Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, č. 1, s. 44-62. ISSN 1211-3247.
  2. ŠTĚTKA, Václav. Media Events and European Visions: Czech Republic in the 2007 Eurovision Song Contest. COMMUNICATIONS-EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION RESEARCH. 2009, roč. 34, č. 1, s. 21-38. ISSN 0341-2059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/COMM.2009.002.
  3. MUNZAR, Jiří. Zur Aufnahme der Werke Paul Celans in Tschechien. In Manfred Müller, Larissa Cybenko (Hg.): Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. první. Wien: Litverlag, 2009, s. 37-39. Transkulturelle Forschungen ... , Bd. 2. ISBN 978-3-643-50107-3.

  2008

  1. MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext. In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, s. 7-16. Spisy Filosofické fakulty Slezské univerzity v Opa. ISBN 978-80-7248-500-0.
  2. MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext. In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, s. 7-16. Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung. ISBN 978-80-7248-500-0.
  3. MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext. In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, s. 7-16. Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung. ISBN 978-80-7248-500-0.

  2007

  1. ŠTĚTKA, Václav. Jednota či rozmanitost? Kulturní cíle evropské audiovizuální politiky a jejich aplikace v prostředí české televizní scény. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 61-88, 27 s. ISSN 1212-365X.
  2. ROTHENHAGEN, Richard. Karel Čapek - Als Europäer seiner Zeit voraus. In Europa- Nachdenken und Vordenken. 1. vyd. Wien, Berlin: LIT Verklag Berlin 2007, LIT Verlag GmbH&Co.KG Wien 2007, 2007, s. 205-214. ISBN 978-3-8258-9803-8.

  2005

  1. FRANKOVÁ, Milada. Maureen Duffy's European Interest: Illuminations, Restitution. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, S 10 2004, s. 147-152. ISSN 1211-1791.

  2004

  1. SZALÓ, Csaba. Európai identitás a modern identitáspolitika kontextusában. Café Bábel. Budapest, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 51-63, 12 s. ISSN 1215-508X.

  2003

  1. MUNZAR, Jiří. Max Brod: Werte und europäische Identität. In Birgit Lermen - Milan Tvrdík (Ed.): Literatur, Werte und europäische Identität. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, s. 115-123. ISBN 80-239-0606-2.

  1998

  1. SZALÓ, Csaba. European Identity, Nationalism and the Dynamics of Identity Construction. In SZALÓ, Csaba. On European Identity: Nationalism, Culture and History. Brno: Masaryk University, 1998, s. 245-257. ISBN 80-210-1839-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 06:22