Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
  Název anglicky: Present and Future of Transfer Taxes
  RIV/00216224:14560/08:00034701 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Neckář, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: transfer taxes; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; transfer; transition; ownership; real estate; tax effectiveness; dissolution; double taxation; collection; reform of the tax system
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Změněno: 19. 1. 2009 18:00.
Zobrazeno: 8. 6. 2023 11:05