MAREŠ. Risk and protective factors of personality development of children from various ethnic groups. In SMÉKAL, Vladimír, Hilary GRAY a Christopher A. (eds.) LEWIS. Together we will learn. Ethnic minorities and education. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 54-61. ISBN 80-86598-40-3.
  9. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současná tvář dětské a adolescentní psychiatrie. Lékařské listy. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 28-30. ISSN 0044-1996.
  10. JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X.
  11. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.
  12. KUKLA, Lubomír. Věda a výzkum ve službě dětem. Zdravotnictví v České republice. 2003, roč. 6, 3-4, s. 157-163. ISSN 1213-6050.
  13. VĚŽNÍK, Antonín. Vývoj produkce brambor v České republice. Brno, 2003. 380 s. ISBN 80-210-3208-1.
  14. KUKLA, Lubomír. Vývoj sociální pediatrie v ČR. Zdravotnictví v České republice. 2003, roč. 6, 3-4, s. 139-141. ISSN 1213-6050.
  15. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Vývojové aspekty antidepresivní léčby. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 3, s. 184-187. ISSN 1211-7579.

  2002

  1. MAREČKOVÁ, Elena a František ŠIMON. David R. Langslow, Medical Latin in the Roman Empire. Oxford University Press: Oxford, 2000. XV, 517 p. Wiener Studien. Wien: Österr. Akademie der Wissenschaften, 2002, roč. 115, 2002, s. 370-373.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Development of the relationship among baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and pulse intervals in children. Abstract. 2002.
  3. VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí. In Sborník Regionální rozvoj/Regionalizace. Ústí n. L.: UJEP, 2002. s. 9-23. ISBN 80-7044-409-6.
  4. NOVOTNÝ, Petr a Bohumíra LAZAROVÁ. Konstruktivismus - inspirace pro pedagogickou praxi a rozvoj osobnosti. 2002.
  5. VITURKA, Milan. Makroekonomické hodnocení ekonomické citlivosti podle krajů ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 74-89. ISBN 80-7194-413-0.
  6. NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 111 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9.
  7. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Participace nestátních neziskových organizací na rozvoji kraje. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 144-152. ISBN 80-210-2775-4.
  8. HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Political Science - Czech Republic. In KAASE, Max a Vera SPARSCHUH. Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001). Bonn/Berlin - Budapest: Social Science Information Centre - Collegium, 2002. s. 226-245. ??? ISBN 3-8206-0139-2.
  9. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu. Prolegomena Scénotestu. Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1-33. ISSN 1214-0090.
  10. MATULOVÁ, Petra, Kirsti WITTER a Ivan MÍŠEK. Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Expression in Tooth Primordia in the Field Vole (Microtus agrestis, Rodentia). (Microtus agrestis, Rodentia). Taylor and Francis, 2002, roč. 43, č. 43, s. 138–142, 4 s. ISSN 0300-8207.
  11. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. s. 1.
  12. WITTER, Kirsti, Petra MATULOVÁ a Ivan MÍŠEK. The Lateral Enamel Lamina-Component of Tooth Primordia in Selected Mammalian Species. Connective Tissue Research. 2002, Neuveden, č. 43, s. 134–137, 5 s. ISSN 0300-8207.
  13. HAVELKOVÁ, Marie. Vznik patologických závislostí a genotyp. In BIOLOGICKÉ DNI. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93; Univerzita Konstantina fiolozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 325-326. ISBN 80-8050-520-9.

  2001

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and mean pulse interval in children. Abstract. 2001.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Brněnské výzkumy vývoje osobnosti. In Psychologické otázky adolescence. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR v nakladatelství Albert, 2001. s. 3-17. ISBN 80-7326-001-8.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. 2001.
  4. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. Abstract. In Eleventh European Meeting on Hypertension. 2001.
  5. HRUŠKOVÁ, Martina a Alois HONĚK. Development of Coreus marginatus (Heteroptera: Coreidae) fed on seeds of Rumex obtusifolius. Acta Soc. Zool. Bohem. Praha: Česká zoologická společnost, 2001, roč. 65, s. 189-195. ISSN 1211-376X.
  6. CÍSAŘ, Ondřej. Developmentalists and Nationalists: On the Transformations in Eastern Europe. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, roč. 2, č. 1, s. 25-37. ISSN 1212-7817.
  7. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby pro seniory v městě Brně a jejich rozvoj. Brno: Magistrát města Brna, 2001. Studie.
  8. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu ve vztahu k tepovým intervalům a krevnímu tlaku u dětí. 2001.

  2000

  1. VÁCHA, Martin a Daniel KLIMEŠ. Exposure to 50-Hz magnetic fields: No impacts on the length of insect pupa stage. In Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague: Institute of Radio Engineering and Electronics., 2000. s. 43-44. ISBN 80-86269-04-3.
  2. CHALUPA, Petr. Přehled ekonomického a populačního vývoje ČR. Praha: SPN, 2000. 4 s. Biologie-chemie-zeměpis, 9/3. ISBN 1210-3349.
  3. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. první. Brno: DOPLNĚK, 2000. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.
  4. VILÍMEK, Petr. Světová banka (SB)/World Bank (WB). In Baňouch, H. a Fedorko, M. (eds).: Mezinárodní organizace. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 85-100. ISBN 788021024748.

  1999

  1. LACINA, Aleš. Vznik a vývoj termodynamiky a statistické fyziky. Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1999, roč. 6, mimořádné, s. 40-44. ISSN 1211-1511.

  1998

  1. ŘÍHA, Karel, Jiří FAJKUS, Jiří ŠIROKÝ a Boris VYSKOT. Developmental Control of Telomere Lengths and Telomerase Activity in Plants. The Plant Cell. American Society of Plant Physiologists, 1998, roč. 10, č. 10, s. 1691-1698. ISSN 1040-4651.
  2. TRNA, Josef, Andrzej KRAJNA, Leszek RYK a Krystyna SUJAK-LESZ. Rozvoj kompetence učitele diagnostikovat a hodnotit. In Pedagogická diagnostika´97. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1998. s. 72-77. ISBN 80-7042-126-6.
  3. FASSMANN, Antonín a Jiří VANĚK. Současné trendy vývoje řízené tkáňové a kostní regenerace. In DVOŘÁKOVÁ, Nadě�da a Martin �PIČKA. 6. Medzinárodná stomatologická konferencia INTERDENTAL 98 Bratislava. I. Bratislava: SSK Bratislava, 1998. s. 21-23. ISBN 80-233-0409-7.

  1997

  1. JIRMANOVÁ, Isa, Petr DUBOVÝ a Jiřina ZELENÁ. Regeneration of tactile lamellar corpuscles of the rat after postnatal freeze injury. Anatomy and Embryology. 1997, roč. 195, č. 3, s. 363-374. ISSN 0340-2061.

  1995

  1. VITURKA, Milan. Základní faktory diferenciace regionálních pracovních trhů v ČR. In Území v procesu změn (spolupráce CEFRES). 1995.

  1994

  1. DRÁPELA, Milan Václav. Vývoj moravské kartografie. Habilit. práce - rkp. Brno: PřF MU, 1994. 220 s.

  1993

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v základní etapě přípravy žactva. Brno: ČSTV, sekce atletiky, 1993. 10 s. Metodický materiál.
  2. NOVÁČEK, Vojtěch. Vztah mezi dynamikou rozvoje pohybových schopností a obsahem pohybové aktivity ve školní tělesné výchově. In Pedagogika a školství. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 73-76, 3 s. Pedagogika a školství. ISBN 80-210-0874-1.

  1987

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. Brno: MěV ČSTV a KTDTV PdF, 1987. 6 s. Metodický dopis.

  1985

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. O rozvoji obecné vytrvalosti dětí mladšího školního věku. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1985. 4 s. Komenský 109, č. 8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 06:41