Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Omar ŠERÝ, Pavel THEINER, Alena UHROVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2008, roč. 29, č. 3, s. 320-327. ISSN 0172-780X.
 2. 2007

 3. ŠERÝ, Omar a Radim ŠTAIF. Neurobiologie hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 1, s. 28-46. ISSN 1212-0383.
 4. 2006

 5. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 729-730. ISSN 1552-4841.
 6. ŠTAIF, Radim, Ivana DRTÍLKOVÁ, Renáta PITELOVÁ, Omar ŠERÝ a Pavel THEINER. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia: Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. s. 47-47, 50 s.
 7. ŠERÝ, Omar, Ivana DRTÍLKOVÁ, Pavel THEINER, Renáta PITELOVÁ, Radim ŠTAIF, Vladimír ZNOJIL a Jan LOCHMAN. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2006, roč. 27, č. 1, s. 236-240. ISSN 0172-780X.
 8. 2003

 9. ŠERÝ, Omar, Pavel THEINER, Renáta HLADILOVÁ, Radim ŠTAIF, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 404-409. ISSN 1212-0383.
 10. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Hana HŘÍBKOVÁ, Renáta HLOUŠKOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, Kateřina GLÁSLOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Vladimír MIKEŠ, Petr ZVOLSKÝ a Omar ŠERÝ. TaqI A polymorfismus genu pro dopaminový receptor D2 a alkoholismus v České republice. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, č. 1, s. 5-9. ISSN 1212-0383.
 11. 2001

 12. ŠERÝ, Omar, Vladimír MIKEŠ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Renáta HLADILOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Vladimír ZNOJIL, Kateřina GLÁSLOVÁ, Jiří PROFOUS a Petr ZVOLSKÝ. Alkoholizmus a dopaminový receptor D2 - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 32. ISSN 1211-7579.
 13. ŠERÝ, Omar, Renáta HLADILOVÁ, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Vladimír MIKEŠ, Vladimír ŠIMEK, Miroslav NOVOTNÝ, Veronika VOJTOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. Ovlivňuje polymorfizmus TaqI A DRD2 dispozice k alkoholizmu? In V. Pracovní setkaní biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 20. 1. ISBN 80-210-2538-7.
 14. ŠERÝ, Omar, Veronika VOJTOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. The Association Study of DRD2, ACE and AGT Gene Polymorphisms and Metamphetamine Dependence. Physiological Research. Czech Republic: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2001, roč. 50, č. 1, s. 43-50. ISSN 0862-8408.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 23:22