Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 144 s. ISBN 978-80-210-6592-5.
  Název česky: Angličtina jako lingua franca moderního světa
  Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: discourse, EFL, ELF, ESP, legal discourse, semantics, pragmatics
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 14:12.
 2. 2007

 3. KROUPOVÁ, Jana, Eva BÁRTOVÁ, Lukáš FOJT, Luděk STRAŠÁK, Stanislav KOZUBEK a Vladimír VETTERL. Low-frequency magnetic field effect on cytoskeleton and chromatin. Bioelectrochemistry. Elsevier, 2007, roč. 70, č. 1, s. 96-100. ISSN 1567-5394.
  Název česky: Vliv nízkofrekvenčního magnetického pole na cytoskelet a chromatin.
  Biofyzika. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: ELF; low-frequency magnetic field; cytosceleton; chromatin; apoptosis;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., učo 1954. Změněno: 27. 1. 2007 17:20.
 4. 2006

 5. PETRŽELKA, Josef. Výuka filosofie s pomocí ELFu. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. s. 33-41. ISBN 80-223-2203-2.
  Název anglicky: Philosophy Teaching with the Aid of ELF
  Filosofie a náboženství. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: philosophy teaching; e-learning; Moodle; ELF

  Změnil: PhDr. Josef Petrželka, Ph.D., učo 17952. Změněno: 15. 6. 2007 14:01.
 6. 2005

 7. STRAŠÁK, Luděk, Vladimír VETTERL a Lukáš FOJT. Effects of 50 Hz magnetic fields on the viability of different bacterial strains. Electromagnetic Biology and Medicine. Philadelphia, USA: Taylor&Francis Inc., 2005, roč. 24, č. 3, s. 293-300. ISSN 1536-8378.
  Název česky: Vliv 50 Hz magnetických polí na životnost různých kmenů bakterií.
  RIV/00216224:14110/05:00019357 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Česká republika.
  Strašák, Luděk (203 Česká republika) -- Vetterl, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Fojt, Lukáš (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: bacteria; growth curve; low-frequency electromagnetic field ; ELF
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., učo 1954. Změněno: 27. 1. 2007 16:58.
Zobrazeno: 20. 5. 2022 12:11