Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠTĚPÁNEK, Antonín a Přemysl LUBAL. Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin. In Analytická chemie - Merck 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 63-67. ISBN 978-80-86238-53-1.
  Název česky: Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin
  Název anglicky: Study of complex equilibria of tetraazamacrocyclic ligands with nucleic acids bases
  RIV/00216224:14310/08:00051085 Stať ve sborníku. Analytická chemie, separace. čeština. Česká republika.
  Štěpánek, Antonín (203 Česká republika, domácí) -- Lubal, Přemysl (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: macrocyclic ligands; cyclen; zinc(II); nucleic acid bases; equilibria

  Změnil: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., učo 1271. Změněno: 4. 4. 2012 10:34.
 2. 2006

 3. HODISZ, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Carbon Activity in Advanced Steels. In VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 42-43.
  Název česky: Aktivita uhlíku vpokročilých ocelích
  RIV/00216224:14310/06:00017050 Stať ve sborníku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Česká republika.
  Hodisz, Zdeněk (203 Česká republika) -- Sopoušek, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 15. 8. 2006 10:59.
 4. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. CARBON AND NITROGEN ACTIVITIES OF MATERIALS OF WELD JOINTS. In IXth Seminar on diffusion and thermodynamics of materials. Brno: Institute of Physics of materials AS CR, 2006. s. 59. ISBN 80-239-7467-X.
  Název česky: Aktivita uhlíku a dusíku v materiálech svarových spojů
  RIV/00216224:14310/06:00018216 Stať ve sborníku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Česká republika.
  Hodis, Zdeněk (203 Česká republika) -- Sopoušek, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 9. 1. 2007 15:28.
 5. HODIS, Zdeněk a Jiří SOPOUŠEK. Nitrogen Activity in Advanced Steels. In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 61-62. ISBN 978-80-210-4235-3.
  Název česky: Aktivita dusíku v pokročilých ocelích
  RIV/00216224:14310/06:00018513 Stať ve sborníku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Česká republika.
  Hodis, Zdeněk (203 Česká republika) -- Sopoušek, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;heat-resistant
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 23. 3. 2010 09:31.
 6. 2005

 7. SOPOUŠEK, Jiří a Luboš PRCHLÍK. THERMODYNAMIC AND KINETIC SIMULATIONS OF POST WELD HEAT TREATMENT APLICATED ON P91/P22 JOINT OF STEELS. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 84-86.
  Název česky: Termodynamická a kinetická simulace posvarového žíhání na odstranění pnutí použitá pro P91/P22 spojení ocelí
  RIV/00216224:14310/05:00012373 Stať ve sborníku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Česká republika.
  Sopoušek, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Prchlík, Luboš (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 27. 1. 2006 16:22.
 8. 1999

 9. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK a Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999. vyd. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. s. 80.
  RIV/00216224:14310/99:00000919 Stať ve sborníku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Francie.
  Klíčová slova anglicky: Equilibria;Calculation;Prediction;Alloy;Fe-Cr-Mn-Ni-C

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 15. 10. 1999 09:05.
 10. 1998

 11. SOPOUŠEK, Jiří. Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar. In Difúze a termodynamika materiálů VII. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 1998. s. 85-88. ISBN 80-214-1128-7.
  Název anglicky: Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture
  RIV/00216224:14310/98:00000921 Stať ve sborníku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Equilibria;Fe-Cr-Mn-Ni-N;Nitrogenation;Calculation

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 15. 10. 1999 09:06.
 12. 1996

 13. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ a Ivoš STLOUKAL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn-N System. In CHEMOMETRICS IV (Brno). 1996. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 1996. s. 77.
  RIV/00216224:14310/96:00000922 Stať ve sborníku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Česká republika.
  Sopoušek, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Brož, Pavel (203 Česká republika) -- Stloukal, Ivoš (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Equilibria;Calculation;Fe-Cr-Mn-N;nitrogenation

  Změnil: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Změněno: 31. 1. 2008 14:56.
 14. 1994

 15. SOPOUŠEK, Jiří a Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, č. 2, s. 116-121. ISSN 0044-3093.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: System;Fe-Cr-Ni-C;Fe;Cr;Ni;C;phase;equilibria

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 16. 4. 1999 14:36.
 16. 1991

 17. SOPOUŠEK, Jiří a Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál. Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961), 1991. 60 s.
  Název anglicky: TDCOMP - Programme manual
  RIV: Výzkumná zpráva. Fyzikální chemie a teoretická chemie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Calculation;phase;equilibria;CALPHAD

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 15. 10. 1999 11:58.
Zobrazeno: 31. 5. 2023 07:10