Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

    1. SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti. In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o., 2006. 88 s. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X.

    2004

    1. SIEGLOVÁ, Naděžda. Básnický prostor. In Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. s. 51 - 61, 10 s. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 05:32