Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. FAIMON, Jiří a Martin BLECHA. Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law. Aquatic Geochemistry. Netherlands: Springer Netherlands, 2008, roč. 14, č. 1, s. 1-40. ISSN 1380-6165.
 2. EIBL, Otto. Postoje SPR-RSČ k rozpadu Československa: kritický rok 1992. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2008, roč. 7, č. 1, s. 51-62. ISSN 1214-7737.
 3. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
 4. 2006

 5. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Daniel SAS. An environmental impact of antropogennic CO2-fluxes in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 151-155. ISBN 80-8064-263-X.
 6. 2005

 7. FAIMON, Jiří. Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions. Aquatic Geochemistry. Netherlands: Springer Netherlands, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 139-172, 33 s. ISSN 1380-6165.
 8. 2001

 9. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Svatava KUBEŠOVÁ. Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, VIII, č. 1, s. 101-103. ISSN 1212-6209.
 10. 2000

 11. ZIMÁK, Jiří, Jiří FAIMON a Jindřich ŠTELCL. Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: MU a ČGÚ Brno, 2000, VII, č. 1, s. 167-169. ISSN 1212-6209.
 12. 1999

 13. FAIMON, Jiří. Interakce sádrovec - voda: rozpor v průběhu kinetických křivek. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998. Praha: ČGÚ, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 51-52. ISSN 0514-8057.
 14. 1998

 15. FAIMON, Jiří, Marcela FŇUKALOVÁ a Pavlína BLATNÁ. Kinetika rozpouštění kalcitu. Zprávy o geologických výzkumech v roce1997. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 1998, roč. 1997, č. 1, s. 76-78. ISSN 0514-8057.
 16. KOMÁREK, Martin a Josef ZEMAN. The influence of feldspars on pyrite dissolution. Brno: Masaryk University, 1998. 249 s. ENVIWEATH 96. Proceedings of an International Conf. ISBN 80-210-1906-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 00:40