Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

    1. VLČKOVÁ, Jitka. Knowing the language is not enough. In Acta academia karviniensia. Karviná: SU OPF, 2005, s. 249-255, 293 s. ISSN 1212-415X.

    2003

    1. NAVRÁTIL, Pavel. Menšiny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 16-29. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
    2. SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury. In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 117-131, 14 s. ISBN 80-223-1917-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 00:58