Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2013

  1. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 144 s. ISBN 978-80-210-6592-5.
  2. 2007

  3. KROUPOVÁ, Jana, Eva BÁRTOVÁ, Lukáš FOJT, Luděk STRAŠÁK, Stanislav KOZUBEK a Vladimír VETTERL. Low-frequency magnetic field effect on cytoskeleton and chromatin. Bioelectrochemistry. Elsevier, 2007, roč. 70, č. 1, s. 96-100. ISSN 1567-5394.
  4. 2006

  5. PETRŽELKA, Josef. Výuka filosofie s pomocí ELFu. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. s. 33-41. ISBN 80-223-2203-2.
  6. 2005

  7. STRAŠÁK, Luděk, Vladimír VETTERL a Lukáš FOJT. Effects of 50 Hz magnetic fields on the viability of different bacterial strains. Electromagnetic Biology and Medicine. Philadelphia, USA: Taylor&Francis Inc., 2005, roč. 24, č. 3, s. 293-300. ISSN 1536-8378.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2022 14:07