Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ONDREJOVÁ, Dana. Evropské výzvy pro českou regulaci tzv. product placement. In ONDREJOVÁ, Dana. Dny práva. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 14 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 2. 2006

 3. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VIII. Brněnské implantologické dny. 2006.
 4. 2005

 5. DANČÁK, Břetislav. Polská percepce významu USA pro Evropu. Mezinárodní politika. Praha, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 6-8. ISSN 0543-7962.
 6. TARABA, Jan a Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
 7. 2004

 8. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské symposium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 9. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 10. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 11. ŘEZÁČ, Miroslav. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 12. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 13. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 14. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 15. 2003

 16. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., č. 1, s. 1-10, 15 s. ISSN 1212-7817.
 17. 1999

 18. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 90 s. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
 19. 1993

 20. PODBORSKÝ, Vladimír. Emanuel Šimek a evropská prehistorie. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1993, CXII, č. 2, s. 311-528. ISSN 0323-052X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2022 02:22