Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NECKÁŘ, Jan. Transferové daně. In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 345 - 360. ISBN 978-80-7380-155-7.
 2. VIČAR, Radim. Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice. In COFOLA 2009 : the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 471-479, 1293 s. ISBN 978-80-210-48.
 3. 2008

 4. PRŮCHA, Petr a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 143-149. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 5. 2007

 6. HAVLAN, Petr. Vyvlastnění a další stavebněprávní instituty omezující majetková práva. In Stavební právo. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2007. s. 211-228. 711. ISBN 978-80-7201-646-4.
 7. 2006

 8. FILIP, Jan. Aktualne problemy konstytucyjnej regulacji własności a projektów nowych ustawowych regulacji v Republice Czeskiej. In Własność-Zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy środkowo-wschodniej. 1. vyd. Łódż 2006: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006. s. 83-93. ISBN 83-87749-97-4.
 9. HAVLAN, Petr. Vyvlastňovací řízení [Část VI. Správní řízení v režimu zvláštních zákonů. Hlava II. Stavební řízení. Díl V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 462-470. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2023 11:42