Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů v Evropě. In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2015. 60 s.
 2. KAMENICKÁ, Renata. Persuasion strategies in environmental discourse from a Translation-Studies and comparative perspective. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015.
 3. 2009

 4. COLLINS, Rita Chalmers a Světlana HANUŠOVÁ. Modeling Action Research in a Teacher-training Program. Vienna: University of Vienna, 2009.
 5. COLLIER, Aaron Marc. The Wright's Tragedy. Divadlo Barka, 2009.
 6. COLLINS, Rita Chalmers a Naděžda VOJTKOVÁ. Using Dialogue Journals in an Interdisciplinary University Course. Vienna: University of Vienna, 2009.
 7. NĚMEC, Martin. Změny v předpisech ICAO, nové požadavky na jazykové vybavení řídících letového provozu (ATC) I. In Školení pro řídící letového provozu; vyžádaná přednáška (pro ÚCL ČR) na základě nových požadavků ICAO. 2009.
 8. NĚMEC, Martin. Změny v předpisech ICAO, nové požadavky na jazykové vybavení řídících letového provozu (ATC) II. In Školení pro řídící letového provozu; vyžádaná přednáška (pro ÚCL ČR) na základě nových požadavků ICAO. 2009.
 9. 2008

 10. NĚMEC, Martin. Angličtina pro piloty ULLa. In Angličtina pro piloty ULLa (LAA ČR). 2008.
 11. COLLINS, Rita Chalmers a Naděžda VOJTKOVÁ. Course Integration Using Moodle to Teach Methodology and English Language. In Sbornik 5.rocniku konferenceo elektronicke podpore vyuky SCO 2008. 1. vyd. Brno, CZ: Masaryk University, 2008. s. 28-29, 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 12. GAZDA, Jiří a Radka FLEJBERKOVÁ. Diskurzivní strategie v rusky psaných časopisech pro ženy. In Text a kontext. Vydání první. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008. s. 136-148. ISBN 978-80-7329-176-1.
 13. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 14. ADAM, Martin. Fonetika a fonologie 2B (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2008. Mood-link-a (Linguistic courses).
 15. ADAM, Martin. Funkční a komunikativní syntax CZV (Adam) (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2008. Mood-link-a (Linguistic courses).
 16. NĚMEC, Martin. ICAO - požadavky na jazykovou výbavu pilotů ULLa při mezinárodních letech VFR s podaným letovým plánem. In přednáška pro LAA ČR. 2008.
 17. NĚMEC, Martin. Letecká angličtina dle ICAO směrnic pro piloty ULLa. In přednáška pro LAA ČR. 2008.
 18. NĚMEC, Martin. Letecká frazeologie pro piloty PPL. 2008.
 19. NĚMEC, Martin. Letecká frazeologie pro piloty řídící letového provozu. In přednáška pro řídící letového provozu. 2008.
 20. COLLINS, Rita Chalmers a Naděžda VOJTKOVÁ. Methodology and Practical Language 3. 2008.
 21. ADAM, Martin, Rita Chalmers COLLINS, Aaron Marc COLLIER, Radek VOGEL a Světlana HANUŠOVÁ. Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008.
 22. NĚMEC, Martin. Shakespeare - lost in the translation. In Translation Workshop 2008. 2008.
 23. NĚMEC, Martin. Skills - Listening. Brno, 2008.
 24. COLLINS, Rita Chalmers. Using Writing Activities with Young EFL Learners. In Proceedings from INternational Conference on ELT in Primary Education. 1. vyd. Bratislava, SL: Comenius University, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-89328-21-5.
 25. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 26. COLLIER, Aaron Marc. Webquest. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. 2008. ISBN 978-80-210-4613-9.
 27. COLLIER, Aaron Marc. You're Crazy, Who's Nut? Divadlo Barka, 2008.
 28. 2007

 29. DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4.
 30. DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians (Klíč). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 s. ISBN 978-80-210-4242-1.
 31. ADAM, Martin. Errando discimus... Czech interference in learning English. In New trends in educating future teachers of English III. (Conference Proceedings), edited by Silvie Válková. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 6-13. ISBN 978-80-244-1851-3.
 32. DVOŘÁK, Martin. ESP and Automated Large-Scale Testing. In Profilingua 2007, sborník příspěvků z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 6-9. ISBN 978-80-7043-610-3.
 33. FICTUMOVÁ, Jarmila. From robots to soap operas: 100 years of Czech-English borrowings. MED Magazine. The monthly webzine of the Macmillan English Dictionaries. 2007, roč. 2007, č. 47, s. webzine, 4 s.
 34. ADAM, Martin. Functional Sentence Perspective 2 (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 35. ADAM, Martin a Josef HLADKÝ. Introduction to Linguistics (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 36. KRPEC, Oldřich. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky. In KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 99-119, 20 s. Studie 48. ISBN 978-80-210-4459-3.
 37. ADAM, Martin. Syntax A (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 38. ADAM, Martin. Syntax B (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 39. COLLIER, Aaron Marc. Teaching Writing Online: Using a Process-Genre Approach. Romanian Journal of English Studies. Timisoara: Editura Universitatii de Vest, 2007, roč. 4/2007, No. 4, s. 273-282. ISSN 1584-3734.
 40. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 2. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. 2 s. The Messenger. Vol.7, No.1. ISSN 1214-6676.
 41. COLLIER, Aaron Marc. T.R.A.P.T. Divadlo Barka, 2007.
 42. 2006

 43. DVOŘÁK, Martin. Attention Boosters in ESP Lectures. In LSP in Higher Education, Searching for Common Solutions. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology; Faculty of Military Technology, University of Defence, 2006. s. 68-70, 401 s. ISBN 80-214-3213-6.
 44. BENDOVÁ, Alena, Silvie BILKOVÁ, Jiřina HRBÁČKOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ a Milan BOHÁČEK. Cvičení k učebnici First Insights into Business: Program distanční formy jazykového vzdělávání: Modul B. Edited by Milan Boháček. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 97 s. ISBN 80-210-4185-4.
 45. ADAM, Martin. Functional Sentence Perspective 1 (E-learning Course). 1. vyd. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. Mood-link-a (Linguistic courses).
 46. ADAM, Martin. Teacher on a Mission. A Missionary in Class. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 4 s. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
 47. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 1. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 2 s. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
 48. 2005

 49. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Jaroslava STAŠKOVÁ. Some difficulties facing native speakers of Czech and Slovak in writing in English. In Theory and Practice in English Studies 3. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 53-59. ISBN 80-210-3930-2.
 50. 2004

 51. POSPÍŠIL, Tomáš. Review: Prem Poddar. Violent Civilities: English, India, Culture. Aarhus UP, 2002. Brno Studies in English. Brno: FF MU Brno, 2004, roč. 10, č. 1, s. 224-225. ISSN 1211-1791.
 52. 2003

 53. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences. Brno Studies in English 29. Brno: MU, 2003, roč. 29, č. 1, s. 9-20. ISSN 1211-1791.
 54. DVOŘÁK, Martin. Practicing English Grammar by Means of Electronic Drilling Exercises. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. Dobrá Voda: Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, Lingvistická pracoviště FHS, 2003. s. 20-22, 567 s. ISBN 80-86473-59-7.
 55. 2002

 56. FICTUMOVÁ, Jarmila, John CECCARELLI a Tony LONG. Advanced conversation practice : Success at the state exam. Vyd. 1. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 211 s. dotisk prvního vydání.
 57. ADAM, Martin, Jana DETTLAFF, Ludmila URBANOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 7th Conference of English, American and Canadian Studies. 2002.
 58. 2001

 59. VOGEL, Radek, Jana MUŽÍKOVÁ a Jiřina ZÁKOSTELSKÁ. Glosář k učebnici English for Business Studies (Ian MacKenzie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 86 s. ISBN 80-210-2536-0.
 60. 1999

 61. FICTUMOVÁ, Jarmila, John CECCARELLI a Tony LONG. Advanced conversation practice : success at the state exam. Vyd. 1. Brno: Státní jazyková škola, 1999. 200 s. Advanced Conversation Practice.
 62. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Lenka SCHOŘÍKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Zuzana UHMANNOVÁ. Dva případy sympatické oftalmie – kazuistické sdělení. In Sborník prací VII. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Ústí nad Labem. První. Praha: Galén, 1999. s. 154-154. ISBN 80-7262-01.
 63. 1983

 64. HLADKÝ, Josef. Diachronní slovník k čítance pro seminář z historického vývoje angličtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1983. 104 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 7. 2022 01:15