Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. PŘENOSIL, Václav a František CVACHOVEC. Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému. 2014.
  2. 2013

  3. AMIRI, Moslem, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Digital Data Processing of Stilbene. In Dora Merelli. Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), 2013 3rd International Conference on. first. Marseille, France: IEEE, 2013. s. 1-7. ISBN 978-1-4799-1046-5. doi:10.1109/ANIMMA.2013.6728010.
  4. 2006

  5. ČELEDA, Pavel a Václav PŘENOSIL. Diagnostika programového vybavení pomocí inteligentních diagnostických časovačů. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. 1. vyd. Brno: UO Brno, 2006. s. 217-222. ISBN 80-7231-165-4.
  6. ČELEDA, Pavel. Embedded systems and open source. In XXVIII. konference EurOpen.CZ. 1. vyd. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. s. 87-95. ISBN 80-86583-10-4.
  7. 2005

  8. ČELEDA, Pavel. Software diagnostics for embedded systems. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2005. 1. vyd. Brno: UO Brno, 2005. s. 25-30. ISBN 80-7231-026-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2023 20:13