Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. LIŠKOVÁ, Kateřina. Hodné holky se dívají jinam aneb Feministická pornografie. In kolokvium FAMU "Mé tělo mi nepatří". 2007.
 2. 2003

 3. MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938.
 4. 2002

 5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 96-103. ISBN 80-903228-0-8.
 6. HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí z pohledu českého práva. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 30-45. ISBN 80-903228-0-8.
 7. MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 84-91. ISBN 80-903228-0-8.
 8. JARKOVSKÁ, Lucie a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Mýtus krásy. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 154-161. ISBN 80-903228-0-8.
 9. KUBOVÁ, Olga. Rovné příležitosti mužů a žen v pracovním právu ČR. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 66-73. ISBN 80-903228-0-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 06:33