Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KLAPALOVÁ, Alena. ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, 2007, roč. 1, č. 1, 16 s. ISSN 1822-3532.

  2005

  1. KLAPALOVÁ, Alena a Martin KRIŠTOF. E-business implementation and small and micro enterprises. In IMEA2005 Conference Proceedings. 1. vyd. Liberec: TU Liberec, Ekonomická fakulta, 2005, s. 60-60. ISBN 80-7083-929-5.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. ICT a e-business v malých podnicích. Praha: Economia, 2005. Moderní řízení.
  3. KLAPALOVÁ, Alena. ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises. In POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES. první. Kaunas, Litva: Vilnius University, 2005, s. 252-268, 16 s. ISBN 9986-19-735-X.

  2004

  1. POLČÁK, Radim a Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 18, s. 683-686. ISSN 1210-6410.
  2. ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách. In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004, s. 34-34. ISBN 80-245-0809-5.

  2003

  1. STEHLÍK, Antonín. Cesta z euforie. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 95-98. ISBN 80-210-3100-X.
  2. STEHLÍK, Antonín. Inovace opatřovacích logistických systémů. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU Liberec, 2003, s. 104-111. ISBN 80-7083-698-9.

  2002

  1. KRIŠTOF, Martin. B2B Markets as an Opportunity for SME. Inspiration from EU. In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská, 2002, s. 19-25. ISBN 80-86510-56-5.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnotové řetězce a hodnotové sítě. In Systémové řízení. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 248-250. ISBN 80-210-2831-9.
  3. STEHLÍK, Antonín. Internet v marketingu a marketing na internetu. In Ekonomika firiem 2002. Košice: EU v Bratislave, 2002, s. 400-402. ISBN 80-225-1583-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 04:01