Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. GREGOROVÁ, Ivana. Konkurenceschopnost podniku a skupina zaměstnanci - první fáze vyhodnocování dotazníkového šetření. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 181-246, 65 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
  2. GREGOROVÁ, Ivana. Zaměstnanci. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 135-194, 59 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  3. 2000

  4. KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 123 s. Ediční řada Studie, 27. svazek. ISBN 80-85850-95-8.
  5. 1994

  6. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 2, č. 2, s. 187-199. ISSN 1210-3861.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2023 10:51