Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. HOLEC, Jan. Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2016, roč. 133, s. 19-30. ISSN 1213-5887.

  2014

  1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Analýza štípané industrie. Masarykova univerzita, 2014, 100 s. plně e-learningový kurz.

  2013

  1. KHOKHLOVA, Elena. Art-brand in modern production and distribution of music. Acta musicologica. Brno: Ústav hudební vědy FF MU Brno, 2013, Neuveden, č. 1, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1214-5955.

  2009

  1. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca. 2009, roč. 8, č. 1, s. 19–23, 3 s. ISSN 1336-6939.
  2. SKOPAL, Pavel. Do you deserve to see the DVD trailer? Fans, franchise familiars, and the rhetoric of the Star Wars DVD trailers. In Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte. Marburg: Schüren, 2009, s. 147-162. Marburger Schriften zur Medienforschung 10. ISBN 3-89472-670-9.
  3. LACINA, Adam a Michal HORSÁK. Jak se vede vřetenci horskému - z červené knihy našich měkkýšů. Živa. 2009, roč. 57, č. 2, s. 73-74. ISSN 0044-4812.
  4. BRABEC, Karel, Jiří JARKOVSKÝ a Klára KUBOŠOVÁ. Occurence and co-occurence of stream chironomids: associations with environmental gradients and community characteristics. 2009.
  5. HORSÁK, Michal, Josef ŠTEFFEK, Tomáš ČEJKA, Vojen LOŽEK a Lucie JUŘIČKOVÁ. Occurrence of Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. Malacologica Bohemoslovaca. 2009, roč. 8, č. 1, s. 24-27. ISSN 1336-6939.
  6. SYROVÁTKA, Vít, Jana SCHENKOVÁ a Karel BRABEC. The distribution of chironomid larvae and oligochaetes within a stony-bottomed river stretch: the role of substrate and hydraulic characteristics. Fundamental and Applied Limnology, Archiv für Hydrobiologie. Německo: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlun, 2009, roč. 174, č. 1, s. 43-62, 19 s. ISSN 1863-9135.

  2008

  1. ŠTELCL, Jindřich, Jiří FAIMON, Miroslav KOMBEREC a Petra VESELÁ. Advances in cave aerosol research. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca). Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008, roč. 46, č. 2, s. 439-442. ISSN 0560-3137.
  2. NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK a Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 206 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5.
  3. ELIÁŠ, Pavol, Daniel DÍTĚ, Vít GRULICH a Marek SÁDOVSKÝ. Distribution and communities of Crypsis aculeata and Heleochloa schoenoides in Slovakia. Hacquetia. Ljubljana: Biološki institut Jovana Hadžija ZRC SAZ, 2008, roč. 7, č. 1, s. 5-20. ISSN 1581-4661.
  4. WAGNER, Ruediger, Miroslav BARTÁK, Art BORKENT, Gregory COURTNEY, Boudewijn GODDEERIS, Jean-Paul HAENNI, Lloyd KNUTSON, Adrian PONT, Graham E. ROTHERAY, Rudolf ROZKOŠNÝ, Bradley SINCLAIR, Norman WOODLEY, Tadeusz ZATWARNICKI a Peter ZWICK. Global diversity of dipteran families (Insecta Diptera) in freshwater (excluding Simuliidae, Culicidae, Chironomidae, Tipulidae and Tabanidae). Freshwater Animal diversity assessment. Hydrobiologia. Springer, 2008, roč. 2008, č. 595, s. 489-519. ISSN 0018-8158.
  5. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA a Petr KOČÁREK. Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 26:. 2008, roč. 26, zvlášt č., s. 79-88. ISSN 1802-128X.
  6. KOŘÍNKOVÁ, Tereza, Luboš BERAN a Michal HORSÁK. Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca. 2008, roč. 7, č. 1, s. 26-32. ISSN 1336-6939.
  7. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Lloyd KNUTSON. Sciomyzidae. Freshwater animal diversity assessment. Hydrobiologia. Stuttgart: Springer, 2008, roč. 2008, č. 595, s. 489-519, 4 s. ISSN 0018-8158.
  8. MEREĎA, Pavol, Pavol MÁRTONFI, Iva HODÁLOVÁ, Helena ŠÍPOŠOVÁ a Jiří DANIHELKA. Violales. Fialkotvaré. In Goliašová K. & Šípošová H. (eds.), Flóra Slovenska. Vol 6/1. Bratislava: Veda, 2008, s. 80-190, 110 s. bez uvedení edice. ISBN 978-80-224-1002-1.

  2007

  1. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Milan KOZÁNEK. A review of the Oriental Culcua with descriptions of seven new species (Diptera, Stratiomyidae). Insect Systematics Evolution. Copenhagen, 2007, roč. 38/2007, č. 1, s. 35-50. ISSN 1399-560X.
  2. DVOŘÁK, Libor, Thierry BACKELJAU, Peter REISCHÜTZ, Michal HORSÁK, Karin BREUGELMANS a Kurt JORDAENS. Anatomy, distribution, and ecology of the slug Arion alpinus Pollonera, 1887 (Gastropoda: Arionidae). In World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts. 2007. ISBN 978-90-902207-8-9.
  3. JANÁK, Vratislav a Antonín PŘICHYSTAL. Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu. Památky archeologické. Praha: AÚ AV ČR, 2007, XCVIII, č. 1, s. 5-30. ISSN 0031-0506.
  4. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. Aquatic Invasions. 2007, roč. 2, č. 1, s. 45-54. ISSN 1798-6540.
  5. NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007, 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8.
  6. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. Palaearctric and Oriental species of Craspedometopon Kertész (Diptera, Stratiomyidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2007, roč. 53, č. 3, s. 203-218. ISSN 1217-8837.
  7. ŘEZÁČ, Milan, Veronika ŘEZÁČOVÁ a Stanislav PEKÁR. The distribution of purse-web Atypus spiders (Araneae: Mygalomorphae) in central Europe is constrained by microclimatic continentality and soil compactness. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2007, roč. 34, č. 6, s. 1016-1027. ISSN 0305-0270.

  2006

  1. ŘEHÁK, Zdeněk. Areal and altitudinal distribution of bats in the Czech part of the Carpathians. Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2006, roč. 37, č. 1, s. 201-228. ISSN 0024-7774.
  2. ANTONÍN, Vladimír, Libor JANKOVSKÝ, Jan LOCHMAN a Michal TOMŠOVSKÝ. Armillaria socialis morphological anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation. Czech Mycology. Česká republika, 2006, roč. 2006, č. 58, s. 209-224. ISSN 0953-7562.
  3. SKOPAL, Pavel. Mimo prostor kina: cesta Hollywoodu do domácností. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 145 s. Elportál. ISSN 1802-128X.
  4. ONDRAČKOVÁ, Markéta, Martina DÁVIDOVÁ, Milan GELNAR a Pavel JURAJDA. Parasites of bighead goby Neogobius kessleri in their native and non-native area of distribution. In XIth International Congress of Parasitologists. CD. Glasgow: British Society for Parasitology, 2006, s. 1.
  5. DÁVIDOVÁ, Martina, Markéta ONDRAČKOVÁ, Pavel JURAJDA a Milan GELNAR. Rozšíření a patologický vliv Lernaea cyprinacea (Crustacea, Copepoda) na rybího hostitele. In Zoologické Dny Brno. 2006. ISBN 80-903329-4-3.
  6. BEDNÁŘOVÁ, Jana, Jan ZUKAL a Zdeněk ŘEHÁK. Rozšíření Myotis bechsteinii (Kuhl,1818) v České republice. In Zoologické dny 2006. Brno: ÚBO AV ČR, 2006, s. 237-237. ISBN 80-903329-4-3.
  7. HORSÁK, Michal. Two new molluscs (Gastropoda: Euconulidae, Bivalvia: Sphaeridae) from Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 58(2): 283-288. 2006, roč. 58, č. 2, s. 283-288. ISSN 0324-0770.
  8. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Lloyd KNUTSON. Two new species of Euthycera with records of Middle Asian Sciomyzidae (Diptera). Folia Heyrovskyana. 2006, roč. 13, č. 4, s. 179-193, 5 s. ISSN 1210-4108.

  2005

  1. PEKÁR, Stanislav a Pedro CARDOSO. Ant-eating zodariid spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2005, roč. 1009, č. 1, s. 51-60. ISSN 1175-5326.
  2. DUNGEL, Jan a Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2005, 162 s. 10037. ISBN 80-200-1282-6.
  3. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 1. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, roč. 57, 1-2, s. 57-78. ISSN 1211-0981.
  4. HROUDA, Petr. Bankeraceae in Central Europe. 2. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005, roč. 57, 3-4, s. 279-297. ISSN 1211-0981.
  5. PAVELKA, S. Effects of an enhanced bromide intake in the rat on iodine distribution within the body. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Pollet S., ed.). Athens: University of Athens, 2005, s. 328-334. Proceedings, Part I.
  6. PAVELKA, S. Effects of an enhanced bromide intake in the rat on iodine distribution within the body. In Abstract Book, 5th International Symposium on Trace Elements in Human: New Perspectives. Athens: University of Athens, 2005, s. 53-54.
  7. IVANOV, Martin. Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras. Ed.: Melichar, R., Jašková, V. In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 8. Prostějov: Muzeum Prostějovska, Prostějov, 2005, s. 89-108. ISBN 80-86276-23-6.
  8. DÍTĚ, Daniel, Drahoslava PUKAJOVÁ a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá nelesných rašelinísk v oblasti Oravíc (Podtatranská brázda). Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2005, roč. 24, č. 1, s. 56-71, 17 s. ISSN 80-89035-43-4.
  9. KUČERA, Pavel, Petr MARVAN, Thomas KERSTAN, Wolfgang GROSS a Petr BUREŠ. Systematics, ecology and distribution of Lemanea and Paralemanea (Rhodophyta, Batrachospermales) in the Czech Republic. In River Bottom VI. Brno: Masaryk University Brno, Czech Republic, 2005, s. 35.
  10. OMELKOVÁ, Markéta, Pavel BEZDĚČKA a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. The present distribution of Liometopum microcephalum in South Moravia. In Central European Workshop in Myrmecology, České Budějovice, Czech Republic, 24-25th April 2005, Programme and Book of Abstracts. České Budějovice: Ústav půdní biologie AV ČR, 2005, s. 19-19.
  11. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Lloyd KNUTSON. Two new species of Euthycera with records of Middle Asian Sciomyzidae (Diptera). Folia heyrovskyana. 2005, roč. 13, č. 4, s. 155-169. ISSN 1210-4108.
  12. OMELKOVÁ, Markéta, Josef CHYTIL a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Výskyt vzácného mravence lužního v NPR Křivé jezero. Živa. Praha: Academia, 2005, roč. 53, č. 2, s. 76-77. ISSN 0044-4812.

  2004

  1. DANIHELKA, Jiří. Achillea L. - řebříček. eds. Slavík B. & Štěpánková J. In Květena České republiky 7. Praha: Academia, 2004, s. 187-215. ISBN 80-200-1161-7.
  2. GRULICH, Vít. Artemisia L. - pelyněk. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 163-185. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  3. BUREŠ, Petr. Cirsium Mill. - pcháč. eds. Slavík B. & Štěpánková J. In Květena České republiky 7. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 385-419. ISBN 80-200-1161-7.
  4. HORSÁK, Michal a Kateřina NEUMANOVÁ. Distribution of Pisidium globulare Clessin, 1873 (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic and Slovakia with notes to its ecology and morphological characters. Journal of Conchology. 2004, roč. 38, č. 4, s. 373-381. ISSN 0022-0019.
  5. ŘEHÁK, Zdeněk, Tomáš BARTONIČKA a Andrej BIELIK. Distributional status of Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) and P. pygmaeus in the Czech Republic: results of mapping. In Abstracts of 13th International Bat Research Conference, Poland, Mikolajki, 23-27 August 2004. 2004. vyd. Poland, Mikolajki: Polish Academy of Sciences, 2004, s. 102-103. ISBN 83-88147-03-X.
  6. HORSÁK, Michal. Hrachovka kulovitá (Pisidium globulare) - dobrým druhem až po více než 120 letech. In Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004. 2004. ISBN 80-903329-1-9.
  7. ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. Insecta: Diptera: Muscidae. Heidelberg: Elsevier, 2004, 111 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa, sv. 21/29. ISBN 3-8274-1504-7.
  8. GRULICH, Vít. Lactuca L. - locika. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 487-497. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  9. DÍTĚ, Daniel a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá s druhom Carex lasiocarpa v severnej časti Slovenska. Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2004, roč. 23, č. 1, s. 191-204, 13 s. ISSN 80-89035-43-4.
  10. HODÁLOVÁ, Iva, Ondrej ŤAVODA a Vít GRULICH. Rozšírenie Senecio sylvaticus (Compositae) na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť, 2004, roč. 26, č. 1, s. 111-116, 7 s. ISSN 80-968013-8-4.
  11. GRULICH, Vít. Scorzonera L. - hadí mord. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 724-729. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  12. GRULICH, Vít. Senecio L. - starček. In Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 250-280. 7. svazek. ISBN 80-200-1161-7.
  13. KUČERA, Pavel a Petr MARVAN. Taxonomy and distribution of Lemanea and Paralemanea (Lemaneaceae, Rhodophyta) in the Czech Republic. Preslia. Praha, 2004, roč. 76, č. 1, s. 163-174. ISSN 0032-7786.
  14. KOUBEK, Petr, Vlastimil BARUŠ a Božena KOUBKOVÁ. Troglotrema acutum (Digenea) from carnivores in the Czech Republic. Helminthologia. Košice: Slovak Academy of Sciences, 2004, roč. 41, č. 1, s. 25-31. ISSN 0440-6605.

  2003

  1. BENDA, Petr, Teodora IVANOVA, Ivan HORÁČEK, Vladimír HANÁK, Jaroslav ČERVENÝ, Jiří GAISLER, Antoaneta GUEORGUIEVA, Boyan PETROV a Vladimír VOHRALÍK. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. Acta Soc. Zool. Bohem. Praha: Czech Zoological Society, Praha, 2003, roč. 67, č. 4, s. 245-357, 112 s. ISSN 1211-376X.
  2. BRIM, Luboš a Jiří BARNAT. Distribution of Explicit-State LTL Model-Checking. Editors Thomas Arts, Wan Fokking. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. Elsevier Science, 2003, Volume 80, č. 1, s. 120-125.
  3. KUČERA, Pavel a Věra OPRAVILOVÁ. K výskytu sladkovodní houby Eunapius fragilis (Porifera: Spongillidae) v České republice. Erica. Plzeň, 2003, roč. 11, č. 1, s. 3-10. ISSN 1210-065X.
  4. GRULICH, Vít a Alena VYDROVÁ. Kýchavice bílá pravá (Veratrum album subsp. album) v České republice. In Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 2003, s. 91-96, 7 s. ISBN 80-7040-657-7.
  5. POKORNÝ, Martin, Hana BERKOVÁ, Jiří GAISLER, Zdeněk ŘEHÁK a Jan ZUKAL. Letní výskyt netopýrů v lidských stavbách v Moravském krasu a širším okolí. Vespertilio. Praha, Revúca: ČESON Praha, SON Revúca, 2003, roč. 7, č. 1, s. 161-168. ISSN 1213-6123.
  6. POKORNÝ, Martin, Hana BERKOVÁ, Jiří GAISLER, Zdeněk ŘEHÁK a Jan ZUKAL. Letní výskyt netopýrů v lidských stavbách v Moravském krasu a širším okolí. 7. vyd. Praha: Národní muzeum, Praha, 2003, s. 161-168, 7 s. ISBN 80-88850-20-7.
  7. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Minuartia pauciflora, das karpatische Endemit aus der M. verna-Gruppe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2003, roč. 75, č. 4, s. 349-356. ISSN 0032-7786.
  8. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří a Markéta OMELKOVÁ. Mravenec Liometopum microcephalum - významný druh jihomoravských luhů. In Les, mravenci a ochrana přírody, Sborník konference pořadané 18. 9. - 20. 9. 2003 v Liberci, ČR. Liberec: 36/03 ZO ČSOP Formica Liberec, 2003, s. 30-34. ISBN 80-903214-2-9.
  9. STEHLÍK, Antonín. Predikce distribučních procesů. In Logisticko-distribučné systémy. 1. vyd. Zvolen: TU Zvolen, 2003, s. 191-194. ISBN 80-228-1240-4.
  10. HODÁLOVÁ, Iva, Vít GRULICH a Heena OŤAHELOVÁ. Rozšírenie Senecio paludosus (Asteraceae) na Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť, 2003, s. 69-76.
  11. DVOŘÁK, Libor a Michal HORSÁK. Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, roč. 52, č. 1, s. 67-71. ISSN 1211-3026.
  12. ÜSTÜNER, Turgay, Abdullah HASBENLÍ a Rudolf ROZKOŠNÝ. The first record of Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera, Stratiomyidae) from the Near East. Studia dipterologica. 2003, roč. 10, č. 1, s. 181-185. ISSN 0945-3954.
  13. ŽÍDKOVÁ, Jitka. Using Assumptions to Distribute Model Checking. In Počítačové Architektury & Diagnostika. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Informačních technologií, Ustav počítačových systémů, 2003, s. 73-78. ISBN 80-214-2471-0.
  14. LUČENIČOVÁ, Šárka a Zdeněk ŘEHÁK. Výskyt drobných savců na území Biosférické rezervace Dolní Morava (rozšířená Biosférická rezervace Pálava). Část I. Hmyzožravci a hlodavci - Insectivora et Rodentia. Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2003, roč. 34, č. 1, s. 65-78. ISSN 0024-7774.
  15. ŘEHÁK, Zdeněk, Josef CHYTIL, Tomáš BARTONIČKA a Jiří GAISLER. Výskyt drobných savců na území Biosférické rezervace Dolní Morava (rozšířená Biosférická rezervace Pálava). Část II. Netopýři - Microchiroptera.. Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2003, roč. 34, č. 1, s. 181-203. ISSN 0024-7774.
  16. STEHLÍK, Antonín. Zvýšení transparentnosti SCM. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003, s. 150-153. ISBN 80-214-2354-4.

  2002

  1. ROZKOŠNÝ, Rudolf. A revision of the Oriental Ptecticus species described by G. Enderlein (Stratiomyidae, Diptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2002, roč. 48, č. 1, s. 21-33. ISSN 1217-8837.
  2. DANIHELKA, Jiří a Olga ROTREKLOVÁ. Achillea distans (Asteraceae) confirmed as native in the Bieszczady Mts (SE Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, 2002, roč. 45 (2000), 1-2, s. 257-263. ISSN 0015-931X.
  3. MIKÁTOVÁ, Blanka a Zdeněk ŘEHÁK. Amphibia and Reptilia. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002, s. 51-61. ISBN 80-210-2774-6.
  4. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Anisus septemgyratus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic, with notes to its anatomy. Acta Soc. Zool. Bohem. 2002, roč. 66, č. 3, s. 231-234. ISSN 1211-376X.
  5. BRYJA, Josef a Zdeněk ŘEHÁK. Další doklady současné expanze areálu myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na Moravě. Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2002, roč. 33, č. 1, s. 69-77. ISSN 0024-7774.
  6. HOLUBEK, Ivan, Anton KOČAN, R. ALCOCK, A. SWEETMAN, K.C. JONES, Ott ROOTS, E. HEINISCH, Sergej DUTCHAK, V. SHATALOV a K. BREIVIK. European sources, regional distribution and environmental levels of PCBs. In Book of Abstracts - The 2nd PCB Workshop: Recent Advances in the Environmental Toxicology and Health Effects of PCBs Emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. Brno, CR, 07-11/05/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002, s. 6. ISBN 80-210-2817-3.
  7. GAISLER, Jiří, Josef CHYTIL a Zdeněk ŘEHÁK. Introduction. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002, s. 11-27. ISBN 80-210-2774-6.
  8. ŘEHÁK, Zdeněk a Petr KOUBEK. Mammalia: Carnivora, Lagomorpha and Artiodactyla. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002, s. 151-160. ISBN 80-210-2774-6.
  9. GAISLER, Jiří, Zdeněk ŘEHÁK a Tomáš BARTONIČKA. Mammalia: Chiroptera. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002, s. 139-149. ISBN 80-210-2774-6.
  10. ŘEHÁK, Zdeněk, Šárka LUČENIČOVÁ a Jiřina NESVADBOVÁ. Mammalia: Insectivora and Rodentia. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002, s. 121-137. ISBN 80-210-2774-6.
  11. KUČERA, Jan, Blanka BURYOVÁ, Petra HÁJKOVÁ a Michal HÁJEK. Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Hajnici u Mirochova (CHKO Třeboňsko). Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2002, roč. 30, č. 1, s. 2-8. ISSN 0862-8904.
  12. PEKÁR, Stanislav. Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. Praha: Czech Zoological Society, 2002, roč. 66, č. 1, s. 51-66. ISSN 0862-5247.
  13. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří GAISLER a Josef CHYTIL. Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002, 162 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 106. ISBN 80-210-2774-6.

  2001

  1. DANIHELKA, Jiří a Olga ROTREKLOVÁ. Achillea pratensis (Asteraceae) - a recently recognized species of the Czech flora. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, roč. 73, č. 1, s. 1-27. ISSN 0032-7786.
  2. BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Brno: Masaryk University Brno, 2001, 274 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,105. ISBN 80-210-2558-1.
  3. IVANOV, Martin, Stanislava HRDLIČKOVÁ a Růžena GREGOROVÁ. Encyklopedie zkamenělin. 1. vyd. Lisse: Rebo International, b. v., Lisse, 2001, 312 s. Encyklopedie zkamenělin. ISBN 80-7234-095-6.
  4. IVANOV, Martin. Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition. Paläontologische Zeitschrift. Stuttgart, 2001, roč. 74, č. 4, s. 563-573. ISSN 0031-0220.
  5. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Herman DE JONG. Identity of the Oriental and Australasian species of Ptecticus Loew described by J.C.H. de Meijere (Diptera, Stratiomyidae). Tijdschrift voor Entomologie. Amsterdam: Nederlandse Entomologische Vereniging, 2001, roč. 144, č. 1, s. 55-71. ISSN 0040-7496.
  6. RAFAJOVÁ, Anna. Měkkýší fauna NPR Kněhyně - Čertův mlýn. In Beskydy - The Beskids Bulletin. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, s. 177-180. sv. 14. ISBN 80-7157-512-7.
  7. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Oligochaeta of the Morava and Odra River basins (Czech Republic): species distribution and community composition. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 2001, č. 463, s. 235-239. ISSN 0018-8158.
  8. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Phaeomyiidae. In BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), II. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, s. 319-321. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk.Brun.,Biol.,105. ISBN 80-210-2558-1.
  9. HROUDA, Petr. Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2001, roč. 53, č. 1, s. 29-87. ISSN 0009-0476.
  10. HORSÁK, Michal a Libor DVOŘÁK. Present distribution of Lehmannia macroflagellata (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2001, roč. 50, č. 1, s. 89-93. ISSN 1211-3026.
  11. MAREŠ, Petr. Problém nečerpání sociálních dávek. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001, 37 s. working papers.
  12. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Sciomyzidae. In BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), II. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, s. 323-329. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk.Brun.,Biol.,105. ISBN 80-210-2558-1.
  13. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Současný stav výskytu hrachovky čákované - Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) v České republice. In Sborník Severočeského Muzea - Přírodní vědy. Liberec, 2001, s. 71-76. 22. ISBN 80-238-8296-1.
  14. KOVAC, Damir a Rudolf ROZKOŠNÝ. Sudostasiatische Waffenfliegen aus der Gattung Ptecticus. Natur und Museum. Frankfurt a.M.: Senckenberg.Naturforschende Gesellschaft, 2001, roč. 131, č. 3, s. 75-85. ISSN 0028-1301.
  15. MATEICIUCOVÁ, Inna. Surovina kamenné štípané industrie v moravském neolitu. In In: V. Podborský (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 213-224, 11 s. ISBN 80-210-2546-8.
  16. LOSOSOVÁ, Zdeňka a Zdenka OTÝPKOVÁ. Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2001, roč. 36, č. 1, s. 81-98. ISSN 1212-5258.

  2000

  1. PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. Bromide kinetics and distribution in the rat. II. Distribution of bromide in the body. Biological Trace Element Research [IF=0.786 (1999); SCI #cit.<4>]. 2000, roč. 76, 1,, s. 67-74. ISSN 0163-4984.
  2. BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University Brno, 2000, 240 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol.,104. ISBN 80-210-2491-7.
  3. PAVELKA, Stanislav, Miloslav VOBECKÝ, Arnošt BABICKÝ a Jaroslav LENER. Distribution and kinetics of bromine in the rat tissues. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Ermidou-Pollet S., Pollet S., eds.) [IF=n.a.]. Athens: University of Athens, 2000, s. 189-201.
  4. PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. Distribution and kinetics of exogenous bromide in the rat. Chemické Listy [IF=0.278 (1999)]. 2000, roč. 94, 8,, s. 720-721. ISSN 0009-2770.
  5. SOLDÁN, Tomáš a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Ephemeroptera of the Czech Republic: Atlas of distribution. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 300 s. Fauna Aquatica Europae Centralis I. ISBN 80-210-2489-5.
  6. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Insecta: Diptera: Stratiomyidae. 1. vyd. Heidelberg - Berlin: Spektrum - Akademischer Verlag, 2000, 105 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa, 21/18. ISBN 3-8274-0986-1.
  7. ŠIMKOVÁ, Andrea, Serge MORAND, Iveta MATĚJUSOVÁ, Pavel JURAJDA a Milan GELNAR. Local and regional influences on patterns of parasite species richness of central European fishes. Biodiversity and Conservation. The Netherlands: Kluwer Academic Press, 2000, roč. 10, -, s. 511-525. ISSN 270359.
  8. VALACHOVIČ, Milan a Michal HÁJEK. Poznámky k výskytu a cenológii dvoch druhov rodu Montia na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2000, roč. 22, č. 1, s. 165-169. ISSN 80-968013-4-1.
  9. BLAŽEK, Radim. Seasonal and spatial distribution of glochidia of genera Unio and Anodonta on the host fishes. In Helmithologia. Košice: Parasitological Institute Slovak Academy of Science, 2000, s. 174-175, 187 s. ISBN 0440-6605.
  10. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Stratiomyidae. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 104. In BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Idustrally Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University, 2000, s. 141-146. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk.Brun., Vol. 104. ISBN 80-210-2491-7.
  11. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Xylomyidae. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 104. In BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrally Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov environs) I. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2000, s. 139-140. ISBN 80-210-2491-7.
  12. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Xylophagidae. In BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University, 2000, s. 123-124. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol., 104. ISBN 80-210-2491-7.

  1999

  1. PAVELKA, Stanislav, Miloslav VOBECKÝ, Arnošt BABICKÝ a Jaroslav LENER. Distribution and kinetics of bromine in the rat tissues. In Proceedings, 2nd Internat. Symp. on Trace Elements in Human: New Perspectives. Athens: University of Athens (S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, eds.), 1999, s. 189-201. ISSN 0733-4680.
  2. BLAŽEK, Radim, Pavel JURAJDA, Božena KOUBKOVÁ a Milan GELNAR. Distribution of glochidial larval stages of uniocean mussels (Mollusca: Unionidae) within the populations of host fishes. In Books of abstracts of the 5th International Symposium on Fish Parasites. České Budějovice: Institute of Parasitology Academy of Science of the Czech Republic, ČB, 1999, s. 15-211.
  3. VLK, Robert. Distribution of quarantine leafminers Liriomyza spp. in the Czech Republic, especially their occurrence and overwintering outside glasshouses. Bulletin OEPP/EPPO. OEPP/EPPO, 1999, roč. 29, s. 85-89.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Euphrasia corcontica, eine endemische Art aus dem Gebirge Krkonoše (Riesengebirge, Westsudeten). Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 1999, roč. 71, 1-2, s. 33-35. ISSN 0032-7786.
  5. HROUDA, Petr. Hydnaceous fungi of the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 1999, roč. 51, 2-3, s. 99-155. ISSN 0009-0476.
  6. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 1999, roč. 25, č. 1, s. 33-51.
  7. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University, 1999, s. 33-52, 19 s. Biology. ISBN 80-210-2241-8.
  8. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Zwei zur Sektion Polymechana gehörende Minuartia-Arten (Caryophyllaceae). Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 1999, roč. 70, č. 4, s. 335-338. ISSN 0032-7786.

  1998

  1. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 1998, roč. 62, č. 1, s. 7-23. ISSN 1211-376X.
  2. HORKÝ, Drahomír, Josef ILLEK a Alena PECHOVÁ. Distribution of heavy metals and their ultrahistochemical determination in the organs of calves. Acta veterinaria (Brno). Brno, 1998, roč. 67, s. 51-57. ISSN 0001-7213.
  3. VLK, Robert. Répartition des mineuses de quarrantaine Liriomyza spp. en République tchéque, en particuleer présence et survie hors des serres pendant l'hiver. In Conférence OEPP sur les organismes nuisibles introduits en serre: problémes et solutions/EPPO conference on introduced glasshouse pests: problems and solutions. 1998.
  4. URBANOVÁ, Eva, K. MANOVÁ a Zdena PÁČOVÁ. The distribution of species of genera Proteus, Morganella and Providencia in human clinical samples and raw materials of animal origin. In 21st Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 1998, s. 97.

  1997

  1. IVANOV, Martin. Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe during the Miocene. In Herpetology 97 - Abstracts of the Third World Congress of Herpetology. Prague, 1997, s. 248.
  2. MUELLER, Pavel, Zbyněk BOHÁČEK, Miroslava KOVÁŘOVÁ, Jan TOUL, Josef ZEMAN a Petr SULOVSKÝ. Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů. Prague: MŽP ČR, 1997, 44 s. Přehled výsledků geologických prací 1996. ISBN 80-7212-008-5.

  1996

  1. IVANOV, Martin. Old Biharian Reptiles from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst). In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 9-26. ISBN 80-210-1481-4.

  1992

  1. BUREŠ, Petr. Comments on the Genus Eleocharis (Cyperaceae) from the Svjatoj Nos Isthmus, Lake Baikal. In MLÍKOVSKÝ, Jiří a Petr STÝBLO. Ecology of the Svjatoj Nos Wetlands, Lake Baikal. Praha: Ninox Press, 1992, s. 177-181. ISBN 80-901105-0-9.

  1985

  1. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Minuartia glaucina, eine neue Art aus der Minuartia verna-Gruppe. Preslia. Praha: Čs. botanická společnost při ČSAV, 1985, roč. 57, č. 1, s. 1-8. ISSN 0032-7786.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 10:55