Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 106 s. ISBN 978-80-210-4813-3.
 2. ŠŤÁVA, Jan. Současná školská reforma a pregraduální příprava budoucích učitelů. In Premeny školy a učitelskej profesie. první. Bratislava: Občianske združenie V4, 2008. s. 178-186, 9 s. ISBN 978-80-969504-1-6.
 3. 2007

 4. TRNKOVÁ, Kateřina. CZECH EDUCATIONAL POLICIES TOWARDS SMALL SCHOOLS WITH COMPOSITE CLASSES. 2007. vyd. Leeds: Brotheron library, 2007.
 5. TRNKOVÁ, Kateřina. Česká vzdělávací politika vůči málotřídním školám - analýza státních dokumentů a legislativy. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 137-144, 8 s. ISBN 978-80-969146-7-8.
 6. TRNKOVÁ, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol: situace v Jihomoravském kraji. In Studia Paedagogica U12. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 13 - 26, 13 s. ISBN 978-80-210-4472-2.
 7. 2005

 8. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: PdF MU, 2005. s. 125 -141, 17 s. ISBN 80-210-3870-5.
 9. 2004

 10. RABUŠICOVÁ, Milada. On the Way to European Union. Changes in the Czech Educational System during the last fifteen years. Revista Espanola de Educación Comparada, Sociedad Espanola de Educación Comparada, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 89-120. ISSN 1137-8654.
 11. 2002

 12. ŠEĎOVÁ, Klára. Kam směřuje evropská vzdělávací politika? Univerzitni noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 13. ISSN 1211-6866.
 13. 2001

 14. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384.
 15. 1999

 16. RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, č. 1, s. 25-41. ISSN 1211-6971.
 17. 1995

 18. SOUČEK, Václav. Public education and the post-Fordist accumulation regime: a case study of Australia. Parts one and two. Interchange, Vo. 26/2, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995, roč. 26/1995, č. 2, s. 127-159. ISSN 0826-4805.
 19. SOUČEK, Václav. Public education and the post-Fordist accumulation regime: a case study of Australia. Parts three and four. Interchange, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995, roč. 26/1995, č. 3, s. 241-255. ISSN 0826-4805.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2020 05:28